Opiskelijoita konetekniikan työsalissa.

Insinööri (AMK), kone-
tekniikka, monimuoto-
toteutus, Kuopio

Tuotantoautomaatiota, robotteja ja digitekniikkaa!

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 240 op, 4 vuotta

Konetekniikan insinöörinä suunnittelet ja valmistat koneita ja laitteita sekä toimit erilaisissa valmistavan- ja prosessiteollisuuden ylläpito ja kehittämistehtävissä.

Kone- ja laiterakennusteollisuuden menestystuotteita ovat muun muassa maailman huippua olevat metsä- ja maataloustraktorit, kaivos- ja erikoisajoneuvot, liikkuvat työkoneet, risteilijät, laivojen ja voimaloiden moottorit, massa- ja paperikoneet sekä hissit.

Konetekniikan insinöörinä voit toimia tuotannon kehitys- ja ohjaustehtävissä sekä tutkimus- ja opetustyössä. Kokemuksesi karttuessa voit siirtyä projektien johtamiseen, laatuasioihin ja huoltoon liittyviin tehtäviin tai myynnin ja markkinoinnin tehtäviin sekä esihenkilö- ja päällikkötehtäviin.

Savonian konetekniikan opinnot antavat sinulle vahvan teknisen perusosaamisen. Saat vahvan koneenrakennuksen sekä tuotantotekniikan ja -talouden osaamisen – vahvalla matematiikan ja fysiikan osaamisella höystettynä! Myös tuotantoautomaation ja robotiikan sekä digitaalisten työkalujen kuten simuloinnin ja mallinnuksen välineet tulevat opintojen aikana tutuiksi.

Teknisen osaamisen ohella koulutus tarjoaa hyvät eväät projektien hallintaan ja projektien johtamiseen.  Osa opinnoista suoritetaan työelämästä tulevien projektien parissa, joten pääset jo opintojen aikana harjaannuttamaan ryhmässä työskentelyä ja projektimaista toimintaa.

Valmistuttuasi olet monipuolinen konetekniikan asiantuntija: olet taitava projektien vetäjä ja hallitset koneiden ja laitteiden tuotekehityksen, suunnittelun ja toteutuksen.

Savonian konetekniikan tutkinto-ohjelma on läpäissyt vuonna 2022 ENAEE-järjestön ylläpitämän EUR-ACE arvioinnin. EUR-ACE-leima varmistaa ja kertoo Savonian konetekniikan koulutuksen eriomaisesta laadusta ja siitä, että koulutus täyttää eurooppalaiset laatuvaatimukset.

Koulutuksen sisältö

Konetekniikan koulutus on käytännönläheistä ja työtä tehdään usein konkreettisten tuotteiden ympärillä. Aiemmilla vuosikursseilla opiskelijamme ovat suunnitelleet ja toteuttaneet moottoripyöriä. Savoniassa on valmistunut niin perinteinen chopperi kuin nykyaikainen sähköenduro.

Tällä hetkellä tuotepohjaisen opetuksen pohjana ja työn alla on fyysinen kaivinkone ja sen simulaattorissa ajettava digitaalinen kaksonen.

Opintojesi aikana pääset tekemään projekteja yhdessä alan yritysten ja myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

Koulutuksessa opit myös hyödyntämään nykyaikaisia tietokonepohjaisia menetelmiä: 3D-suunnittelujärjestelmiä, simulointia ja etäohjelmointia. Myös tuotannonkehittämisprosessit, LEAN, toiminnanohjaus (ERP), automaation menetelmät, tuotteen arkkitehtuuri, tuoterakenne ja modulointi samoin kuin verkostoituneet tuotantojärjestelmät tulevat sinulle tutuiksi. Lisäksi pääset perehtymään koneiden ja laitteiden elinkaariajatteluun ja palveluliiketoimintaan.

Opinnot sisältävät lähiopetusta, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

erkka-kattainen

Erkan tarina

”Savoniassa on ollut hyvä opiskella koko neljän vuoden ajan ja koulu tukee niin opinnollisissa asioissa kuin myös esimerkiksi löytämään kesätyö- tai harjoittelupaikkoja alan yrityksistä. Savonian vahvat verkostot ja tiivis yhteistyö alueen yrityksiin ovatkin yksi parhaista eduista.”

Tekniikan opiskelija ja minikaivuri.

Opiskelu tekniikan alalla

Tekniikan alalle tarvitaan jatkuvasti syvällistä ammattiosaamista sekä uusia ideoita. Valmistuttuasi sijoitut laaja-alaisesti asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Savonian tekniikan ala tarjoaa monta mahdollisuutta.

Savonia-brändätty kahvimuki opiskelijan työpisteellä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Konetekniikan insinöörit sijoittuvat hyvin monipuolisesti erilaisiin teollisuuden tehtäviin. Työkokemuksen ja henkilön mielenkiinnon kohteiden mukaan työtehtävät muuttuvat vuosien varrella usein esimies- ja johtamistehtäviin.

Teknologiateollisuudessa menestyminen vaatii usein myös kansainvälisyyttä, joten kielitaidon merkitys ja kulttuuriosaaminen on tärkeää. Konetekniikan opinnoissa kansainvälisyys on voimakkaassa kehitysvaiheessa, ja voit myös omilla valinnoillasi vaikuttaa opintojesi kansainvälisyyteen.

Tehtävänimikkeitä: tuotannonsuunnittelija/-ohjaaja, menetelmäsuunnittelija, tuotantopäällikkö, tuotantojohtaja, laatuinsinööri, laatukoordinaattori, laatupäällikkö, projekti-insinööri, projektipäällikkö, automaatioinsinööri, hitsauskoordinaattori, asennusvalvoja, huoltoneuvoja, tarkastusinsinööri, kunnossapitoinsinööri, kunnossapitopäällikkö. myynti-insinööri, myyntipäällikkö, myyntijohtaja, ostoinsinööri, ostopäällikkö, hankintapäällikkö, kouluttaja

Syksyn yhteishaku 2024

Hakuaika

28.08.2024 – 11.09.2024

Hakeminen

Hakemista koskevat tiedot päivitetään kevään aikana.

***

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta, sekä yleiset hakukelpoisuusvaatimukset löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Tatu Westerholm
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6283

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalintaa koskevat tiedot päivitetään kevään aikana.

Suuntautumisen valinta

Konetekniikan monimuotokoulutuksen suuntautumisvalinta on tuotantotekniikka.

Tuotantotekniikan suuntautumisessa opiskelet koneisiin ja laitteisiin liittyvän tuotannon johtamista. Perehdyt erilaisiin valmistusmenetelmiin, tuotantoprosesseihin, tuotannon simulointiin ja laatuajatteluun. Valtaosa ammattiopinnoista on yhdistetty projektimaiseen työskentelyyn, joiden aiheet tulevat alueen yrityksiltä.

Opintojen rakenne

Konetekniikan insinöörin opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 4 vuotta.

Opintojen rakenne:

  • perus- ja ammattiopinnot 180 op
  • harjoittelu 30 op
  • vapaasti valittavat 15 op
  • opinnäytetyö 15 op

Opintojen rakenne

Konetekniikan insinöörin opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 4 vuotta.

Opintojen rakenne:

  • perus- ja ammattiopinnot 180 op
  • harjoittelu 30 op
  • vapaasti valittavat 15 op
  • opinnäytetyö 15 op

Opetuksen toteutus

Opetus toteutetaan monimuotototeutuksena.