Testaus- ja tuotekehityspalvelut

#yrityksille

Tuotekehitys ja testaus

Palvelemme yrityksiä testaamalla tuotteita ja materiaaleja mm. rakennusalalla, sähköalalla ja elintarvikealalla. Voimme myös auttaa tuotekehitysrahoituksen hakemisessa. Testaa ennen investointi- tai tuotantopäätöksiä !


Palvelumme

Betonitestaus

Savonia-ammattikorkeakoulu oy, Tutkimus-ja testauspalvelut on FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T301, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaisesti.

Kiviaines ja asfalttitestaus

Yhdyskuntatekniikan laboratoriossa teemme päällyste-, kiviaines- ja geoteknisiä testauksia. Tuloksien tavoitteena on rakentamisessa käytettävien raaka-aineiden ja niistä valmistettavien lopputuotteiden kelpoisuuden osoittaminen.

EMC-Testauspalvelut

EMC-laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T301, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.

Sertifiointitestaus

Informaatioteknologian alalla sinulla on mahdollisuus osoittaa osaamisesi kansainvälisesti tunnustetuilla sertifiointitesteillä.

Ympäristötekniikka

Testaamme ja kehitämme vedenkäsittelyn prosesseja, kemikaaleja sekä laitteistoja. Lisäksi kehitämme bioprosessien sovelluksia vedenkäsittelyyn ja biojalostukseen liittyen.

Energiatekniikka

Energiatutkimuskeskus tarjoaa tuotekehitys- ja testaus- sekä koulutuspalveluja energiatuotannon-, -siirron ja jakelun sekä energiavarastoinnin osa-alueilla teknologia-alan yrityksille ja muille yhteisöille.

Kone ja metalli

Konepajamittakaavan laboratorioympäristössämme on mahdollisuus tutkia sekä testata hitsattavuuteen ja CNC-koneistukseen liittyviä osa-alueita.

3D tulostus ja mallinnus

Tarjoamme 3D-tulostukseen liittyviä palveluja kuten 3D-tulostusta, 3D-mallinnusta, 3D-skannausta ja koulutuspalveluja yrityksille ja yksityishenkilöille.

Rakennuslaboratorio

Tutkimus-ja testauspalvelut on FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T301, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaisesti.

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikan laboratoriossa teemme päällyste-, kiviaines- ja geoteknisiä testauksia. Asfaltin ja kiviainesten testausmenetelmät kuuluvat laboratorion PANK-hyväksyntään ja ne teemme SFS-EN standardien tai PANK-menetelmien mukaisesti.

Mainos ja graafinen design

Joukosta erottuminen on vasta yksi askel kokonaisuutta, jossa asiakas houkutellaan tekemään oikeita ostopäätöksiä kilpailevien tuotteiden massasta.


Esitemateriaalit

Issuu esite Savonian liiketoimintapalveluiden tuotteista.

Savonian liiketoimintapalvelut Youtubessa.