Savonia

Savonia mukaan Itämeren alueen turvallisuusyhteistyöhön

#SavoniaAMK

Suomi aloitti Itämeren valtioiden neuvoston (Council of the Baltic Sea States, CBSS) vuoden mittaisen puheenjohtajakauden 1. heinäkuuta 2023. Puheenjohtajakauden läpileikkaavia teemoja ovat kokonaisturvallisuus, kriisivalmius ja resilienssi.

Savonia on puheenjohtajakaudella sisäministeriön kumppanina toteuttamassa ilmastoturvallisuuden verkostoja ja kehittämässä ilmastoturvallisuutta osana kokonaisturvallisuutta.

Suomen puheenjohtajakauden painopisteet ovat alueellinen identiteetti, kestävä ja hyvinvoiva alue sekä turvallinen Itämeren alue. Kaudella pyritään vastaamaan vakavien kriisien vaikutuksiin alueellamme. Siksi turvallisuuteen liittyvät kysymykset korostuvat erityisen paljon.

Itämeren alueen turvallisuutta vahvistetaan rajat ylittävällä yhteistyöllä ja kehitetään yhteisiä kokonaisturvallisuuden toimintamalleja koko Itämeren alueella. Suomi luo kokonaisturvallisuuden toimijoiden verkostoja ja tiivistää valtioiden, viranomaisten sekä asiantuntijoiden välistä yhteistyötä.

Ilmastoturvallisuustyössä keskitytään ilmastonmuutokseen varautumiseen ja sopeutumiseen. Lisäksi Savonian tavoitteena on lisätä pohjoissavolaisten toimijoiden yhteistyötä Itämeren alueella. Itämeren alue muodostaa noin 90 miljoonan asukkaan markkinat ja se kuuluu korkeasti koulutettuine väestöineen Euroopan kärkeen.  

Vuonna 1992 Itämeren alueen demokraattista ja taloudellista kehitystä edistämään perustettuun neuvostoon kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja, Islanti, Viro, Latvia, Liettua, Saksa ja Puola. Itämeren valtioiden neuvoston työ on keskeinen osa EU:n Itämeri-strategian toteuttamista.

EU:n Itämeri-strategia hyväksyttiin 2009 ensimmäisenä unionin makroalueellisena strategiana. Sen tavoitteena on meren pelastaminen, alueen yhdistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen.

Lisätietoja:

TKI-asiantuntija Jyri Wuorisalo, 044 785 6914, jyri.wuorisalo@savonia.fi