Savonian avoimen AMK:n opiskelijamäärät yli kaksinkertaistuivat

Vuoden 2020 kesäkuusta joulukuuhun ja vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, Savonia-ammattikorkeakoulu avoimen AMK:n opiskelijamäärä enemmän kuin kaksinkertaistui 5 694 opiskelijaan.

Vuoden 2020 kesäkuusta joulukuuhun avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintopisteiden määrä kasvoi noin 60 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Savonia on tukenut suomalaisten osaamisen kasvattamista koronakriisin aikana tarjoamalla avoimen AMK:n opintoja maksutta vuonna 2020 ja tämä tuki on jatkunut myös vuonna 2021.

– Savonia haluaa olla mahdollistamassa ketteriä tapoja opiskella ja on ilo huomata, että avoin AMK on tavoittanut monia oppimisesta innostuneita ihmisiä, kertoo jatkuvan oppimisen johtaja Jenni Toivanen.

Avoimen AMK:n opinnot saa maksutta, kun aloittaa opinnot 15.4.2020–31.7.2021 välisenä aikana. Maksuttomuus koskee kaikkia muita opintoja, paitsi polkuopintoja ja anniskelupassikokeita. Lisää tietoa löydät verkkosivuiltamme.

– Avoin AMK mahdollistaa opiskelun kaikille. Opintojen sujuva ja ripeä aloittaminen, joustavat opiskelumuodot sekä työelämän tarpeeseen kohdentuva tarjonta tulee olemaan tulevaisuudessa entistä tärkeämpää ja tähän panostamme Savoniassa, Toivanen jatkaa.