Tarjoa työtä opiskelijalle

#opinnäytetyö
#projekti
#harjoittelu

Jos yritykselläsi tai organisaatiollasi on mahdollisuus tarjota opiskelijoillemme töitä, klikkaa itsesi opiskelijatöihin.fi -sivustolle. Siellä voit ilmoittaa avoimista tehtävistä tai tutustua työtä etsiviin opiskelijoihimme. Voit myös ilmoittaa opinnäytetyön aiheesta tai projektityöstä.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulun eri tutkintoihin kuuluvat opinnäytetyöt ovat työelämää palvelevia tutkimus-, suunnittelu-, valmistus- ja kehittämistehtäviä. Jokainen Savonia-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelija tekee opinnäytetyön, tavallisimmin opintojen loppuvaiheessa. Opinnäytetyö on laaja opintokokonaisuus – se on noin 400 tuntia opiskelijan työtä joka vastaa noin kolmen kuukauden työtä. Se on opiskelijalle myös oppimisprosessi, jossa hän kehittää ja osoittaa valmiuksiaan soveltaa opittuja tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatehtävässä. Kun haluat hyödyntää opiskelijoidemme osaamista yrityksesi tai organisaatiosi toiminnan kehittämisessä, ota yhteyttä ja ehdota opinnäytetyön aihetta.

Opiskelijaprojektit

Opiskelijaprojektit tarjoavat yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuden korkeakouluyhteistyöhön hyvin ohjatuilla ja toteutetuilla projekteilla. Opiskelijoiden tekemät projektit ovat usein hankkeita pienempiä, ajallisesti tarkoin rajattuja kokonaisuuksia, joilla on selkeä tavoite. Opiskelijaprojekteina on mahdollista toteuttaa muun muassa:

  • tapahtumia
  • selvityksiä ja kartoituksia
  • tuote- ja palvelusuunnittelua
  • tuotekehitystä
  • mallintamista
  • tietojärjestelmien kehittämistä
  • ohjelmointiin liittyviä kehittämistehtäviä

Harjoittelu

Opiskelijat tekevät harjoittelujaksoja opintojen eri vaiheissa. Harjoittelujaksot ovat yksi tärkeimmistä ja toimivimmista käytännöistä työelämän kanssa. Harjoittelussa opiskelijat saavat oman alan työkokemusta, josta on hyötyä niin organisaatiolle kuin opiskelijalle. Harjoittelija voi osallistua muun muassa organisaation työ- ja kehittämistehtäviin. Opintojen edetessä osaaminen kehittyy ja harjoittelija voi tehdä vaativampia työtehtäviä. Mikäli yritykselläsi on kansainvälistä toimintaa, on mahdollista saada harjoittelijoita myös ulkomaille.

Lue lisää ja löydä työllesi tekijä osoitteessa opiskelijatöihin.fi >>