Anna opiskelee Maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelma (ylempi AMK)

”Uutta intoa ja ajatuksia työn ja itsensä kehittämiseen sekä rohkeutta haastaa itseään” – Anna opiskelee agrologin YAMK-tutkintoa

Aloitin agrologin YAMK-opinnot avoimen väylän kautta. Maatalous ja maaseutu ovat minulle tärkeitä asioita, joten YAMK-opinnot Savoniassa kiinnostivat erityisesti maatalouden kehittämiseen painottuvien opintojen vuoksi. Tutkinto-opiskelijaksi pääsin ilman pääsykoetta avoimen väylän kautta.

Avoimen väylän kautta opiskelu nopeutti varsinaisia opintoja, koska pääsin heti aloittamaan opinnäytetyön tekemisen ja vapaasti valittavat opinnot oli jo suoritettu. Avoimen väylän opinnot olivat toimiva väylä testata omaa opiskelumotivaatiota ja herätellä muistia opintojen suorittamisen suhteen, itsellä kun edellisistä opinnoista oli jo aikaa.

Opinnot olivat hyvin kytketty työelämään, sillä opinnot suoritettiin kurssitöinä tiimeissä oikeille maatalousyrityksille. Opiskelun pystyi suorittamaan työn ohella, sillä lähipäiviä oli noin kuukauden välein. Ainoastaan opinnäytetyön tekemisen aikaan olin opintovapaalla, ja siihen kannustan muitakin. Oli ihanaa saada käyttää aikaa pelkästään opiskeluun!

Opintojen alkaessa tavoitteena oli suorittaa tutkinto mahdollisimman nopeasti, mutta innostuminen opiskeluun oli lopulta opintojen tärkein anti. Lisäksi sain tutustua uusiin ihmisiin sekä pääsin haastamaan itseäni uusilla tavoilla, mikä jälkikäteen mietittynä kehitti omaa asiantuntijuutta valtavasti.

Nyt jo valmistuneena opiskelijana toivoisin, että muutkin opiskelemaan lähtevät löytäisivät opinnoista oppimisen ilon. Tukea opintojen suorittamiseen oli tarjolla ja koin, että minun opinnoillani sekä omalla oppimispolullani oli merkitystä. Opinnoilta sain sen, mitä lähdinkin hakemaan. Uutta intoa ja ajatuksia työn ja itsensä kehittämiseen sekä rohkeutta haastaa itseään. Tiimityöskentelyn kautta toisten opiskelijoiden osaamista pääsi hyödyntämään konkreettisesti.

Opinnot olivat välillä työllistäviä, mutta kaiken vaivan arvoisia. Into opiskeluun syttyi aivan eri tavalla aikuisopiskelijana ja mahdollisuus jatkaa opintoja vielä valmistumisen jälkeen kannustaa jatkamaan opintoja tulevaisuudessakin. 

Anna opiskelee Maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelma (ylempi AMK)
Anna

Kiinnostuitko alasta? Tutustu koulutukseen