Savonia-artikkeli: MIOLI-tutkimushankkeessa koulutettiin opiskelijoita tutkimuksen ja liikuntatapahtuman järjestämisestä

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

MIOLI-tutkimushanke jatkui käytännön toteutuksen merkeissä keskiviikkona 24.4.2024, kun tutkimuksen työryhmän jäsenet Marja Äijö, Mika Venojärvi ja Saijamari Hiltunen kouluttivat tutkimuksen toimijoina toimivia Savonia-ammattikorkeakoulun fysioterapeutti- ja Itä-Suomen yliopiston liikuntalääketieteen ja terveysliikunnan opiskelijoita tapahtumapäivien toteuttamisesta.

Koulutuspäivä alkoi aloitussanoilla ja tutkimusasetelman läpikäymisellä ja tutkimusryhmän muiden jäsenten esittelyllä. Tutkimusryhmästä Merja Rantakokko ja Heikki Tikkanen esittäytyivät etäyhteydellä opiskelijoille.

Koulutuspäivän alussa kerrattiin ensihoitajaopiskelijoiden johdolla keskeiset hätäensiavun asiat ja muistutettiin kaikkia lataamaan 112-sovellus. Ensihoitajaopiskelijat demonstroivat tämän jälkeen erilaisten nyrjähdysvammojen ja haavojen sidontaa. Ensihoitajaopiskelijat esittivät samalla opinnäytetyönsä tuotoksen, joka oli Savonian Wellness Centerille laadittu ensiapuopas.

Kuva 1. Ensihoitajat kertomassa 112-sovelluksesta (Hiltunen 2024)

MIOLI-tutkimushankkeen liikunnallisissa tapahtumissa toimijoilla on ensiapuvalmius ja ensiapulaukut mukana sauvakävelyä ohjatessaan ulkona tapahtumiin osallistuville osanottajille.

Aamupäivän koulutus eteni fysioterapiaopettajan vetämänä sauvakävelyharjoittelun ja siihen kuuluvien alku- ja loppuverryttelyiden ohjaamisella ja kertaamisella aiemmin pidetyn sauvakävelyohjaajakoulutuksen teemoista.

Sauvakävelyohjausta kerratessa opiskelijat tutustuivat ulkoreitteihin, joita tapahtumapäiviin on valittu. Reitit laminoidaan opiskelijoille käyttöön ja sujautetaan mukaan ensiapureppuihin. Reitteihin käydään tutustumassa vielä ennakkoon ennen tapahtumien alkua ja varmistetaan, ettei reitillä ole esteitä tai muuta sauvakävelyä haittavia tekijöitä. Reittiä on mahdollista muuttaa osallistujien kunnon mukaan. Tasaisessa maastossa harjoittelua voidaan haastaa esimerkiksi kävelynopeutta muuttamalla.

Sauvakävelyharjoittelun jälkeen opiskelijoiden kanssa käytiin läpi MIOLI-tapahtumissa jaettava terveysneuvontamateriaali ja oppaat, joista saa lisätietoa hengityselinsairauksista, ikääntyneen liikunnasta ja ravitsemuksesta, tupakoinnin lopettamisen tukemisesta sekä mielenhyvinvoinnista. Opiskelijoille kerrottiin keskeisistä ahtauttavista hengityselinsairauksista eli astmasta ja keuhkoahtaumataudista sekä yleistymässä olevasta uniapneasta. Astmaan ja keuhkoahtaumatautiin voi kuulua limaisuutta ja hengenahdistusta ja näihin opiskelijat saivat vinkkejä, miten ohjata erilaisia hengitysharjoituksia. Samassa yhteydessä harjoiteltiin lihasvoima- ja tasapainoharjoituksia, joita opiskelijat ohjaavat tapahtumiin osallistuville.

Kuva 2. Fysioterapian opettajat ohjaamassa verryttelyliikkeitä opiskelijoille (Venojärvi 2024).

Koulutuksen iltapäivä jatkui tutkimusprotokollan läpikäymisellä, kyselylomakkeisiin tutustumisella ja toimintakykytestien tekemisellä.

Kuva 3. Kouluttajat havainnollistamassa istumasta ylösnousu -testin toteutusta sekä pituuden ja verenpaineen mittaamista (Hiltunen 2024).

Kaikki on nyt valmista tuleviin liikuntatapahtumiin!

Kevään 2024 liikuntatapahtumien tarkemmat aikataulut löytyvät Kuopion Seudun Hengitysyhdistyksen Tapahtumakalenterista, jossa on myös ilmoittautumisohjeet ja yhteystiedot. Lisää MIOLI-tutkimushankkeesta voit lukea Äijö ym. (2024) blogiartikkelistamme ja Venojärven ym. (2024) artikkelista.

MIOLI-tutkimusta rahoittavat OLVI-säätiö ja Kuopion Seudun Hengityssäätiö. Tutkimuksen yhteistyökumppaneina toimivat Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto sekä Kuopion seudun Hengitysyhdistys ja Jyväskylän yliopisto.

Iloisin liikuntaterveisin

Saijamari Hiltunen, TtM, fysioterapeutti, AmO, fysioterapian lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Mika Venojärvi, sauvakävelyn tutkija vuodesta 2006 alkaen

Marja Äijö, TtT gerontologian ja kuntoutuksen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

Pirjo Komulainen, FT, tutkija, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos (KuLTu)

Kevään 2024 liikuntatapahtumien tarkemmat aikataulut löytyvät Kuopion Seudun Hengitysyhdistyksen Tapahtumakalenterista

Lisää MIOLI-tutkimushankkeesta voit lukea Äijö ym. (2024) blogiartikkelistamme

Venojärven ym. (2024) artikkelista