kuvassa tekstiä Kriisinhallonta Nyt tapahtumasta

Savonia mukana uudistamassa kriisinhallintaa

#SavoniaAMK

Kriisinhallinta kuuluu kaikille.

Tästä lähtökohdasta ulkoministeriö, sisäministeriö ja puolustusministeriö järjestävät kumppaniensa kanssa Helsingissä 29.11. Kriisinhallinta NYT -tapahtuman, jossa tutustutaan konfliktinratkaisuun ja rauhanrakentamiseen maailman muuttuneessa turvallisuustilanteessa.

Savonia-ammattikorkeakoulu on tapahtuman järjestäjäkumppani sekä toteuttaa Suomen Punaisen Ristin kanssa yhdessä kriisinhallinnan tulevaisuutta luotsaavan työpajan teemalla Varautuminen ennakoimattomaan. Lisäksi Savonia kertoo yhdessä Business Finlandin ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa liiketoimintamahdollisuuksista YK-yhteistyössä.

Suomi painottaa kriisinhallinnassa kokonaisvaltaisuutta. Se tarkoittaa vaikuttavuuden lisäämistä kehittämällä sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan sekä kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun keskinäistä koordinaatiota. Tapahtuma tuo esille valtion, järjestökentän, yritysmaailman sekä koulutus- ja tutkimussektorin kriisinhallintatyötä.

Kokonaisvaltainen kriisinhallinta on osa kokonaisturvallisuutta, joka on suomalaisen varautumisen yhteistoimintamalli. Tässä mallissa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä. Koulutus- ja tutkimus ovat entistä enemmän osa kokonaisturvallisuuden vahvistamista.

Savonia on ollut pitkään mukana kokonaisturvallisuuden kehittämisessä inhimillisen turvallisuuden näkökulmasta. Kriisinhallinta NYT -tapahtumassa Savonian ja Suomen Punaisen Ristin tulevaisuustyöpajan lähtökohtana on kriisinhallinnan jatkuva muutostila, jossa ilmasto- ja ympäristöturvallisuuden globaali heikkeneminen aiheuttavat uusia riskitekijöitä inhimilliselle turvallisuudelle. Ilmastokriisin ja luontokadon vauhdittuminen tarkoittaa sitä, että terveys-, ruoka- ja vesiturvallisuus ovat entistä keskeisemmässä roolissa kokonaisturvallisuudessa ja kriisinhallinnassa.

Savonia on mukana sisäministeriön asettamassa kansallisessa katastrofiriskien hallinnan yhteistyöverkostossa, joka on osa YK:n koordinoimaa globaalia katastrofiriskien vähentämisen yhteistyötä sekä on mukana järjestämässä vuosittain Suomen osallistumista YK:n humanitaarisen yhteistyön viikolle.

Aktiivisella toiminnallaan kokonaisturvallisuuden kehittämisessä Savonian tavoitteena on koulutuksen kehittämisen lisäksi avata liiketoimintamahdollisuuksia Pohjois-Savon yrityksille ja elinkeinoklustereille muun muassa YK-hankintoihin.

Lisätietoja Savonian työstä kokonaisturvallisuuden ja kriisinhallinnan parissa antaa Jyri Wuorisalo, jyri.wuorisalo@savonia.fi, 044 785 6914