Kielten ja viestinnän opettajat istumassa ryhmäkuvassa, kaikki katsovat kameraan.

Savoniaan kokoontui joukko viestinnän ja kielten asiantuntijoita jokavuotisille vastuuopettajapäiville

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Kielten ja viestinnän opettajat tutustumassa Savoniaan.

Kielten ja viestinnän opettamien on kokenut suuren muutoksen viime vuosien aikana. Digitaalisuuden kasvu on vaikuttanut siihen, miten korkeakouluopiskelijoita opetetaan ja miten kieliä opitaan. Esimerkiksi maahanmuutto on lisääntynyt, mikä tuo uudenlaisia tarpeita kielten opetukseen.

Ammattikorkeakoulujen kielten- ja viestinnänopettajien asiantuntijatiimin puheenjohtaja Kaarina Murtola Laurea-ammattikorkeakoulusta on nähnyt muutokset lähietäisyydeltä työssään viestinnän opettajana.

– 20 vuotta sitten ammattikorkeakouluun tultiin opiskelemaan pääosin suoraan lukiosta, mutta nyt opiskelijoita on enemmän myös toiselta asteelta, ammatillisilla tutkinnoilla. Lisäksi kansainvälisten opiskelijoiden määrä on lisääntynyt. Näiden kolmen ryhmän kielitaito vaihtelee, mikä on otettava opetuksessa huomioon, Murtola kertoo.

Saija Råtts.
Saija Råtts

Kaksipäiväiseen tilaisuuteen oli kokoontunut vastuuopettajia 17 eri ammattikorkeakoulusta. Savonia-ammattikorkeakoulun tiloissa kokoontunut ryhmä pohtii parempia ratkaisuja opetuksen sisältöihin ja toimintatapoihin.

”Pyörää ei tarvitse keksiä yksin”

Torstaina 26.1. agendalla oli kehittää käytännön suosituksia arjen opetustyöhön. Saija Råtts saapui vastuuopettajapäiville Seinäjoelta.

– Olen uusi tulokas, liityin mukaan ryhmään vasta viime kesänä. Näin tässä ryhmässä tilaisuuden päästä vaihtamaan ajatuksia ja kuulla, millaisia ratkaisuja muilla kollegoilla on erilaisiin haasteisiin, Råtts kertoo.

Ella Hakala.
Ella Hakala

Ella Hakala on niin ikään uusi kasvo ryhmässä. Hän allekirjoittaa sen, että ajatusten vaihtaminen on työssä tärkeää.

– Monessa korkeakoulussa tehdään samoja asioita ja painitaan samojen haasteiden kanssa. On kiinnostavaa kuulla, miten muut ratkovat niitä, Hakala kertoo.

– Tällä porukalla pyörää ei tarvitse keksiä yksin, Råtts komppaa.