Savonia sai 30-vuotisjuhlavuotensa aluksi luvan uusille koulutusavauksille – työelämän osaamistarpeita on kuultu

10.01.2022   Uutiset

Opetus- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselta tuli tänään positiivisia uutisia Pohjois-Savoon. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt, Savonia-ammattikorkeakoulun hakemuksesta, myöntää Savonialle Tietojenkäsittelyn tradenomi ja Tuotantotalouden insinööri -koulutukset.

Savonian uudet koulutukset ovat merkittäviä niin korkeakoulupoliittisesti kuin aluepoliittisestikin, sillä Pohjois-Savossa on vahvat energia- ja konealan keskittymät. 

Helpotusta ICT-osaajapulaan

Osaajaselvitysten mukaan eri toimialoilla on tarve vahvaan ICT-osaamiseen. ICT-osaajapula nousee esiin yhtenä keskeisenä yritysten kasvua ja kansainvälistymistä hidastava tekijänä. 

Savonian saama Tietojenkäsittelyn tradenomikoulutus vastaa erinomaisesti Pohjois-Savon krooniseen ICT-osaajapulaan.

Tukea kone- ja energiateollisuuteen

Toinen myönnetty koulutus eli Tuotantotalouden insinöörikoulutus tukee Itä-Suomessa vahvaa kone- ja energiateollisuutta, globaaleilla markkinoilla toimivia suuria teknologiayrityksiä sekä isoa joukkoa pk-yrityksiä, joissa tarvitaan korkeasti koulutettuja osaajia. 

Teknisen osaamisen rinnalla yritykset tarvitsevat vahvaa markkinointiin, myyntiin ja asiakkuuksien hallintaan sekä johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvä osaamista. Näihin tarpeisiin vastataan Savonian nyt saamalla Tuotantotalouden insinöörikoulutuksella. 

Molemmissa koulutuksissa on 40 aloituspaikkaa ja ne alkavat syksyllä 2023. Uudet koulutukset kytkeytyvät vahvasti Savoniassa jo oleviin koulutuksiin ja vahvistavat työelämäläheistä tutkimusta.

Lisätiedot:

Mervi Vidgrén, rehtori/toimitusjohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu
044 7855001
mervi.vidgren@savonia.fi