Opiskelijat kirjaston sohvilla.

Savonialle hakijaryntäys syksyn yhteishaussa – Hakijamäärä yli kaksinkertaistui

Savonia-ammattikorkeakouluun haki syksyn yhteishaussa opiskelemaan yhteensä 5 285 hakijaa. Hakijamäärä kasvoi viime vuoteen verrattuna peräti 3 000 hakijalla. Tulos on täysin poikkeuksellinen.

– Suomen hallitus on puhunut aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta ja pohdimme nyt, näkyvätkö nämä puheet hakijoiden kiinnostuksena erityisesti YAMK-tutkintoja kohtaan, kertoo opiskelijapalvelujohtaja Anne Koskela.

Haku päättyi torstaina 14.9. kello 15. Aloituspaikkoja Savonialla on syksyn yhteishaussa yhteensä 470.

Savonian syksyn yhteishaun hakijaharava oli verkkototeutuksena tehtävä sosionomin tutkinto, joka toteutetaan ensimmäistä kertaa täysin verkossa. Tutkinto kiinnosti hakijoita erityisen paljon ja sille kertyi yhteensä 1 464 hakijaa. Aloituspaikkoja tutkinnossa on 45.

Savonian syksyn haussa oli kaksi sosionomi-koulutusta: sosionomi (AMK) sekä rikosseuraamusalan sosionomi (AMK).

– Sosionomin (AMK) opintojen toteutus on nyt ensimmäistä kertaa kokonaan verkossa eli hakijat voivat osallistua koulutukseen jopa ympäri maailmaa. Lisäksi toteutus on joustava ja työelämälähtöinen. Sosionomeista on tällä hetkellä valtakunnallinen pula, joten työllistymisnäkymät ovat tutkinnosta valmistuvilla erinomaiset, kertoo sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikkö Anne Huovinen.

Yhteishaussa hakijoita kiinnostivat erityisesti verkko- ja monimuotototeutukset ja aloista erityisesti sosiaaliala. Myös sote-alan YAMK-opinnot kiinnostivat hakijoita huomattavan paljon.

Ensimmäistä kertaa Savonialla monimuotototeutuksena opiskeltava sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin (AMK) sekä fysioterapeutin (AMK) tutkinto kiinnostivat hakijoita huomattavan paljon. Ensin mainitussa hakijoita oli 266 ja toisessa 311.

Sosiaali- ja terveysalan digitalisaation asiantuntijan (YAMK) 15 opiskelupaikkaa haki yhteensä 469 henkilöä, mikä on todella huomattava hakijamäärä.

– Tämä tutkinto on ollut koko ajan suosittu, mutta juuri nyt hyvinvointialueilla tehtävään digitalisaation kehittämistyöhön tarvitaan erityisesti lisää osaamista. Tämä on todennäköisesti yhtenä syynä siihen, että koulutus kiinnostaa tänä syksynä erityisen paljon, kertoo Savonian jatkuvan oppimisen johtaja Riitta Turjamaa.