kuvituskuva teksti bio- ja kiertotalous

Savonia-artikkeli: HOOP EU Horizon 2020 -hanke edistää kiertotaloutta myös Kuopion alueella

#SavoniaAMK

EU:n biotalouden strategiassa kaupungeista kehittyy kierto- ja biotalouden keskuksia, joissa biojäte toimii syötteenä turvallisille ja kestäville biopohjaisille tuotteille. HOOP-hankkeen tavoitteena onkin vahvistaa kiertotaloutta Euroopan kaupungeissa. Yhdistämällä kahdeksan kaupunkia ja kaupunkialuetta eri puolilta Eurooppaa, hanke edistää kansainvälistä tutkimustiedon, teknologioiden ja kokemuksien jakamista.

Uusien innovatiivisten kiertotalousratkaisujen jakamisen lisäksi hankkeen päätavoitteita on myös kehittää yhdyskuntajätteiden orgaanisesta osuudesta ja yhdyskuntajätevesien lietteistä saatavien raaka-aineiden hyödyntämistä kaikissa hankkeen osallistujakaupungeissa. Näistä voidaan tuottaa muun muassa kierrätyslannoitteita maatalouteen sekä biopohjaisia muoveja pakkauksiin ja pulloihin. HOOP-hankkeessa edustamme Savonian Bio- ja kiertotalouden vahvuusalan lisäksi koko Kuopion aluetta projektin sisältöön liittyvissä kysymyksissä.

HOOP:in tavoittelemaa biokiertotaloutta kuvaavassa kaaviossa biojäte ja jätevesi käsitellään resurssina ja muutetaan tuotteiksi, kuten kierrätyslannoitteiksi ja biopohjaiseksi muoviksi. Tämän seurauksena ne säilyvät materiaalikierrossa, mikä noudattaa kiertotalouden periaatetta.

HOOP tarjoaa hankkeiden kehittämiseen tukea teknisen, taloudellisen ja lainopillisen asiantuntijuuden sekä ohjauksen kautta seuraavissa paikoissa: Albano Laziale (Italia), Almere (Alankomaat), Bergen (Norja), Kuopio (Suomi), Münster (Saksa), Murcia (Espanja), Porto (Portugali), ja Länsi-Makedonia (Kreikka).

Hankkeen vaikutukset:

  • Kestäviä biopohjaisia kiertotalouden investointeja ja tukea innovatiivisten hankkeiden lanseeraamiseen, jotka tuovat lisäarvoa biojätteelle ja jätevesille biopohjaisten tuotteiden tuotannon kautta
  • Luoda eurooppalainen verkosto kaupungeista ja alueista hyvien käytänteiden jakamiseen
  • Vaikuttaa yhdyskuntien biojätteen ja jätevesien kierrätysasteen vahvistamiseen, kaatopaikoille loppusijoittamisen välttämiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen
  • Vaikuttaa ns. “kestävien työpaikkojen” (=ympäristöystävällisyyttä edesauttavien työpaikkojen) syntymiseen kaupungeissa ja kaupunkialueilla
  • Lisää tietoisuutta bio- ja kiertotalouden potentiaalista ja hyödyistä EU:n kansalaisten ja median keskuudessa

Lisää aiheesta hankkeen nettisivuilla: https://hoopproject.eu/

Lue myös aiheeseen liittyvä artikkeli: Keski-Euroopan kiertotalousratkaisuista mallia myös Kuopioon

Kirjoittajat:

Suvi Hackman ja Harri Auvinen
Savonia-amk, Bio- ja kiertotalouden vahvuusala