Kirjaston käyttösäännöt

#kirjasto

Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto on kaikille avoin. Kirjasto palvelee ensisijaisesti Savonian henkilökuntaa ja opiskelijoita.

Kirjastokortti

Lainaoikeuden ja kirjastokortin saa todistamalla henkilöllisyytensä. Kirjautuessaan asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttösääntöjä ja ohjeita. Alle 15-vuotias saa kirjastokortin holhoojan suostumuksella. Kortti on henkilökohtainen. Asiakas on vastuussa kortillaan lainatusta aineistosta eikä saa edelleen lainata lainaamaansa aineistoa. Kortin katoamisesta, nimen tai yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava kirjastoon.

Kirjaston lainausrekisteri

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolain (22.4.1999/523) 13§:n ja EU -tietosuoja-asetuksen (2016/679) määräyksiä. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteristä häntä koskevat tiedot. Kirjaston lainausrekisteriä käytetään ainoastaan lainauksen valvontaan eikä tietoja luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Savonia-amk:n tietosuojaselosteet.

Lainaaminen

Lainatessaan asiakas sitoutuu noudattamaan lainaamansa aineiston laina-aikoja. Lainassa olevaan aineistoon voi tehdä varauksen. Asiakas ei voi varata itsellään lainassa olevaa aineistoa. Lainoja voidaan uusia 15 kertaa, mikäli niihin ei kohdistu varausta eikä asiakkaalla ole maksuja yli lainakieltorajan.

Sähköiset palvelut

Asiakkaat voivat käyttää kirjaston sähköisiä palveluja kirjaston tiloissa. Savonia-amk:n henkilökunnalle ja opiskelijoille tarjotaan myös lisensoitujen aineistojen etäkäyttömahdollisuutta. Sähköisiä palveluita käyttäessään asiakas on velvollinen noudattamaan lisenssisopimusten käyttöehtoja.

Kaukopalvelu

Kirjaston kokoelmista lähetetään kaukolainoja ja kopioita. Muista kirjastoista välitetään kaukolainoina ja kopioina aineistoa, jota ei ole omassa kirjastossa. Kaukopalvelussa noudatetaan kaukopalvelukirjastojen sopimia ohjeita.

Maksut, korvaukset ja käyttöoikeuden menetys

Kirjaston peruspalvelu on maksutonta. Muista palveluista, kuten tieto- ja kaukopalvelusta, peritään hinnaston mukainen maksu. Yli eräpäivän pidetystä, kadonneesta tai vahingoittuneesta aineistosta kirjasto voi periä hinnaston mukaisen maksun. Lainakieltorajan ylittäminen johtaa lainausoikeuden menettämiseen, kunnes maksut on hoidettu. Käyttösääntöjen rikkominen tai häiritsevä käyttäytyminen kirjastossa voi johtaa kirjaston käyttöoikeuden menettämiseen.

Käyttösäännöt ovat voimassa 1.8.2008 alkaen Savonia-ammattikorkeakoulun kirjastoissa ja ne ovat nähtävissä kaikissa toimipistekirjastoissa. Yhteisten sääntöjen lisäksi toimipistekirjastoilla voi olla omia ohjeita. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelutiimissä 24.1.2008 ja hallituksessa 22.4.2008. Päivitetty 1.10.2018.