pride värit kuvassa

Savonia mukana Suomen ensimmäisillä Ilmastoturvallisuusfestivaaleilla

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Syyskuun 21.–22. järjestettävän Ilmastoturvallisuusfestivaalin tarkoituksena on tarjota tasavertainen tila dialogille siitä, millaisia muutoksia tulemme ihmisinä ja yhteiskuntana kohtaamaan tulevaisuudessa sekä löytämään nyt toteutettavia ratkaisuja.

Ilmastoturvallisuusfestivaali on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Tapahtuma tuo yhteen toimijoita tieteen, taiteen, kansalaisyhteiskunnan ja julkishallinnon aloilta sekä yritysmaailmasta.

Ilmatieteen laitoksen tiloihin Helsingin Kumpulaan odotetaan saapuvaksi yli sata asiantuntijaa ja toimijaa yhteiskunnan eri sektoreilta.
Ilmastoturvallisuus viittaa ilmastonmuutoksen aiheuttamiin suoriin ja epäsuoriin riskeihin, joita ovat esimerkiksi erilaiset sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat tuhot sekä yhteiskunnalliset jännitteet.

Savonian työ ilmastoturvallisuuden kehittämisen keihäänkärjessä jatkuu

Savonia-ammattikorkeakoulu on tehnyt aktiivista työtä ilmastoturvallisuuden kehittämiseksi useiden vuosien ajan niin Suomessa kuin kansainvälisissä verkostoissakin, kuten esimerkiksi YK:ssa. Lisäksi Savonia käynnisti vuonna 2022 Suomen ensimmäisen ilmastoturvallisuuden osaajakoulutuksen.

– Ilmastoturvallisuusfestivaalin järjestäminen on todella tervetullut tapahtuma Suomen ilmastotyöhön, koska keskustelemme vielä aivan liian vähän siitä, miten ilmastonmuutos ja luontokato vaikuttavat turvallisuusympäristömme muuttumiseen sekä erityisesti inhimilliseen turvallisuuteen eli ihmisten arjen turvallisuuteen, kertoo Savonian TKI-asiantuntija Jyri Wuorisalo.

Tapahtuman ohjelman keskiössä ovat työpajat, joiden tavoitteena on saada osallistujat löytämään sektorirajat ylittäviä ratkaisuja ja uusia näkökulmia. Työpajojen lisäksi festivaaleilla on avainluentoja, taide-esityksiä ja erilaisten projektien ja tieteellisen tutkimuksen posteriesittelyitä.

Savonia on ilmastoturvallisuusfestivaaleilla toteuttamassa muun muassa työpajaa, jossa pohditaan sitä, miten ymmärrämme sodan, ilmastonmuutoksen ja ympäristövaikutukset sekä miten ne liittyvät toisiinsa.

– Tästä Savonialla onkin jo kokemusta, sillä olemme yhdessä ukrainalaisten kanssa rakentaneet ilmastokriisinhallintaa sodan keskellä, Wuorisalo jatkaa.

Festivaali tarjoaa tilaa hitaalle pohdinnalle ja kohtaamisille. Järjestäjät toivovat, että osallistujat eivät käytä sosiaalista mediaa, tietokoneita tai älylaitteita työpajojen aikana.

Ilmatieteen laitoksen päätapahtuman lisäksi festivaali levittäytyy muualle Helsinkiin. Torstaina 21.9. juhlistetaan YK:n kansainvälistä rauhanpäivää järjestämällä Rauhaa, rakkautta ja anarkiaa -elokuvanäytöksen ja siihen liittyvän paneelikeskustelun yhteistyössä Rakkautta ja Anarkiaa -elokuvafestivaalin kanssa.

Festivaalin järjestävät Safer Climate -verkosto ja Sadankomitea yhdessä Ilmatieteen laitoksen, Opintokeskus Siviksen, Savonia-ammattikorkeakoulun sekä Rakkautta ja Anarkiaa -elokuvafestivaalin kanssa.

Ilmastoturvallisuusfestivaali on osa meneillään olevaa Kuluttajaosuustoiminnan säätiön rahoittamaa Kohti turvallisempaa ilmastoa -hanketta, jota koordinoivat Sadankomitea ja Safer Climate. Safer Climate -verkosto on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Atmosphere and Climate Competence Center (ACCC)-lippulaivaa.