Opiskelijoita konetekniikan työsalissa.

Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus, Kuopio

Tuotantoautomaatiota, robotteja ja digitekniikkaa!

Konetekniikan insinöörinä suunnittelet ja valmistat koneita ja laitteita sekä toimit erilaisissa valmistavan- ja prosessiteollisuuden ylläpito ja kehittämistehtävissä.

Kone- ja laiterakennusteollisuuden menestystuotteita ovat muun muassa maailman huippua olevat metsä- ja maataloustraktorit, kaivos- ja erikoisajoneuvot, liikkuvat työkoneet, risteilijät, laivojen ja voimaloiden moottorit, massa- ja paperikoneet sekä hissit.

Konetekniikan insinöörinä voit toimia tuotannon kehitys- ja ohjaustehtävissä sekä tutkimus- ja opetustyössä. Kokemuksesi karttuessa voit siirtyä projektien johtamiseen, laatuasioihin ja huoltoon liittyviin tehtäviin tai myynnin ja markkinoinnin tehtäviin sekä esihenkilö- ja päällikkötehtäviin.

Savonian konetekniikan opinnot antavat sinulle vahvan teknisen perusosaamisen. Saat vahvan koneenrakennuksen sekä tuotantotekniikan ja -talouden osaamisen – vahvalla matematiikan ja fysiikan osaamisella höystettynä! Myös tuotantoautomaation ja robotiikan sekä digitaalisten työkalujen kuten simuloinnin ja mallinnuksen välineet tulevat opintojen aikana tutuiksi.

Teknisen osaamisen ohella koulutus tarjoaa hyvät eväät projektien hallintaan ja projektien johtamiseen.  Osa opinnoista suoritetaan työelämästä tulevien projektien parissa, joten pääset jo opintojen aikana harjaannuttamaan ryhmässä työskentelyä ja projektimaista toimintaa.

Valmistuttuasi olet monipuolinen konetekniikan asiantuntija: olet taitava projektien vetäjä ja hallitset koneiden ja laitteiden tuotekehityksen, suunnittelun ja toteutuksen.

Savonian konetekniikan tutkinto-ohjelma on läpäissyt vuonna 2022 ENAEE-järjestön ylläpitämän EUR-ACE arvioinnin. EUR-ACE-leima varmistaa ja kertoo Savonian konetekniikan koulutuksen eriomaisesta laadusta ja siitä, että koulutus täyttää eurooppalaiset laatuvaatimukset.


Opiskelijoita konetekniikan työsalissa.

Koulutuksen sisältö

Konetekniikan koulutus on käytännönläheistä ja työtä tehdään usein konkreettisten tuotteiden ympärillä. Aiemmilla vuosikursseilla opiskelijamme ovat suunnitelleet ja toteuttaneet moottoripyöriä. Savoniassa on valmistunut niin perinteinen chopperi kuin nykyaikainen sähköenduro.

Tällä hetkellä tuotepohjaisen opetuksen pohjana ja työn alla on fyysinen kaivinkone ja sen simulaattorissa ajettava digitaalinen kaksonen.

Opintojesi aikana pääset tekemään projekteja yhdessä alan yritysten ja myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

Koulutuksessa opit myös hyödyntämään nykyaikaisia tietokonepohjaisia menetelmiä: 3D-suunnittelujärjestelmiä, simulointia ja etäohjelmointia. Myös tuotannonkehittämisprosessit, LEAN, toiminnanohjaus (ERP), automaation menetelmät, tuotteen arkkitehtuuri, tuoterakenne ja modulointi samoin kuin verkostoituneet tuotantojärjestelmät tulevat sinulle tutuiksi. Lisäksi pääset perehtymään koneiden ja laitteiden elinkaariajatteluun ja palveluliiketoimintaan.

Opinnot sisältävät lähiopetusta, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Lähiopetusta on tiistai- ja torstai-iltaisin klo 17 -21 ja sekä lauantaisin klo 8– 15. Luennoista noin 70 % on etäluentoja.


Seuraava hakuaika ei tiedossa

Hakuaika

Hakeminen

Koulutukseen haetaan Syksyn 2022 yhteishaussa, hakuaika päättyy 14.9.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta, sekä yleiset hakukelpoisuusvaatimukset löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mikko Nissinen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6331

 

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 20
Ensikertalaisuuskiintiö: 16

Opiskelijavalinta tehdään valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun Moodle verkko-oppimisympäristössä. Hakuajan jälkeen hakijoille lähetetään sähköpostitse ohjeet valintakurssille kirjautumisesta.

Valintakurssi avautuu Moodlessa 27.9.2022 klo 10.00 ja kurssin tehtävät on palautettava 4.11.2022 klo 23:59 mennessä.

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä ja siitä on saatava vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Valintakurssi on yhteinen seuraavien hakukohteiden kanssa: Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus (Iisalmi) ja Insinööri (AMK), tietotekniikka, monimuotototeutus (Kuopio). Hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

 

Pääaineen valinta

Konetekniikan monimuotokoulutuksen suuntautumisvalinta on tuotantotekniikka.

Tuotantotekniikan suuntautumisessa opiskelet koneisiin ja laitteisiin liittyvän tuotannon johtamista. Perehdyt erilaisiin valmistusmenetelmiin, tuotantoprosesseihin, tuotannon simulointiin ja laatuajatteluun. Valtaosa ammattiopinnoista on yhdistetty projektimaiseen työskentelyyn, joiden aiheet tulevat alueen yrityksiltä.

Opintojen rakenne

Konetekniikan insinöörin opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 4 vuotta.

Opintojen rakenne:

 • perus- ja ammattiopinnot 180 op
 • harjoittelu 30 op
 • vapaasti valittavat 15 op
 • opinnäytetyö 15 op

Opintojen rakenne

Konetekniikan insinöörin opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 4 vuotta.

Opintojen rakenne:

 • perus- ja ammattiopinnot 180 op
 • harjoittelu 30 op
 • vapaasti valittavat 15 op
 • opinnäytetyö 15 op

Erkka Kattainen.

Erkka Kattaisen tarina

"Savoniassa on ollut hyvä opiskella koko neljän vuoden ajan ja koulu tukee niin opinnollisissa asioissa kuin myös esimerkiksi löytämään kesätyö- tai harjoittelupaikkoja alan yrityksistä. Savonian vahvat verkostot ja tiivis yhteistyö alueen yrityksiin ovatkin yksi parhaista eduista."

Opiskelijoita konetekniikan työsalissa.

Opiskelu tekniikan alalla

Tekniikan alalle tarvitaan jatkuvasti syvällistä ammattiosaamista sekä uusia ideoita. Valmistuttuasi sijoitut laaja-alaisesti asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Savonian tekniikan ala tarjoaa monta mahdollisuutta

Kannettava tietokone, sekä kahvikuppi ja kyniä pöydällä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Konetekniikan insinöörit sijoittuvat hyvin monipuolisesti erilaisiin teollisuuden tehtäviin. Työkokemuksen ja henkilön mielenkiinnon kohteiden mukaan työtehtävät muuttuvat vuosien varrella usein esimies- ja johtamistehtäviin.

Teknologiateollisuudessa menestyminen vaatii usein myös kansainvälisyyttä, joten kielitaidon merkitys ja kulttuuriosaaminen on tärkeää. Konetekniikan opinnoissa kansainvälisyys on voimakkaassa kehitysvaiheessa, ja voit myös omilla valinnoillasi vaikuttaa opintojesi kansainvälisyyteen.

Tehtävänimikkeitä

 • tuotannonsuunnittelija/-ohjaaja, menetelmäsuunnittelija, tuotantopäällikkö, tuotantojohtaja
 • laatuinsinööri, laatukoordinaattori, laatupäällikkö, projekti-insinööri, projektipäällikkö
 • automaatioinsinööri, hitsauskoordinaattori
 • asennusvalvoja, huoltoneuvoja, tarkastusinsinööri, kunnossapitoinsinööri, kunnossapitopäällikkö
 • myynti-insinööri, myyntipäällikkö, myyntijohtaja, ostoinsinööri, ostopäällikkö, hankintapäällikkö
 • kouluttaja