avekki kouluttajakoulutus savonia

Savonia vastaa rikosseuraamusalan osaajatarpeeseen

#SavoniaAMK

Savonia-ammattikorkeakoulun ja rikosseuraamusalan yhteistyö tarjoaa opintoväylän uusiin tehtäviin rikosseuraamuslaitoksen työntekijöille.

Rikosseuraamusalalle tarvitaan osaavaa työvoimaa itäiseen ja keskiseen Suomeen sekä Pohjois-Suomen alueelle. Rikosseuraamuslaitoksessa on otettu käyttöön uusi vankilassa työskentelevän rikosseuraamustyöntekijän tehtävänkuva. Nämä muutokset lisäävät AMK-taustaisen henkilöstön rekrytointitarvetta lähivuosina, tavoitteena on saada erityisesti sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneita rikosseuraamusalan töihin.

Savonialla käynnistyi sopimuspohjainen koulutusyhteistyö Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kanssa, kun kymmenen opiskelijaa aloitti tammikuussa 2021 rikosseuraamusalan sosionomi (AMK) osaajapolun opinnot. Seuraavan opiskelijaryhmän on tarkoitus alkaa tammikuussa 2023. Opinnot toteutetaan monimuotototeutuksena, jossa vaihtelevat lähi- ja etäopetus sekä itsenäinen opiskelu.

Sosionomi (AMK) tutkintoon johtava koulutus pohjautuu Savonian opetussuunnitelmaan. Opintojen myötä vahvistetaan erityisesti opiskelijoiden sosiaaliohjauksen osaamista. Syventävät opinnot (Laillisuus ja hyvä hallinto rikosseuraamusalalla, Rangaistusjärjestelmät ja rikollinen käyttäytyminen sekä Rikosseuraamusalan riskienhallinta ja turvallisuus) toteutetaan yhteistyössä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kanssa.

Yhteistyön uutuusarvona valinnaiset opintojaksot suuntaavat tarkemmin opiskelijan osaamista alan uusiin työtehtäviin ja varmistaa tarvittavan osaajamäärän alueelle.

Syvyyttä osaamiseen ja näkökulmia rikosseuraamusalan työhön

Opiskelijoilta kerätyn palautteen mukaan opinnot ovat antaneet syvyyttä sosiaalialan osaamiseen ja näkökulmia rikosseuraamusalan työhön. Opinnot ovat muun muassa saaneet näkemään vankilan osana monialaista palveluverkostoa, jonka tavoitteena on vangin integroiminen yhteiskuntaan. Eri ammattiryhmien yhteisellä panostuksella vanki saa parhaan mahdollisen tuen vankeusaikana. Näin helpottuu vankeusajan jälkeinen arki ja yhteiskunnan toimintaan osallistuminen ja integroituminen, toteavat opiskelijat.

Ensimmäisen vuoden aikana sosionomiopinnoissa osaamisen painopistealue on asiakastyön osaaminen. Opinnoissa syvennytään ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen rakentamiseen sekä voimavaralähtöiseen ja osallisuutta tukevaan ohjaustyöskentelyyn. Vahva ohjausosaaminen on työntekijöillä tärkeää, koska vankeja kohtaavien ammattilaisten tapa olla vuorovaikutuksessa ja vankien arvostava sekä tasavertainen kohtaaminen tukevat kuntoutumista.

Toisena opiskeluvuonna sosionomiopiskelijat jatkavat sosiaalialan palvelujärjestelmäosaamisen sekä osallistavan yhteiskuntaosaamisen syventämistä. Opinnoissa syvennytään laaja-alaisesti esimerkiksi päihdetyön, lastensuojelun, sosiaalisen kuntoutuksen sekä mielenterveyden opintoihin. Opinnoissa on kautta linjan vahvasi mukana myös sosiaalialan arvot ja eettinen osaaminen, ihmisarvon kunnioitus, kulttuurisensitiivisyys ja kestävä kehitys.

Kolmantena ja neljäntenä vuonna rikosseuraamusalan ammatillinen osaaminen vahvistuu syventävien opintojen kautta. Tämän lisäksi syventävä kehittämistyön harjoittelu ja opinnäytetyön tekeminen vahvistavat tutkimuksellista kehittämisosaamista, osallistavaa yhteiskuntaosaamista sekä johtamisosaamista.

Lisätietoja:
Johanna Komulainen
lehtori, Savonia-amk
johanna.komulainen@savonia.fi
0447856622