Kaksi lehtoria.

YAMK-tutkinto vie työuralla eteenpäin

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Tuore ammattikorkeakoulujen uraseurantakysely osoittaa, että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden urapolut ovat olleet nousujohteisia tutkinnon suorittamisen jälkeen. Kyselyn mukaan kolmannes YAMK-tutkinnon suorittaneista henkilöistä toimi johto- ja esimiestehtävissä viisi vuotta valmistumisen jälkeen.

– Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa painopiste kohdistuu joko asiantuntijuuden syventämiseen omalla erityisalalla tai johtamis- ja esimiestehtäviin kehittymisessä. Ei siis ole yllättävää, että YAMK-tutkinnon suorittaneista merkittävä osa päätyy esimiestehtäviin valmistumisen jälkeen. YAMK-opinnot aloitetaan myös monesti siinä vaiheessa, kun paikka esimiestehtäviin työelämässä aukeaa, toteaa Arenen erityisasiantuntija Samuli Maxenius.

Kaavio.

YAMK-tutkinnon positiivinen vaikutus urapolkuun näkyy myös kyselyn muissa tuloksissa. Kolme neljästä vastanneesta ilmoitti, että ovat YAMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen saaneet uuden työpaikan. Sama määrä vastaajista ilmoitti myös palkkatason nousseen YAMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tulos käy yksiin tutkimuslaitos Laboren erikoistutkija Petri Böckermanin vuonna 2019 tekemään tutkimuksen kanssa, jonka mukaan YAMK-tutkinto nostaa yksilön vuosiansioita tuhansilla euroilla.

– Vastaajista yli 80 prosenttia ilmoitti, että tutkinnon suorittaminen on parantanut heidän työmarkkina-asemaansa. Tulokset osoittavat, että YAMK-tutkinnolla on jo tunnistettu asema Suomen työmarkkinoilla. Maisterin tutkintonimikkeen käyttöönotto ammattikorkeakouluissa vahvistaisi tunnettuutta edelleen, toteaa Maxenius.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä on kasvamassa tulevina vuosina merkittävästi, sillä esimerkiksi viime vuonna koulutusohjelmissa opinnot aloitti yli 8 100 uutta opiskelijaa. Viime vuonna joka viides ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut valmistui ammattikorkeakoulusta. YAMK-tutkinnot ovat myös merkittävässä roolissa koulutuksen tasa-arvon edistämisessä, sillä yli 40 prosentilla koulutusohjelmien opiskelijoista on ponnistanut korkeakouluopintoihin ammatillisen tutkinnon pohjalta.

Ammattikorkeakoulujen uraseurantakysely päättyi 9.11. Kyselyyn vastasi 9 459 ammattikorkeakoulututkinnon ja 1 260 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2017 suorittanutta henkilöä. Kyselyn vastausprosentti nousi edellisvuodesta 3 prosenttiyksiköllä 41,4 prosenttiin.

Kyselyn visualisoituihin tuloksiin voit tutustua klikkaamalla tästä.

AMK-kädenjälki tasa-arvo.