Uusi teos valottaa uuden liiketoiminnan kehittämisen ja kaupallistamisen saloja

06.08.2021   Uutiset

Tiedon hankinta, jatkuva oppiminen, uteliaisuus ja havainnointi sekä kyky hyödyntää näitä ominaisuuksia liiketoiminnassa. Siinäpä menestyviä yrittäjiä yhdistäviä tekijöitä. Mutta miten kehittää ja kaupallistaa liiketoimintaa niin alkavissa kuin olemassa olevissa yrityksissäkin? Tähän kysymykseen haetaan vastauksia tuoreessa Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisemassa teoksessa.

Markku Virtasen ja Jarkko Pellikan kirjoittaman kirjan tarkoituksena on kuvata ja havainnollistaa, kuinka uuden liiketoiminnan kehittäminen ja kaupallistamisprosessi yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä kokonaisuus kattaa koko liiketoiminnan elinkaaren yrityksen aloituksesta ja kehittämisestä erilaisiin kasvun vaiheisiin.

Liiketoiminnan kehittäminen ja kaupallistamisprosessi esitetään mallina, joka etenee vaiheittain idean kehittämisestä ja liiketoimintamahdollisuuden havaitsemisesta liiketoimintasuunnitelmaan. Malli osoittaa, kuinka liiketoimintaan liittyvät erilaiset avaintermit kytkeytyvät liiketoiminnan kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

Tutustu teokseen: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/504330/Savonian_julkaisusarja_6-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y