Ihmisiä Savonian kampussydämessä.

Syyslukukauden valmistujaisjuhlat: valmistuneet tyytyväisiä tutkintoonsa

Savonia-ammattikorkeakoulun valmistujaisjuhlia vietetään Kuopiossa Microkadun kampuksen Kampussydämessä tiistaina 12.12.2023 ja Iisalmen kampuksella 13.12.2023.

Valmistuneet tyytyväisiä tutkintoonsa

Savoniasta valmistuu vuosittain noin 1300 ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta. Heistä lähes 90 prosenttia työllistyy heti. 

–  Savoniasta valmistuneiden työllistyminen heti tutkinnon suorittamisen jälkeen on valtakunnallisesti erinomaisella tasolla. Erityisen tärkeää on kokemus siitä, että opintojen aikana kertynyt osaaminen vastaa hyvin työelämän tarpeita, kertoo koulutusjohtaja Esa Viklund.

Syksyn aikana Savonialla on valmisteltu uutta strategiaa. 

– Valmistelun yhteydessä olen tavannut opiskelijoita, henkilökuntaa ja kumppaneita. Keskustelujen perusteella minulle on kirkastunut Savonian merkittävä rooli alueen kehittämisessä. Osaajiamme arvostetaan työelämässä ja Savonia halutaan työelämän kehittämiskumppaniksi. Se on arvokas palaute, rehtori Mervi Vidgren kertoo.

Kuopion valmistujaisten juhlapuhuja, Savon Yrittäjien puheenjohtaja Kalevi Hilli toteaa, että Savonia kouluttaa juuri niitä osaajia, joita sivistynyt ja hyvinvoiva Suomi tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa. – Tarvitsemme kulttuuria, monimuotoisuutta, näkemystä, kokemusta ja katsetta tulevaisuuteen. Teillä valmistuvilla on kyky kehittää maailmaa yhdessä innovatiivisesti, energisesti ja tuoreella näkemyksellä.

Ihmisiä juhlassa Kampussydämessä

Egyptistä Savoon sairaanhoitajiksi

Valmistuneiden joukossa on myös kymmenen egyptiläistä sairaanhoitajaa.

– Vastataksemme terveysalan osaajapulaan, aloitimme syksyllä 2022 Top Up -pilottiohjelman, johon valittiin kymmenen Egyptissä sairaanhoitajatutkinnon suorittanutta henkilöä. Aluksi valitut opiskelijat opiskelivat verkon kautta suomen kieltä kolmen kuukauden ajan, jonka jälkeen he saapuivat Suomeen täydentämään opintojaan sekä suorittamaan tarvittavat harjoittelut, kansainvälisyysjohtaja Virpi Laukkanen kertoo.

Yksi ryhmän jäsenistä on Heba Abdelsamad, joka valmistui sairaanhoitajaksi Egyptissä vuonna 2015.

– Työskentely ulkomailla on aina houkutellut minua, ja kun luin maailman onnellisimmasta kansasta, tämä kuulosti hyvältä asuinpaikalta perheelliselle ihmiselle. Opiskelu on ollut erilaista verrattuna Egyptiin, jossa oppiminen perustuu pitkälti luentojen seuraamiseen. Savonialla opiskelu on ollut paljon käytännönläheisempää ja itsenäisempää, mutta opettajien apu on ollut aina lähellä. He auttoivat paljon myös harjoittelupaikkojen hankkimisessa, hän kertoo. 

Kaikki pilottiohjelman kymmenen opiskelijaa saavat tutkintonsa valmiiksi suunnitellusti. He ovat osoittaneet harjoittelujen aikana omaavansa erittäin hyvät taidot, mikä näkyy myös työllistymisessä: kaikki opiskelijat ovat saaneet töitä Pohjois-Savon alueelta. 

Heba Abdelsamad aloittaa työt vuodenvaihteessa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. – Tavoitteeni on oppia lisää suomea, jotta pystyn kommunikoimaan mahdollisimman hyvin suomalaisten kollegojen ja potilaiden kanssa. Odotan myös innolla, että pääsen perehtymään töihin ja rutiineihin. Toivottavasti myös mieheni ja lapsemme pääsevät muuttamaan pian luokseni. 


Stipendit ansioituneille opinnäytetöille

Kuopion valmistujaisjuhlassa palkittiin seuraavat opinnäytetyöt:

Henna Ahonen-Väisänen (Rakennusmestarin tutkinto-ohjelma): Maneesin rakentamisen kustannusvertailu. Kun metsästä tulee pankki ja sahatavaraa saa helposti ja halvalla.

Perustelut: Opinnäytetyössä laaditaan hanketason suunnitelmat tilaajan maatilalle kustannusvertailua varten. Opiskelija on osoittanut opinnäytetyössään erittäin hyvää käytännön osaamista sekä yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta. Hän on yhdistänyt luovasti yrittäjyyden, kestävän kehityksen ja rakentamisen. Hän on perustellut saamansa tulokset luotettavasti ja kriittisesti.

Eini Tiainen, Antti Seppänen, Atte Santala (Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma): Immunohistokemiallisten värjäysten laatu lymfoomadiagnostiikassa – Kuvallinen opas bioanalyytikoille patologian laboratorioon

Perustelut: Työn toimeksiantajana toimi Kuopion yliopistollisen sairaalan kuvantamiskeskuksen patologian osasto. Työssä kehitettiin uutta ja pysyvää käytäntöä patologian laboratoriossa immunohistokemian (IHK) työprosessiin. Bioanalyytikot ovat tähän saakka vastanneet IHK:n tutkimuksien toteutuksesta, mutta työn laaduntarkkailu näytteiden mikroskopoinnin osalta on ollut kokonaan solubiologien vastuulla. Työn tuotoksena syntynyt kuvaopas on osa bioanalyytikkojen perehdytystä IHK-värjäysten laadunvarmistukseen ja näytteiden mikroskopointiin. Kuvaopas toimii myös alkuperehdytyksen jälkeen tukea ja apuna mikroskopoinnin itsenäisessä suorituksessa. Tuotoksen avulla on tarkoitus uudistaa ja laajentaa bioanalyytikoiden työnkuvaa. Opiskelijoiden työskentely koko prosessin aikana on ollut todella vastuullista, oma-aloitteista ja innovatiivista.


Kuvia valmistujaisjuhlista – Kuopio


Kuvia valmistujaisjuhlista – Iisalmi