Rakennustekniikka

#yrityksille


Akkreditoitua 
testauspalvelua

Savonia-ammattikorkeakoulu oy, Tutkimus-ja testauspalvelut on FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T301, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaisesti -linkki.

Luotettava testaus- ja tutkimuspalvelu

Laboratoriomme on ollut vuodesta 1985 lähtien toiminnassa, tehden laadukasta jälkeä eri testausaloilla.

Nopea palvelu testien teossa

Laboratoriossamme testit tehdään nopeasti ja asiakkaan tarpeet huomioiden.

Autamme selvittämään ongelman

Esimerkiksi rakennukseen liittyvät ongelmakohdat käydään asiakkaan kanssa läpi ja ohjataan tarvittaessa eteenpäin.


Palvelumme

Betonintestaus

Betonintestauspalvelut sisältävät betonirakenteiden kelpoisuus- ja hyväksyntäkokeet koekappaleilla.

Rakennusfysikaaliset mittaukset

Suoritamme mittaukset ammattitaidolla asiakkaan tarpeiden mukaan ja selvitämme ongelmapaikat.


Betonitestaus

Betonintestauspalvelut sisältävät betonirakenteiden kelpoisuus- ja hyväksyntäkokeet koekappaleilla.

Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n Rakennuslaboratorion tutkimus-ja testauspalvelut on FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T301, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaisesti. Testauksessa noudatamme SFS-EN standardeja sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeita.

Akkreditoidut betonintestaukset

 • Betonin puristuslujuuden määritys
 • Betonin paineellinen veden tunkeutuma
 • Betonin huokosjaon määritys (pakkasenkestävyys)
 • Betonin tiheys

Muita betonitestauksia ovat:

 • Vetolujuuden määritys
 • Absoluuttisen kosteuden määritys
 • Halkaisulujuus
 • Tartuntalujuus
 • Kloridipitoisuuden määrittäminen

Kimmovasaratestaukset:

 • Kimmovasaratestaus (lujuuden määritys, rakenteita rikkomatta)
 • Kimmovasaratestaus, kalibrointipalvelut
FINAS-akkreditoimaa testauslaboratorion betonitestausta.
FINAS-akkreditoimaa testauslaboratorion betonitestausta.

Rakennusfysikaaliset mittaukset ja lämpökuvaus

Rakennusfysikaalisia mittauksia suoritamme ammattitaidolla asiakkaan tarpeiden mukaan ja selvitämme asiakkaan kanssa ongelmapaikat ja neuvomme tarvittaessa eteenpäin.

 • Rakennusakustiset mittaukset
  • Äänimittaukset (ilmaääni, askelääni, jälkikaiunta-aika)
   Suoritetaan kaikkiin rakennuksiin paritaloista ylöspäin, rakennusvalvonta Kuopiossa osoittaa yleensä suoritettavat mittauskohdat ja -suunnat.
  • Melumittaus, jolla selvitetään muun muassa rakennukseen siirtyvää liikennemelua tai rakennuksen laitteiden aiheuttamaa melu
 • Rakennusten ilmatiiviyden määritykset
  • Rakennusten ilmatiiviys vaikuttaa energiankulutukseen, rakenteiden oikeaan kosteustekniseen toimintaan sekä asumisviihtyvyyteen. Ilmatiiviyden kertoo ns. ilmavuotoluku, mikä kuvaa rakennuksen vaipan tiiviyttä/hataruutta.
  • Suurten kohteiden tiiviysmittaus
  • Ilmavuotopaikannus, asunnon hallitsemattomien ilmavuotojen määrän ja sijainnin voi selvittää ilmatiiviyden määrityslaitteistolla sekä lämpökameralla
 • Lämpökuvaukset
  • Lämpökameran avulla voidaan selvittää kiinteistöissä rakenteita rikkomatta
   kylmävuotokohtia kuten eristevikoja, kylmäsiltoja tai epätiiviyskohtia.
   Mittausta voidaan hyödyntää esimerkiksi:
   -kiinteistöjen ja huoneistojen lämpökuvaukseen,
   -putkivuotojen paikallistamiseen,
   -lämmityskaapeleiden ja -putkistojen sijainnin määrittämiseen,
   -sähkölaitteiden ja elektronisten komponenttien tarkastamiseen, sekä
   -eläintutkimuksiin
 • Radonmittaukset
 • Rakennusten paine-eromittaukset, jolloin saadaan selville onko rakennuksen painesuhteet ilmanvaihdossa säädetty oikein.

Kairasydännäytteet UCS

Teemme kairasydännäytteistä UCS testausta, johon kuuluu puristus- ja vetolujuudentestaus.

Kairaus näyte
Tarjoamme kairasydännäytteille puristuslujuuden ja vetolujuuden määritystä, jonka perusteella saadaan laskettua UCS arvo. UCS-tutkiminen auttaa kaivoksia ja louhintatyömaita, jolloin UCS tutkimuksella saadaan selvitettyä louhinnalle taras poraus tai räjäytystapa.


Laitteet

Betonitestauslaboratoriossa on useita betonintestauksessa käytettäviä laitteita, jotka soveltuvat asiakkaiden erilaisten betonituotteiden testaustarpeisiin.

Kuva betonipuristimista ja henkilökunnasta
Sami Pekkarinen, Janne Huttunen ja betonipuristimet

Rakennusfysikaalisissa mittauksissa käytettävät laitteistot soveltuvat monille eri rakennuksen tutkimuksen osa-alueelle, palveluja tarjoamme yritykselle ja yksityisille.

Yhdyskuntateknisessä laboratoriossa on useita kiviainekselle / asfaltille tehtäviä testejä ja niihin soveltuvia laitteita.


Ota yhteyttä

Betonitestaus ja rakennusfysikaaliset mittaukset

Tutkimusinsinööri, laboratoriovastaava,
tekninen vastuuhenkilö
Sami Pekkarinen
sami.pekkarinen@savonia.fi
Puh. 044 785 6275

Tutkimusinsinööri,
tekninen vastuuhenkilö (vara) 
Janne Huttunen
janne.huttunen@savonia.fi
Puh. 044 785 6327

Tilauslomakkeet
Rakennustekniikan käyntiosoite: Microkatu 1, T-rakennus (PL) 70201 Kuopio. Näytteiden toimitus: T-rakennus, lastausovi alapihalla.
Rakennustekniikan käyntiosoite: Microkatu 1, T-rakennus (PL) 70201 Kuopio. Näytteiden toimitus: T-rakennus, lastausovi alapihalla.
Käyntiosoitteemme:

Microkatu 1, T-rakennus (PL 6) 70201 Kuopio
(T-rakennus, lastausovi sisäpihalla)


Anna palautetta

Palaute Rakennustekniikalle