Tutkimusta, tuotekehitystä ja testausta

#yrityksille

Testaa ja tutki ennen investointi- tai tuotantopäätöksiä !

Tarjoamme palveluja yritysten ja yhteisöjen tutkimukseen, tuotekehitykseen ja -testauksiin. Asiakkaiden tarpeita voivat olla mm. pilotti- ja prototuotteiden valmistus, tuotetutkimukset ja -testaukset ennen tuotteiden lanseeramista markkinoille.

Osa betoni-, vesiteknologian ja EMC-testauspalveluista ovat Finasin akkreditoimia, joka on osoitus palvelumme laadusta ja riippumattomuudesta. Toimitilamme ovat varustettu nykyaikaisilla koneilla ja laitteilla. Suurin osa Kuopion Microkadun kampuksen toimitiloista on uusia tai täysin remontoitu viime vuosina.

Henkilöstömme osallistuu monipuolisesti valtakunnallisiin tutkimus- ja kehittämisverkostoihin, joista saamme jatkuvasti ajantasaista tietoa toimialojen kehityksestä. Voimme auttaa myös tuotekehitysrahoituksen hakemisessa, markkinaselvityksissä ja tuotannon kannattavuuslaskelmissa.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää !

Merkittävä veroetu tutkimus- ja tuotekehitystyöhön !!

Verotuksessasi voit tehdä ylimääräisen lisävähennyksen, joka perustuu alihankintalaskuihin ja sen määrä on 150 % vähennyksen perusteena olevista laskuista. Esimerkkinä, jos Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnan palveluja on ostettu 5 000 eurolla uuden tuotteen kehitysprojektiin vuoden 2022 aikana, lisävähennyksen määrä on 7 500 euroa (1,5 x 5 000 euroa).

Lisävähennyksen määrä pitää olla vähintään 5 000 euroa ja vähennyksen määrä voi olla enintään 500 000 euroa. Uudistettua lisävähennystä voi käyttää verovuosina 2022 – 2027.

Lue lisää verottajan sivulta tästä linkistä

Kysy lisää palvelupyyntö-linkin kautta.


Palvelumme

Betonitestaus

Savonia-ammattikorkeakoulu oy, Tutkimus-ja testauspalvelut on FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T301, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaisesti.

Kiviaines ja asfalttitestaus

Yhdyskuntatekniikan laboratoriossa teemme päällyste-, kiviaines- ja geoteknisiä testauksia. Tuloksien tavoitteena on rakentamisessa käytettävien raaka-aineiden ja niistä valmistettavien lopputuotteiden kelpoisuuden osoittaminen.

EMC-Testauspalvelut

EMC-laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T301, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.

Sertifiointitestaus

Informaatioteknologian alalla sinulla on mahdollisuus osoittaa osaamisesi kansainvälisesti tunnustetuilla sertifiointitesteillä.

Vesi-ja ympäristötekniikka

Testaamme ja kehitämme vedenkäsittelyn prosesseja, kemikaaleja sekä laitteistoja. Lisäksi kehitämme bioprosessien sovelluksia vedenkäsittelyyn ja biojalostukseen liittyen.

Energiatekniikka

Energiatutkimuskeskus tarjoaa tuotekehitys- ja testaus- sekä koulutuspalveluja energiatuotannon-, -siirron ja jakelun sekä energiavarastoinnin osa-alueilla teknologia-alan yrityksille ja muille yhteisöille.

Kone ja metalli

Konepajamittakaavan laboratorioympäristössämme on mahdollisuus tutkia sekä testata hitsattavuuteen ja CNC-koneistukseen liittyviä osa-alueita.

3D tulostus ja mallinnus

Tarjoamme 3D-tulostukseen liittyviä palveluja kuten 3D-tulostusta, 3D-mallinnusta, 3D-skannausta ja koulutuspalveluja yrityksille ja yksityishenkilöille.

Rakennuslaboratorio

Tutkimus-ja testauspalvelut on FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T301, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaisesti.

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikan laboratoriossa teemme päällyste-, kiviaines- ja geoteknisiä testauksia. Asfaltin ja kiviainesten testausmenetelmät kuuluvat laboratorion PANK-hyväksyntään ja ne teemme SFS-EN standardien tai PANK-menetelmien mukaisesti.

Mainos ja graafinen design

Joukosta erottuminen on vasta yksi askel kokonaisuutta, jossa asiakas houkutellaan tekemään oikeita ostopäätöksiä kilpailevien tuotteiden massasta.


Esitemateriaalit

Issuu esite Savonian liiketoimintapalveluiden tuotteista.

https://www.youtube.com/watch?v=WJ0cX0rFkTg
Savonian liiketoimintapalvelut Youtubessa.