Opiskelija opiskelee rennosti omalla sohvalla oleillen.

Urasuunnittelulla tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia

Savonia-ammattikorkeakoulussa etsitään ja kehitetään jatkuvasti keinoja tukea opiskelijoiden hyvinvointia sekä opiskelumotivaatiota. Yhtenä keinona nähdään opintoihin sisällytettävä uraohjaus. Opiskelijoihin kohdistuu paljon paineita opintojen etenemisen ja niistä suoriutumisen suhteen. Tähän päälle, etenkin opintojen kallistuessa loppua kohden, tulee lisäksi paineet valmistumisen jälkeisestä sijoittumisesta työelämään.

Savonia haluaakin tarjota opiskelijoille lisää eväitä tätä tärkeää elämän nivelvaihetta ajatellen. Lisäämällä opiskelijoiden valmiuksia ja itseluottamusta oman osaamisen esittämisen sekä työnhakutaitojen suhteen, tuetaan myös opiskelijan motivaatiota viimeistellä opinnot ja suunnata tulevaisuutta kohti enemmän innolla kuin ahdistuksella.

Urasuunnittelua yli alojen

Savonia-amk järjestää opiskelijoilleen urasuunnittelun PopIn-teemailtapäivän Microkadun kampuksella torstaina 14.3.2024 Microkadun.

Teemailtapäivässä voi kehittää taitojaan oman osaamisensa esille tuomisessa sekä työnhaussa koulutusalasta riippumatta. Ohjelmassa valotetaan esimerkiksi sitä, miten tekoäly voi ollakin tukiäly työnhaussa tai miten valmistautua työhaastatteluun. Työpajoja ja luentoja toteuttamassa on rekrytoinnin ja osaamisen kuvaamisen asiantuntijoita sekä Savonian henkilöstöstä että työmarkkinoilta.

Sujuvasti työelämään

Valtakunnallisesti on useaan otteeseen ollut viime vuosina esillä tarve saada korkeakoulutetut siirtymään sujuvasti työelämään. On painotettu opintojen ripeää ja suoraviivaista etenemistä sekä nopeaa siirtymää työelämään valmistumisen jälkeen. Saman aikaisesti opiskelijoille vuosittain tehtävän valmistumisvaiheen kyselyn (AVOP) perusteella opiskelijat eivät tunnista saavansa opintojen aikana ohjausta työelämään riittävästi. On ilmeistä, että tutkintojen sisällä opintoihin kietoutuva uraohjaus ei riitä täyttämään opiskelijoiden kokemaa tarvetta saada valmiuksia työhön siirtymisen taitoihin ja työuran suunnitteluun. Näistä syistä on Savoniassa lähdetty kehittämään kaikille opiskelijoille yhteisesti tarjottavaa uraohjausta.

Lisätietoja:

Koordinoiva ohjausasiantutija Pirjo Venhovaara, pirjo.venhovaara@savonia.fi, puh. 044 7855009