Kategoria: Inhimillinen Resurssointiympäristö

Ihmisiä pöydän ympärillä

Savonia-artikkeli: Reiluudessa ovat alustatyöntekijän hyvinvoinnin avaimet

Alustat muuttavat käytännöillään työn tekemisen ja organisoinnin tapoja. Työntekemisen reiluus on yhteydessä työntekijöiden kokemaan hyvinvointiin ja terveyteen. Alustatyössä koetaan sekä reiluutta että epäreiluutta. Reiluuden on havaittu kytkeytyvän tekijöiden terveyteen, hyvinvointiin ja työuriin, ja se on myös tärkeää alustatalouden ja hyvinvointiyhteiskunnan kehityksen kannalta. Lisäksi se vaikuttaa myös alustatyön yhteiskunnalliseen legitimiteettiin. Kansainvälinen Fairwork-verkosto on kiteyttänyt viisi
etätyöntekijä

Savonia-artikkeli: Monipaikkatyö lisää työhyvinvointia ja tuottavuutta

Monipaikkatyö yleistyi koronapandemian vuoksi. Nyt sekä työntekijät että työnantajat toivovat osa-aikaetäilylle jatkoa. Kasvokkaiset kohtaamiset minimiin vähentänyt koronapandemia on vaatinut uudenlaista tapaa organisoida työtä. Monipaikkatyöstä näyttää tulleen uusi normaali, sillä vaikka yhteiskunta pikkuhiljaa avautuukin, ovat toimistot hiljaisempia kuin ennen pandemiaa. Suomen Yrittäjien vuonna 2022 teettämän gallupin mukaan etätyö on paitsi lisännyt työn itsenäisyyttä ja tuottavuutta,