5G-linkkitorni

Xamk Beyond: Miten korkeakoulutus voi hyödyntää 5G-teknologiaa omassa toiminnassaan

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Savonia osallistui Xamk Beyond -lehden numeroon ”Xamk Beyond 2022: Impacts” -julkaisuun. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden innoittamana tässä numerossa tutkitaan mahdollisia erilaisia tapoja yhdistää koulutus- ja liiketoimintastrategiat maailmanlaajuisiin digitaalisiin prioriteetteihin.

Numeron kirjoittajat syventyivät aiheisiin liittyen nuorten digitaaliseen arkeen sekä kansallisen ja eurooppalaisen identiteetin kysymyksiin. Julkaisussa tutkitaan myös aiheita, jotka liittyvät muun muassa digitaaliseen sosiaaliseen vastuuseen digitointikoulutuksen ja avoimen lähdekoodin digitaalisen arkistoinnin ratkaisuilla.

Viimeinkin avataan myös aiheita, kuten 5G-palvelut ja kilpailukykyinen kestävä kehitys sekä kehitettiin uusia ratkaisuja TKI-projektien vaikutuksen mittaamiseen. Tekstit avaavat paikallisesti kehitettyä tietoa aluekehityshankkeista ja tutkimuksesta kansainväliselle näyttämölle.

Savonian kirjoittajat yhdessä partnerien kanssa tarkastelivat kuudennessa artikkelissa (sivu. 74) ”Development of fifth generation services and operations that improve the productivity of our companies and competitive sustainability of our planet” 5G-teknologian viimeaikaista kirjallisuutta hyödyntäen, kuinka 5G-tekniikka yhdessä reunalaskennan kanssa voi parantaa merkittävästi energiatehokkuutta, digitaalisen infrastruktuurin turvallisuutta ja yksityisyyttä sekä kuinka nämä seikat liittyvät kestävään kehitykseen.

Tunnistettuaan 5G-teknologian potentiaalin, artikkelin tutkimuskysymykset ovat:

  1. Miten korkeakoulutus voi auttaa teknologian nopeassa oppimisessa ja omaksumisessa
  2. Miten korkeakoulutus voi hyödyntää 5G-teknologiaa omassa toiminnassaan

Lue lisää: Xamk Beyond 2022: Impacts: available for download from Theseus.