sydämenmallinen puunlehti

Tekoja, toimintaa ja osallisuutta – Savonia tarjoaa vastuullisuusosaamista

#vastuullisuus

Piirretyt linnut lentävät metsässä.

Kestävä kehitys uudistaa yhteiskuntamme toiminnan ja mahdollistaa kestävän elämäntavan.

Yhteiskunnan eriarvoistuminen, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen sekä luonnonvarojen ja energian liikakäyttö ovat kestävyyshaasteista, jotka vaativat systeemistä muutosta eli nopeaa uudistamista yhteiskunnan rakenteissa ja toiminnassa.

Olemme keskellä kestävyysmurrosta, jossa voimavaroja kohdennetaan uudella tavalla kestävyyttä edistävästi. Näin vastuullisuus ohjaa kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista.

Savonia on julkistanut vastuullisuustekonsa osana 30-vuotisjuhlavuottaan. Vastuullisuusteko liittyy vihreään siirtymään ja vastuullisemman maailman rakentamiseen.

Vastuullisuustekonamme järjestämme pohjoissavolaisille pk-yrityksille maksutonta vastuullisuussparrausta. Sparrausohjelma perehdyttää uuteen vastuullisuusajatteluun, joka kytkee ilmastotyön ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen osaksi liiketoiminnan kehittämistä.

– Vastuullisuus nähdään kaiken toiminnan punaisena lankana, se tuo moraalin vihreään siirtymään, kun tavoitteenamme on tehdä yhdessä parempaa maailmaa, kertoo tki-asiantuntija Jyri Wuorisalo.

Lue lisää vastuullisuussparrauksesta ja tule mukaan.

kaksi kättä ja sydän grafiikkana

avoin kirja, josta nousee puu ja lintuja

Yrityksiltä on alettu vaatia enemmän vastuullisuutta ja se näkyy konkreettisesti muun muassa julkisissa hankinnoissa, yritysrahoituksessa ja yritystuissa sekä asiakaskäyttäytymisessä. Vastuullisuuden huomiointi oman yrityksen liiketoimintaan on edellytys jatkuvuudelle ja kilpailukyvylle sekä se voi olla myös vaatimus markkinoillepääsyssä.

Uusi vastuullisuus on kahden opintopisteen opintojakso, jonka tavoitteena on perehdyttää uuteen vastuullisuusajatteluun. Opintojakso sisältää myös tietoa EU-taksonomiasta ja tekeillä olevasta EU:n yrityssääntelyuudistuksesta.