Savonia

Savonian päästömittausten laatu on varmistettu akkreditoimalla

#SavoniaAMK

Savonia-ammattikorkeakoulun päästömittauspalvelut ovat nyt osa FINAS-akkreditoidun testauslaboratorion T301 toimintaa. Varkauden kampuksen testauslaboratorio täyttää standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 vaatimukset.

Testauslaboratorion akkreditointi osoittaa laboratorion tuottavan luotettavia tuloksia testausmenetelmillä, jotka kuuluvat sen akkreditoituun pätevyysalueeseen (pätevyysalue: https://www.finas.fi/toimijat/Sivut/default.aspx#k=T301 ).

– Akkreditointi on hieno osoitus Varkauden kampuksella tehdystä pitkäjänteisestä työstä mittausosaamisen kehittämisessä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Pystymme nyt palvelemaan teollisuutta ja elinkeinoelämää entistä paremmin, kertoo tutkimus- ja kehityspäällikkö Jarno Ruusunen.

Laboratorion akkreditointi mahdollistaa päästömittauspalveluiden myynnin teollisuuden ja energiantuotannon lupaehtoihin liittyvien mittaus- ja tarkkailuvelvoitteiden mukaisiin mittaustoimenpiteisiin. Myös yhteistyö muiden tutkimuslaitosten ja mittauslaboratorioiden kanssa esimerkiksi hanketoiminnassa vahvistuu.

Testauslaboratorion mittaukset sisältävät teollisuuden päästöjen kaasukomponenttien, hiukkasten sekä kaasujen lämpötila- ja virtausmittaukset nykyaikaisilla ja standardin mukaisilla menetelmillä ja laitteilla. Hankittua asiantuntemusta hyödynnetään myös energiatekniikan tutkinto-ohjelman opetuksessa.

Akkreditointi eli pätevyyden toteaminen on kansainvälisiin kriteereihin perustuva menettelytapa, jonka avulla toimijan pätevyys ja sen antamien testaustulosten oikeellisuus voidaan luotettavasti todeta.