Henkilö mittaa seinää mittanauhalla

Savonia-artikkeli: Savonian rakennustekniikka laajentaa ennakkoluulottomasti jatkuvan oppimisen koulutustarjontaa kiinteistöalan ja korjausrakentamisen tarpeisiin

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Savonian rakennustekniikan ala laajentaa koulutustarjontaa kehittämällä ja toteuttamalla uusia jatkuvan oppimisen koulutussisältöjä. Opintojaksot rakennetaan työn ohessa toteutettaviksi ja ne avataan Savonian avoimen ammattikorkeakoulun koulutustarjonnassa. Kehittämisen mahdollistaa Savonian hankkima projektiluonteinen valtion JOTPA-rahoitus.

Maksuttomaan koulutukseen ilmoittautuminen avataan nyt toukokuussa 2024 ja koulutus toteutetaan syksyllä 2024 ja keväällä 2025. Koulutus avataan seminaarilla ja messuilla 9.9.2024 klo 12-16. Savonian kampussydämessä Microkatu 1, Kuopio pidettävään tilaisuuteen on mahdollista osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä. Tilaisuuteen kootaan mielenkiintoisia teemoja esimerkiksi home – ja kosteusvaurioiden tunnistamisesta, lämpökameratekniikan hyödyntämisestä, elinkaari- ja ilmastovaikutuksista sekä korjausrakentamiseen ja kiertotalouteen liittyvistä käytännön esimerkeistä.

Mitä koulutus sisältää?

Aikaisemmasta artikkelistamme voit katsoa, mitä koulutus sisältää (Heiskanen 2024).

Mitä on jatkuva oppiminen, mikä on JOTPA?

Jatkuvan oppimisen tavoitteena on vastata työelämän muutoksista aiheutuviin osaamistarpeisiin, erityisesti painottaen työikäisten osaamisen kehittämistä. Tämä voi sisältää esimerkiksi uusien teknologioiden oppimista, itsensä kehittämistä eri aloilla ja oman osaamisen ylläpitämistä. Jatkuva oppiminen paitsi hyödyttää työnantajaa, niin myös parantaa yksilön mahdollisuuksia menestyä yhä nopeammin muuttuvassa toimintaympäristössä.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus eli JOTPA tukee työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta koko yhteiskunnassa (JOTPA- Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus 2024).

Jatkuvan oppimisen koulutussisältöjen tarjoaminen kuuluu Savonia-ammattikorkeakoulun perustehtäviin. Jatkuvan oppimisen koulutustarjontaan kuuluvat avoimet ammattikorkeakouluopinnot, laaja valikoima erilaisia täydennyskoulutuksia sekä Savoniassa ylemmän ammattikorkeakoulun YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset.

JOTPA lisää työikäisten mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan rahoittamalla tutkintoa lyhyempiä koulutuksia, jotka vastaavat muuttuvan työelämän tarpeisiin. JOTPA käyttää ennakointi- ja tilannekuvatietoa määrittääkseen, mitä koulutuksia rahoitetaan. Tavoitteena on, että kaikkiin sen rahoittamiin koulutuksiin sisältyy myös osallistujien ohjausta ja muita tarvittavia tukitoimia. JOTPA edistää koko toiminnallaan ja rahoituksillaan jatkuvan oppimisen tehokkaiden ja vaikuttavien mallien kehittymistä koulutusjärjestelmässä. JOTPA myös hankkii tutkimustietoa, jonka avulla parannetaan työikäisten koulutuksen vaikuttavuutta ja koulutusinvestointien kannattavuutta (JOTPA- Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus 2024).

Savonia kehittää jatkuvasti tutkintoa lyhempiä koulutuksia muuttuvan ja nopeita koulutustarpeita vaativan työelämän tarpeisiin. Savonia toimii myös aktiivisena osapuolena seuraten ja osallistuen JOTPAn ennakointityöhön sekä parhaiden käytäntöjen kehittämiseen.

JOTPAn tavoitteena on, että tiedot yhteiskunnan tulevista osaamistarpeista ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksista löytyvät helposti, saavutettavasti ja kattavasti verkosta (JOTPA- Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus 2024).

Savonia kehittää vahvasti sähköisiä palveluita ja niiden saatavuutta sekä esteetöntä ja paikkaan tai aikaan riippumatonta koulutusta. Savonia toimii aktiivisesti ja eturintamassa Digivisio 2030-kehittämisessä (Digivisio2030,2024).

Lähteet:

Heiskanen, Pasi 2024. Jatkuvan oppimisen ytimessä; Rakennus- ja kiinteistöalan koulutusta valmisteilla. Savonia-artikkeli. https://www.savonia.fi/artikkelit/jatkuvan-oppimisen-ytimessa-rakennus-ja-kiinteistoalan-korjausrakentamisen-koulutusta-valmisteilla/ Viitattu 16.5.2024.

JOTPA- Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus 2024. Verkkosivu. https://www.jotpa.fi/fi/tietoa-meista Viitattu 16.5.2024.

Digivisio2030 2024. Verkkosivu. https://digivisio2030.fi/ Viitattu 16.5.2024.

Kirjoittaja:

Pasi Heiskanen, erityisasiantuntija, Jatkuva oppiminen, pasi.heiskanen@savonia.fi