Inhimillisesti turvallinen Savonia on yhdenvertainen ja monimuotoinen

Savonia on korkeakouluyhteisö, jossa kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ihmisiä arvostaen ja tasa-arvosta huolehtien.

Tavoitteenamme on monimuotoisuuden edistäminen työ- ja opiskeluyhteisössä.

– Savonian monimuotoiseen korkeakouluyhteisöön kuuluvat niin henkilöstö kuin opiskelijat. Tasa-arvoinen korkeakouluyhteisö on inhimillisesti turvallinen ja siellä jokainen voi kehittyä omana itsenään, kuvaa rehtori Mervi Vidgrén.

Turvallista tilaa ajatuksille, yhteinen päämäärä

Monimuotoisuus nähdään Savoniassa yhdenvertaisuutta laajemmin korkeakouluyhteisöä rikastuttavana ja kehittävänä arvona. Kehitämme korkeakouluyhteisöä moniarvoisena, monikulttuurisena ja syrjimättömänä työ- ja opiskeluympäristönä.

Arvolupauksemme on olla Suomen paras korkeakoulutyöyhteisö. Parhaassa korkeakouluyhteisössä on tilaa erilaisille ajatuksille, mutta samalla meitä yhdistää vahvasti yhteinen päämäärä.

– Meillä Savoniassa rohkeus on yksi keskeisistä arvoista. Se tarkoittaa myös sitä, että jokainen voi olla oma itsensä, toimia omalla tavallaan ja kasvaa omaan suuntaansa. Tätä kaikkea teemme yhdessä, toisiamme tukien, iloitsee opiskelijakunta SAVOTTAn toiminnanjohtaja Juha Asikainen.

Arvot todeksi Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa

Arvomme on olla luotettava, yhteisöllinen ja rohkea. Näitä arvoja haluamme edistää kaikissa toiminnoissamme.

Savonian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä syrjintää ja sukupuoleen tai sukupuolivähemmistöön kuuluvien eriarvoisuutta tai eriarvoista kohtelua. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa päivitetään jatkuvasti.

Tutustu Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan täällä.