”Yhteinen päämäärä teki meistä ilmastoaktivisteja” – Vastuullisuustyössä ratkotaan kestävän kehityksen haasteita

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Savonia-ammattikorkeakoulun vastuullisuusohjelman mukaisesti Savonialla luotsataan toimintaa, jonka tarkoitus on edistää myös vastuullisuudesta ja vihreästä siirtymästä viestimistä.

Ihmisen aiheuttama ilmaston kuumeneminen uhkaa murentaa koko tuntemamme maailman. Ilmastokriisin lisäksi meillä on viestinnän kriisi. Ihmiset saavat suurimman osan ilmastonmuutosta käsittelevästä tiedostaan mediasta.

Muutoksen paikka -työpajassa työskentelyä syksyllä 2022.
Muutoksen paikka -työpajassa työskentelyä syksyllä 2022.

Syksyllä 2022 Muutoksen paikka -työpajassa osallistujia ravisteltiin näkemään, kuinka erityisesti media vaikuttaa yhteiseen käsitykseemme ilmastokriisistä ja toisaalta mitä viestijät voivat asioille tehdä.

Ilmastoviestinnällä ja -journalismilla vaikutetaan ihmisten arjen turvallisuuden tunteeseen. Muutoksen paikka -työpajassa haettiin toimittajien ja Pohjois-Savon eri alojen vaikuttajien yhteistyöllä näkökulmia siihen, miten voisimme viestiä entistä syvällisemmin paikallistason muutoksista ja tulevaisuudesta.

Työpaja oli tarkoitettu toimittajille, viestinnän ammattilaisille ja ilmastonmuutosprojekteissa työskenteleville. Tilaisuutta luotsasivat toimittaja Hanna Partanen Sulkava-lehdestä ja Savonian ilmastoturvallisuusasiantuntija Jyri Wuorisalo. Puhujina oli suuri joukko Suomen etulinjan journalisteja sekä tutkijoita, kuten professori Risto Kunelius, ilmastojournalismin asiantuntija Hanna Nikkanen, tutkija Niina Uusitalo ja Journalismi 1.5° -raportin kirjoittajat Aino Huotari sekä Sandra Järvenpää.

”Helposti asiat jäävät sananhelinäksi”

Työpajan aihetta syvennettiin tammikuisessa Savonian sisäisessä hankeviestijöiden tapaamisessa Savonian ilmastoturvallisuusasiantuntija Jyri Wuorisalon johdolla.

Savonialla hankeviestinnän parissa työskentelevä Terhi Rissanen osallistui sekä Muutoksen paikka- työpajaan, että Savonian sisäiseen hankeviestijöiden ilmastoviestintää koskeneeseen tilaisuuteen ja näkee vastuullisuustyön merkityksen konkreettisesti omassa työssään.

– Hanketoiminnassa kaikkea tekemistämme ohjaa YK:n Agenda 2030 -tavoitteet ja maakunnallinen ilmastotyö. Jokainen hanke ottaa konkreettisia askeleita kohti parempaa huomista, mutta helposti asiat jäävät sananhelinäksi tai hukkuvat hankemaailman kapulakieleen. Tämä vaatii kuitenkin osaamista vastuullisuusviestinnästä, Rissanen kertoo.

Viestijöiden tehtävänä on pureskella tehdyt toimenpiteet ymmärrettävään muotoon ja nostaa esiin konkreettisia esimerkkejä vastuullisuudesta.

– Yhteinen päämäärä teki meistä jokaisesta ilmastoaktivisteja, jotka vievät asiaa eteenpäin omassa työssään. Savonian hankeviestijöiden ryhmässä tammikuussa teoria alkoi jo saada konkreettisia ideoita, joita voimme lähteä toteuttamaan. On helpottavaa huomata, että ympärillä on verkosto, joka auttaa ja tukee omaa työtä. Muutos alkaa pienistä teoista, joista kasvaa suuria ja yhtäkkiä huomaamme ajattelumme muuttuneen, Rissanen jatkaa.