Akkreditoitua testausta yli 20 vuoden kokemuksella

#yrityksille

Pitkä kokemus
alalta

EMC-laboratorio on ollut toiminnassa jo yli 20 vuotta ja se on perustettu vuonna 2000. Pitkän kokemuksen ja lukuisten asiakastestien myötä olemme kehittäneet toimintaamme jatkuvasti. Laboratorio on osa sähkö- ja tietotekniikka-alan tuotekehitys- ja testauspalveluiden kokonaisuutta.

Asiakaslähtöistä
palvelua

Toimintamme keskittyy pääasiassa asiakasyrityksille tehtäviin EMC-mittauksiin ja tarjoammekin joustavaa ja asiakaslähtöistä palvelua asiakkaillemme.

Akkreditoitua testausta
asiakkaan tarpeisiin

EMC-laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T301, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025 -linkki.

Monipuoliset mahdollisuudet

Palvelemme laitevalmistajia, tuotekehitysyrityksiä sekä maahantuojia, jotka haluavat varmistaa tuotteensa EMC-vaatimustenmukaisuuden. Toimimme yritysten tukena aina tuotteen vaatimusmäärittelystä hyväksyntään saakka.


Akkreditoitua testausta

EMC-laboratorio on osa Savonian sähkö- ja tietotekniikka-alan tuotekehitys- ja testauspalveluyksiköiden kokonaisuutta ja se on perustettu vuonna 2000. EMC-laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T301, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025 -linkki. Finas akkredointi käsittää seuraavat menetelmät:

 • EN 55011 / CISPR 11
 • EN 55022 / CISPR 22
 • EN 55016-2-1 / CISPR 16-2-1
 • EN 55016-2-3 / CISPR 16-2-3
 • EN 55032 / CISPR 32

Takanamme on vuosien kokemus EMC-testauksesta. Toimintamme keskittyy pääasiassa asiakasyrityksille tehtäviin EMC-mittauksiin ja tarjoammekin joustavaa ja asiakaslähtöistä palvelua asiakkaillemme. Lisäksi olemme pienemmässä määrin mukana alaa sivuavissa tutkimushankkeissa.

EMC-laboratorion testauspuitteet soveltuvat erinomaisesti teollisuusvaatimuksiin. Muita laboratoriossamme yleisesti testattavia tuoteryhmiä ovat kotitalous-, ajoneuvo- ja mittalaitteet sekä lääkinnälliset laitteet. Testauspaikkana säteilevien häiriöiden päästömittauksissa käytetään suojattua puolivaimennettua huonetta, ns. kolmen metrin mittapaikkaa, jonka pituus on 9 m, leveys 6 m ja korkeus 5,9 m. Huoneen lattian kantavuus on 1500 kg. Johtuvien häiriöiden testauksia varten laboratoriossa on suojattu huone. Lisäksi meiltä on saatavissa olosuhdetestausta sekä materiaaliteknisiä tutkimus- ja kuvantamispalveluita.

EMC FINAS T301 (EN ISO/IEC 17025)
EMC FINAS T301 (EN ISO/IEC 17025)

Palvelumme

EMC-testauspalvelu

 • Full Compliance, testaus hyväksyntää varten (EMC-direktiivi / CE-merkintä)
 • Pre Compliance, esim. tuotekehitysprojektin vaatimustenmukaisuuden varmistaminen ennen kolmannen osapuolen toimesta tehtävää hyväksyntätestausta
 • R&D-testaus, suunnitteluratkaisujen toimivuuden testaaminen, ongelman ratkaisu, kulujen pienentäminen

EMC-asiantuntijapalvelut

 • Vaatimusmäärittelyt asiakkaan tuotteelle
 • Testaussuunnitelmat
 • Asiantuntijalausunnot
 • Startup-yrityksen ohjaus hyväksyntäasioissa
 • T&K-projektin tuki, EMC-neuvonta
 • Tuotekehitysvaiheen katselmointi
 • Muuttuneiden vaatimusten päivittäminen
 • Markkina-alueen laajennuksen tuomat lisävaatimukset

Olosuhdetestaus

 • Lämpötilarasitukset
 • Kosteusrasitukset

Materiaalitekniset tutkimukset ja kuvantamispalvelut

 • Atomivoimamikroskopia XEI-100, pinnankarheudet nanometritasolla
 • Nanoindentaatio, Micro Materials Nano Test MM-NT600, nanometritason aineenkoestus
 • E-beam ohutkalvopinnoitus
 • Elektronimikroskopia Jeol jsm840A
 • UV-valo litografia

Käytössämme on myös seuraavat Itä-Suomen yliopiston laitteet:

 • Carl Zeiss SigmaHD VP elektronimikroskooppi, jossa alkuaineanalysaattori
 • Skyscan 1172 microCT jolla mikrometritason 3D-röntgenkuvaus

Sähkö-ja magneettikenttien mittauspalvelu

 • Saavumme tilauksesta suorittamaan mittaukset kohteelle, jossa halutaan varmistaa työ- ja toimiympäristön turvallisuus sähkö- ja magneettikenttien osalta. (Esimerkiksi tehdasalueet ja tekniset tilat, sähkökeskukset, voimalinjojen läheisyys jne.)
 •  Liikuteltavan laitteiston aiheuttamia sähkö- ja magneettikenttiä voidaan mitata laboratoriomme häiriöttömässä testauskammiossa. Tällä saavutetaan reilusti pienempi mittausepävarmuus toteutettuihin mittauksiin; vertaa monihäiriöiset työ- / tekniset tilat.
 • Tuloksia verrataan esimerkiksi EU-direktiivin 2013/35/EU (työntekijöiden altistuminen E- ja H-kentille) raja-arvoihin, standardiin EN 50527-2-1 (sähkömagneettiset kentät ja henkilöstö, jolla käytössä sydämentahdistin) sekä ICNIRP:2010 antamiin kansainvälisiin suositusarvoihin väestön ja henkilöstön altistumiselle sähkö- ja magneettikentille.Käytössämme on Narda Safety Test Solutionsin mittalaitteistoa altistumisen mittauksiin.
  Laitteistolla voidaan mitata:
 • Magneettikenttiä taajuusalueelta 1 Hz – 400 kHz, 0.3 nT – 10 mT
 • Sähkökenttiä taajuusalueelta 1 Hz – 400 kHz, 5 mV/m – 100 kV/m sekä taajuusalueelta 100 kHz – 6 GHz, 0.38 V/m – 650 V/m (CW) tai 0.38 V/m – 22 V/m (True RMS)
EMC sähkö- ja magneettikenttien mittauspalvelu
EMC sähkö- ja magneettikenttien mittauspalvelu

Tilat

Kuopion Technopoliksella toimiva EMC-testauslaboratorio palvelee kotimaisia ja kansainvälisiä laite­valmis­tajia, tuotekehitysyrityksiä sekä maahantuojia, jotka haluavat varmistaa tuotteensa EMC-vaatimusten­mukaisuuden. Toimimme myös yritysten tukena asiantuntijatahona aina tuotteen vaatimusmäärittelystä hyväksyntään saakka.

Laboratoriomme noudattaa kansainvälistä testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyysvaatimus­standardia SFS – EN ISO/IEC 17025:2005.


Testausmenetelmät

Testausmenetelmät

Säteilevä emissio

EN 55011 / CISPR 11; ISM-laitteet
• 150 MHz – 6000 MHz

EN 55011 / CISPR 11 /EN 60945:2002 (loop antenni); Marine navigointi ja radiokommunikaatiolaitteet
• 150 kHz – 30 MHz

EN 55012 / CISPR 12; Pienet ajoneuvot, noin 3m x 1,5m
• 30 MHz – 1000 MHz

EN 55022 / CISPR 22; Informaatioteknologian laitteet
• 30 MHz – 6000 MHz

EN 55025 / CISPR 25; Ajoneuvolaitteet
• 30 MHz – 1000 MHz

EN 55032 / CISPR 32; Multimedialaitteet
• 30 MHz – 6000 MHz

EN 55016-2-3 / CISPR 16-2-3; Säteilevä emissio

MIL-STD-461 / RE102
• alempi taajuusalue 2 MHz – 30 MHz
• ylempi taajuusalue 30 MHz – 6 GHz

Säteilevän kentän sieto

EN 61000-4-3 / IEC 61000-4-3
• 80 MHz – 1000 MHz, 20 V/m (AM) 36V/m (CW)
• 1.0 GHz – 2.7 GHz, 15 V/m (AM), 28 V/m (CW)
• 2.7 GHz – 6.0 GHz, 5 V/m (AM), 9 V/m (CW)

Säteilevän kentän sieto (ajoneuvoympäristö)

ISO 11451-2; Pienet ajoneuvot ( pituus noin 3m ja leveys noin 1,5m )
ISO 11452-2; ajoneuvolaitteet ja -komponentit
• 20 MHz – 2.0 GHz, 30 V/m

ISO 11452-5
• 20 MHz – 220 MHz , 200 V/m
*Kysy myös suurempia tasoja tuotekehitystä varten

palvelut02

 

Johtuva emissio

EN 55011 / CISPR 11; ISM-laitteet
• 150 kHz – 30 MHz (EUT max = 200A)

EN 55022 / CISPR 22; Informaatioteknologian laitteet
• 150 kHz – 30 MHz
EN 55016-2-1 / CISPR 16-2-1: Johtuva emissio

Harmoniset yliaallot, emissio

EN 61000-3-2 / IEC 61000-3-2
• 0 Vrms – 270 Vrms, 5 kVa (max)

Jännitehuojunta ja välkyntä, emissio

EN 61000-3-3 / IEC 61000-3-3
• 0 Vrms – 270 Vrms, 5 kVA (max)

Staattisen sähkön purkaus (ESD)

EN 61000-4-2 / IEC 61000-4-2
• Ilma ja kontakti: ± 0.2 kV – ± 30 kV

Staattisen sähkön purkaus (ESD, ajoneuvoympäristö)

ISO 10605
• Ilma ja kontakti: ± 0.2 kV – ± 30 kV

Nopeat transientit/purskeet (EFT)

EN 61000-4-4 / IEC 61000-4-4
• ± 0.5 kV – ± 7.0 kV, myös 3-vaihe, 32A saakka

Syöksyaallon sieto (SURGE)

EN 61000-4-5 / IEC 61000-4-5
• ± 0.2 kV – ± 8.0 kV, myös 3-vaihe

Johtuvan radiotaajuisen häiriön sieto

EN 61000-4-6 / IEC 61000-4-6
• 150 kHz – 250 MHz, 1 V – 30 V, myös 3-vaihe 32A saakka

Verkkotaajuisen magneettikentän sieto

EN 61000-4-8 / IEC 61000-4-8
• 1 A/m – 100 A/m (jatkuva)
• 300 A/m – 1000 A/m (1 – 3 s)

Pulssimaisen magneettikentän sieto

EN 61000-4-9 / IEC 61000-4-9
• 100 A/m – 1000 A/m

Jännitteen vaihtelut ja vajoamat sekä lyhyet katkokset

EN 61000-4-11 / IEC 61000-4-11
• 0 Vrms – 270 Vrms, 5 kVa (max)

Ajoneuvoympäristön transienttitestaus

ISO 7637-2, ISO 7637-3 ja ISO 16750-2

Tuoteperhestandardit

Alla esimerkiksi lueteltuna yleisimpiä käyttämiämme tuote- ja tuoteperhestandardeja. Jos tarvitsemaasi tuote- tai tuoteperhestandardia ei löydy sivuiltamme listattuna, kysy rohkeasti asiaa meiltä, niin selvitämme kysymystäsi eteenpäin.

KOTITALOUS JA TOIMISTO:

– CISPR 14-1 / EN 55014-1
• Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 1: Emission.
– CISPR 14-2 / EN 55014-2
• Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 2: Immunity – Product family standard.
– CISPR 32 / EN 55032
• Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Emission requirements.
– CISPR 35 / EN 55035
• Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Immunity requirements.
– EN / IEC 61000-6-3
• Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: Generic standards – Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments.
– EN / IEC 61000-6-1
• Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-1: Generic standards – Immunity standard for residential, commercial and light-industrial environments.

TEOLLISUUS:

– CISPR 11 / EN 55011
• Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency disturbance characteristics – Limits and methods of measurement.
– EN / IEC 61000-6-4
• Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-4: Generic standards – Emission standard for industrial environments.
– EN / IEC 61000-6-2
• Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments.
– EN / IEC 61800-3
• Adjustable speed electrical power drive systems – Part 3: EMC requirements and specific test methods.
– EN / IEC 61000-6-7
• Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-7: Generic standards – Immunity requirements for equipment intended to perform functions in a safety-related system (functional safety) in industrial locations.

LÄÄKINNÄLLISET LAITTEET:

– EN 60601-1-2
• Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Electromagnetic disturbances – Requirements and tests.

AJONEUVOT JA KONEET:

– CISPR 12 / EN 55012
• Vehicles, boats and internal combustion engines – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers.
– CISPR 25 / EN 55025
• Vehicles, boats and internal combustion engines – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers.
– UNITED NATIONS REGULATIONS
• UN Regulation No. 10 Revision 6.
– EU
• Ajoneuvodirektiivi.
– SFS-EN ISO 13766-1
• Earth-moving and building construction machinery. Electromagnetic compatibility (EMC) of machines with internal electrical power supply. Part 1: General EMC requirements under typical electromagnetic environmental conditions (ISO 13766-1:2018).
– SFS-EN ISO 13766-2
• Earth-moving and building construction machinery. Electromagnetic compatibility (EMC) of machines with internal electrical power supply. Part 2: Additional EMC requirements for functional safety (ISO 13766-2:2018).
– SFS-EN 15194
• Cycles. Electrically power assisted cycles. EPAC Bicycles.
– SFS-EN 50498
• Electromagnetic compatibility (EMC) – Product family standard for aftermarket electronic equipment in vehicles.
– SFS-EN 14982
• Agricultural and forestry machinery. Electromagnetic compatibility. Test methods and acceptance criteria.
– SFS-EN 12895
• Industrial trucks. Electromagnetic compatibility.

MITTALAITTEET:

– EN 61326
• Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements.

MIL-VAATIMUKSET:

– MIL-STD-461
o DEPARTMENT OF DEFENSE INTERFACE STANDARD / REQUIREMENTS FOR THE CONTROL OF
ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE CHARACTERISTICS OF SUBSYSTEMS AND EQUIPMENT.

MERENKULKU:

– IEC 60533
• Electrical and electronic installations in ships – Electromagnetic compatibility (EMC) – Ships with a metallic hull.
– EN 60945
• Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – General requirements – Methods of testing and required test results.
– DNVGL-CG-0339
• Environmental test specification for electrical, electronic and programmable equipment and systems.
– DNVGL-CP-0395
• Semiconductor converters

VALAISIMET:

– CISPR 15 / EN 55015
• Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment.
– IEC 61547
• Equipment for general lighting purposes – EMC immunity requirements

RADIOLAITTEET:

– ETSI EN 301 489-1
• ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services.

RAUTATIESOVELLUKSET:

– EN 50121-1
• Railway applications – Electromagnetic compatibility – Part 1: General.

KATKEAMATTOMAN VIRRANSYÖTÖN LAITTEET (UPS):

– EN 62040-serie
• Uninterruptible power systems (UPS).

EUT-Ulottuvuudet

EUT:N Testaus

Pöytälaitteet

Lattialaiteet (huom, riippuu myös standardista):
Pituus: noin 2 m
Leveys: noin 2 m
Korkeus: noin 2 m (suuremmat voi viedä vaakatasossa ja nostaa pystyyn)
Paino: 1500 kg

Ajoneuvot

Pituus: noin 3 m
Leveys: noin 1,5 m
Korkeus: noin 2 m
Paino: 1500 kg

Sähkön syötöt

AC: 3-vaiheiseen 63 A saakka
DC:60 A filtteröitynä, läpivientiputkien kautta kaapeloituna enemmänkin

Muut liitynnät

Pakokaasunpoisto: 100 mm:n putkella ja imurilla
Paineilma: verkosto kammiossa esim. tehokasta EUT:n jäähdytystä varten, tarkoitukseen löytyy ”ilma-vahvistin”.
Nestejäähdytys: läpivientiputkien kautta mahdollisuus järjestää nestejäähdytys
EUT:lle (käyttövesiverkosto tai suljettu jäähdytin/lämmitin –kierto)

Muuta
Johtuvan emission mittaukset 3-vaiheiseen 200 A saakka, esim. kenttätestauksena.


Yhteystiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu
EMC-laboratorio
PL 6 (Microkatu 1)
70201 Kuopio

Tarjouspyynnöt ja tiedustelut:

emc@savonia.fi

Vaatimusmäärittelyt ja testaussuunnitelmat

Tutkimusinsinööri, menetelmävastaava 
Marko Sorsa
marko.sorsa@savonia.fi
Puh. 044 785 5556

EMC- testaus

Tutkimusinsinööri
Niko Remes
niko.remes@savonia.fi
Puh. 044 785 6353


Anna palautetta

Palaute EMC-laboratoriolle