Nainen istuu tietokonenäytön edessä

Savonia-artikkeli: Case AFRY – Koulutuskartoitus johdon ja henkilöstön kehittämiseen

#SavoniaAMK

Nykyisin työn vaatimusten muuttuessa, ei kukaan enää oleta, että kerran hankittu osaaminen riittää koko työuran ajan. Työn ohella on jatkuvasti opeteltava uusia asioita. Tietoisuus oman osaamisen tilasta on tärkeää työssä menestymisen ja viihtymisen kannalta. Merkityksellistä on tiedostaa omat vahvuudet ja heikkoudet, joita sitten hyödyntää ja kehittää, siinä avaimet onnistumiseen.

Yritys tai yhteisö voivat tehdä osaamiskartoituksen, jonka avulla selvitetään, millaista osaamista on organisaatiossa ja mitkä ovat kehittämistarpeet. Tämä on hyödyllistä tehdä ennen koulutusten aloitusta. Esimiehet selvittävät yhdessä alaisten oman yksikön tehtäväkenttää ja suuntaavat sitä kohden tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista.

Aluksi selvitään yksikön isompia kokonaisuuksia ja edetään kohti pienempiä tiimejä ja lopulta yksilötasolle esimerkiksi kyselylomakkeiden avulla. Työntekijä on itse vastuussa osaamisensa arvioinnista ja jos arviointinäkökulmaa halutaan laajentaa, niin arviointia voidaan pyytää kollegoilta, asiakkailta ja esimiehiltä. Lopuksi arvioinnin tulos käydään lävitse esimiehen kanssa kehityskeskusteluissa ja siinä samalla pohditaan mm. kehittämistarpeita.

Osaamiskartoitusten tai osaamistarveanalyysien suurin hyöty on kehittämistarpeiden jäsentyminen ja organisaation tason määrittäminen. Nämä analyysit listaavat työtehtävät ja osaamisalueet sekä määrittelevät arviointikriteerit eri osaamistasoille. Osaamiskartoitukset tuovat hyödyllistä tietoa sekä organisaation että yksilön näkökulmista. Organisaatiolle tulee tietoa mm. henkilöstön osaamisen kehittämiseen, rekrytoinnin suunnitteluun, työnkuormituksen jakamiseksi tai palkitsemisen perustaksi. Yksilö puolestaan saa käsityksen omasta ja tiimin osaamisesta, oman kehittymisen suunnittelemiseksi ja kannustavan palautteen antamiseksi tiimille.

Savonia ammattikorkeakoulu toteutti yhdessä AFRYn kanssa henkilöstön koulutustarpeiden kartoituksen, jonka kohteena olivat yhtiön Kuopion, Varkauden, Kajaanin, Jyväskylän ja Äänekosken yksiköt. Pääosa henkilöstöstä on suunnittelu- ja projektitoiminnan asiantuntijoita. Kartoitukseen osallistui 107 työntekijää, ja heillä on pääosin ammattikorkeakoulutason koulutus. AFRYllä, kuten muillakin asiantuntijaorganisaatioilla, on työvoimapulaa, ja osaavasta henkilöstöstä käydään yhä kovenevaa kilpailua. Lisäksi henkilöstön eläköityminen aiheuttaa lisähaasteita, sillä on varmistettava, miten hiljaisen tiedon siirto voidaan toteuttaa mahdollisimman hyvin.

– Saimme henkilöstön kartoituksesta erinomaista lisätietoa koulutustarpeista ja siitä, miten työntekijät haluaisivat sitä toteutettavan. Osa henkilöstöstä haluaisi jatkaa opintoja muun muassa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joka vaaditaan pätevyytenä vaativissa suunnittelutehtävissä. Saimme lisätietoa, miten yrityksen pitäisi tukea koulutusten järjestämisessä ja mahdollistamisessa. Nykyisin meillä on runsaasti kysyntää, ja haasteena on tuottavan työn sekä opintojen yhteensovittaminen, jos opintoja tuetaan antamalla työaikaa niiden toteuttamiseen. Erinomainen ratkaisu on verkko-opintojen toteutusmallit, jolloin työntekijä voi suorittaa opintoja ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi opinnoista saa opintopisteitä tai tutkintotodistuksen, joka on osoitus opetuksen laadusta, ja opinnot ovat osa valtakunnallista koulutusjärjestelmää. Koulutuskartoitus oli hyödyllinen, ja sitä tullaan käyttämään hyväksi mm. kehityskeskusteluissa ja koulutusten suunnitteluissa. Yhteistyö Savonian kanssa sujui joustavasti ja erinomaisesti sekä voin suositella toimintamallia muillekin organisaatioille, kertoo AFRYn aluejohtaja Jouni Nenonen.

Savonialla on tarjolla runsaasti erilaista opiskelutarjontaa muun muassa avoimia opintoja, täydennyskoulutusta ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Tällä hetkellä on avattu avoimen ammattikorkeakulun tarjontaa esimerkiksi nonstop-opintoina, jolloin opintoja voi aloittaa milloin tahansa verkko-opintoina.

Tarjontaa on yli sata erilaista kurssia muun muassa talousmatematiikka, erilaisia johtamisen kursseja ja tekniikkaa esimerkiksi 3D-tulostuksesta. Autamme myös opintojen suunnittelussa ja opintojen ohjaus kuuluu palvelutarjontaan. Tutustu rohkeasti tarjontaamme ja palveluihin yrityksille sekä yhteisöille.

Klikkaa itsesi sivustoille:

Savonian koulutuskalenteri
https://www.savonia.fi/yrityksille/

Tomi Hyttinen, liiketoimintapäällikkö
tomi.hyttinen@savonia.fi, p. 044 785 5006

AFRY on Euroopan johtavia suunnittelu- ja konsultointiyhtiöitä. Vauhditamme muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa. Olemme 17 000 omistautunutta rakennetun ympäristön, teollisuus- ja energia-alojen sekä digitalisaation asiantuntijaa, jotka kehittävät kestäviä ratkaisuja tuleville sukupolville ympäri maailman. AFRYn ratkaisut vastaavat globaaleihin megatrendeihin kuten teollisuuden digitalisaatioon, energiamarkkinoiden murrokseen, biotalouteen ja kaupungistumiseen. Olemme asiakkaidemme tukena hankkeen koko elinkaaren ajan, alun selvityksistä ja strategisista valinnoista hanke- ja toteutussuunnitteluun sekä käytön ja ylläpidon tukeen. Toimeksiantomme vaihtelevat yksittäisistä suunnittelutehtävistä suuriin investointihankkeisiin.

https://afry.com/fi-fi

Testaa ja tutki ennen investointi- tai tuotantopäätöksiä!

Tarjoamme palveluja yritysten ja yhteisöjen tutkimukseen, tuotekehitykseen ja -testauksiin. Asiakkaiden tarpeita voivat olla mm. pilotti- ja prototuotteiden valmistus, tuotetutkimukset ja -testaukset ennen tuotteiden lanseeramista markkinoille. Osa vesiteknologian ja EMC-testauspalveluista ovat Finasin akkreditoimia, joka on osoitus palvelumme laadusta ja riippumattomuudesta.

Toimitilamme on varustettu nykyaikaisilla koneilla ja laitteilla. Suurin osa Kuopion Microkadun kampuksen toimitiloista on uusia tai täysin remontoitu viime vuosina. Henkilöstömme osallistuu monipuolisesti valtakunnallisiin tutkimus- ja kehittämisverkostoihin, joista saamme jatkuvasti ajantasaista tietoa toimialojen kehityksestä. Voimme auttaa myös tuotekehitysrahoituksen hakemisessa, markkinaselvityksissä ja tuotannon kannattavuuslaskelmissa.

Lue lisää!