Opiskelija Microkadun kampuksen käytävällä ikkunan ääressä.

Uudistuneessa tutkinto-ohjelmassa opiskellaan tradenomiksi kokonaan verkossa

Kevään 2024 yhteishaussa avautuu mahdollisuus hakea opiskelemaan uuteen liiketalouden monimuotokoulutukseen, jossa opiskellaan liiketalouden tai wellness-tradenomiksi kokonaan verkossa.

Verkkototeutuksessa ei ole pakollista lähiopetusta, vaan kaikki opintojaksot on mahdollista suorittaa etäopintoina, joten opinnot sopivat mainiosti myös työelämässä oleville, asuinpaikasta riippumatta. Verkko-opinnot vastaavat työmäärältään päätoimista opiskelua, jossa yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin opiskelua/työpanosta.

Vastuullisuus- ja digiosaaminen integroitu opetukseen

Liiketalouden lehtori Titta Järvenpää kertoo, että tutkinto-ohjelman opintosuunnitelma on uudistettu kokonaan. Verkkototeutuksen lisäksi opintosuunnitelmassa nostetaan vastuullisuus, digiosaaminen ja itsensä johtaminen vahvasti esille.

– Maailman muuttuessa on tärkeää uudistaa myös koulutusta työelämän tarpeita vastaavaksi. Sekä vastuullisuus että digiosaaminen ovat tärkeitä teemoja ja ne kulkevat opinnoissa läpileikkauksena mukana koko ajan.

Esimerkiksi markkinoinnin opintojaksolla käsitellään markkinointia vastuullisuuden näkökulmasta. Digitaidot aloitetaan perusteista ja edetään vaativampaan osaamiseen opintojen ja taitojen karttuessa.

– Myös opiskelijan itsensä johtamisen taitoja kehitetään systeemisesti koko koulutuksen ajan.

Oma osaaminen selkeästi esille

Savonian opetussuunnitelmissa opintojaksot muodostavat laajempia opintokokonaisuuksia. Näin ne tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä.

Perusopinnot ovat samat sekä liiketalouden että wellness-tradenomien opinnoissa, jotka eriytyvät suuntaavien opintojen myötä. Uudessa opetussuunnitelmassa on huomioitu opiskelijan mahdollisuus selkeyttää omaa tulevaa uraansa vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla.

– Opintojen loppuvaiheessa vaihtoehtoiset opinnot suoritetaan moduuleissa, joiden avulla opiskelija painottaa osaamistaan esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin, HR:n tai data-analytiikan osalta. Tämä auttaa myös työnhakutilanteessa tuomaan esille omaa osaamista entistä selkeämmin.

Titta Järvenpää kertoo, että myös opinnollistamista on lisätty. Opiskelijoiden kanssa käytävissä HOPS-keskusteluissa pyritään löytämään opiskelijoilla jo olemassa olevaa osaamista, joka voidaan hyödyntää ja sisällyttää opintoihin.

Tutkinto-ohjelmaan haetaan kevään toisessa yhteishaussa 13.3.2024 – 27.3.2024. Valinta tapahtuu 5 opintopisteen laajuisen valintakoekurssin opintomenestyksen perusteella. Kurssi liittyy tulevaan opetukseen ja se hyväksi luetaan valituille opiskelijoille opinnoissa. Myös he, jotka eivät tule valituiksi, voivat hyödyntää suoritetut opintopisteet tulevissa opinnoissaan.

Lue lisää ja hae: https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-hakeminen/amk-ja-yamk-tutkinnot-tarjonta/tradenomi-amk-liiketalous-verkkototeutus/

Lisätietoja:

Koulutuspäällikkö Jari Linden 044 785 6927
jari.linden@savonia.fi

Lehtori Titta Järvenpää 044 785 6016
titta.jarvenpaa@savonia.fi

Lehtori Anna Rossi 044 785 6067
anna.rossi@savonia.fi