THL:n ja Savonian yhteistyöprojekti: Uusi suositus iäkkäiden toimintakyvyn arvioimiseksi kotikuntouksessa

#SavoniaAMK

Toimintakyvyn arviointia kehittävä kansallinen TOIMIA-verkosto on julkaissut uuden suosituksen iäkkäiden toimintakyvyn arvioimiseksi kotikuntoutuksessa. Uusi suositus määrittelee, mitä mittareita käyttäen tulisi arvioida iäkkään arjessa suoriutumista, hänen toimintakykynsä eri ulottuvuuksia, sekä millä mittareilla voidaan tunnistaa ikääntyneen tarve kuntoutukseen ja seurata kuntoutuksen vaikuttavuutta. Lisäksi suosituksessa on mittareita ravitsemuksen ja kaatumisvaaran arviointiin sekä itsearvioinnin mittareita yleisen toimintakyvyn arvioimiseksi.

Suosituksen mukaan arvioinnissa voidaan käyttää joko toimintakyvyn arvioinnin mittareita tai vaihtoehtoisesi RAI-arvioinnin (Resident Assessment Instrument) vastaavia mittareita.

Nyt annettu suositus ohjaa sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisia tunnistamaan iäkkään toimintakyvyn heikkenemiseen vaikuttaneita tekijöitä. Järjestelmällisellä arvioinnilla tunnistetaan ne, jotka voivat hyötyä kotikuntoutuksesta. Toimintakyvyn arvioinnin yhdenmukaistaminen tukee palvelujen yhdenvertaisuutta.

– Iäkäs henkilö saa kokonaisvaltaisen tutkittuun tietoon perustuvan toimintakyvyn arvioinnin, joka mahdollistaa asiakaslähtöisen, oikein kohdennetun ja yhdenvertaisen kotikuntoutuksen palveluntuottajasta riippumatta, kertoo suositusta valmistelleen ryhmän puheenjohtaja Marja Äijö Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Nyt annettu suositus täydentää kahta aiempaa TOIMIA-tietokannassa julkaistua suositusta:

Suosituksen laatinut työryhmä toimii Iäkkäiden toimintakyky -asiantuntijaryhmän osana kansallisessa Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin asiantuntijaverkostossa (TOIMIA). Verkostossa on mukana noin 60 eri organisaatiota, ja sen toimintaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL.

Lähde:

Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn arviointi kotikuntoutuksessa, TOIMIA-tietokannan suositus 26.10.2022

Tiedote on julkaisu ensin THL:n verkkosivuilla, pääset uutiseen klikkaamalla tästä.