Savonia

Savonia osallistuu aktiivisesti kansainvälisen humanitaarisen yhteistyön kehittämiseen

#SavoniaAMK

Savonia-ammattikorkeakoulun osaaminen humanitaarisen työn sekä kriisien hoidon osalta on esillä 24.4. Sveitsin Genevessä käynnistyvällä YK:n Humanitarian Networks and Partnerships Week (HNPW) eli humanitaaristen verkostojen ja kumppanuuksien viikolla.

Kyseessä on alansa laajin tapahtuma, joka kokoaa YK:n jäsenvaltiot ja kansalaisjärjestöt, tiede- ja koulutusmaailman sekä yksityisen sektorin edustajat keskustelemaan keskeisistä humanitaarisista kysymyksistä ja etsimään niihin ratkaisuja.

Suomen delegaatiota johtaa sisäministeriö yhteistyössä ulkoministeriön kanssa. Savonia on ollut jo vuosia delegaation jäsen ja koordinoi ammattikorkeakoulujen yhteistyötä tapahtumassa. Tänä vuonna Suomi järjestää näyttelyn, seminaareja ja työpajoja teemalla innovaatiot humanitaarisessa yhteistyössä.

Savonia järjestää viikon aikana Business Finlandin kanssa seminaarin, jossa käsitellään digitaalisia ratkaisuja humanitaarisen työn helpottamisessa sekä kansainvälisten kumppaniensa kanssa kaksi seminaaria, joissa käsitellään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön merkitystä kriisien aikana.

Tapahtumat toteutetaan ukrainalaisten kumppanien ja Euroopan Innovaatio- ja teknologiainstituutin EIT:n (European Institute of Innovation and Technology) kanssa. EIT:llä on tärkeä rooli innovaatioekosysteemien vahvistamisessa kaikkialla Euroopassa edistämällä tutkimuksen, innovoinnin ja koulutuksen integroitumista.

HNPW-tapahtumassa on esillä kaksi Savonian koordinoimaa hanketta: EIT:n rahoittama Innovation Laboratories for Climate Actions, jossa kehitetään mm. ilmastotiekarttatyötä Ukrainassa sekä Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto, jossa vahvistetaan ilmastonmuutokseen sopeutumista erityisesti maa- ja metsätaloudessa.

Lisätietoja:
Jyri Wuorisalo
TKI-asiantuntija, kansainväliset palvelut
+358 44 785 6914
jyri.wuorisalo@savonia.fi