Tekniikan opiskelijoita 3D-tulostamassa.

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus

Robotteja ja digitekniikkaa!

Konetekniikan insinöörinä suunnittelet ja tuotat mekaaniseen työhön tarkoitettuja koneita ja laitteita. Kone- ja metallituoteteollisuuden menestystuotteita ovat muun muassa risteilijät, laivojen ja voimaloiden moottorit, massa- ja paperikoneet, hissit sekä metsä-, maanrakennus- ja maatalouskoneet. 

Savonia-ammattikorkeakoulun konetekniikan opinnot antavat sinulle vahvan teknisen perusosaamisen. Saat vahvan koneenrakennuksen sekä tuotantotekniikan ja -talouden osaamisen – vahvalla matematiikan ja fysiikan osaamisella höystettynä! Myös tuotantorobotit ja digitaaliset työkalut, esimerkiksi simuloinnin ja mallinnuksen välineinä, tulevat tutuiksi. 

Teknisen osaamisen ohella koulutus tarjoaa tietotaidon projektien hallintaan ja projektien johtamiseen.  Osa opinnoista suoritetaan työelämästä tulevien projektien parissa, joten pääset harjaannuttamaan ryhmässä työskentelyä ja projektimaista toimintaa jo opintojen aikana.  

Valmistuttuasi olet taitava konetekniikan asiantuntija. Vedät taitavasti projekteja ja hallitset koneiden ja laitteiden tuotekehityksen, suunnittelun ja toteutuksen.  

Työssäsi konetekniikan insinöörinä teet suunnittelu- ja tuotekehitystehtäviä, tuotannon kehitys- ja ohjaustehtäviä ja tutkimus- ja opetustyötä. Kokemuksesi karttuessa voit siirtyä projektien johtamiseen sekä laatuasioihin ja huoltoon liittyviin tehtäviin tai myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. 

Savonian konetekniikan tutkinto-ohjelma on läpäissyt vuonna 2022 ENAEE-järjestön ylläpitämän EUR-ACE arvioinnin. EUR-ACE-leima varmistaa ja kertoo Savonian konetekniikan koulutuksen eriomaisesta laadusta ja siitä, että koulutus täyttää eurooppalaiset laatuvaatimukset. 

Tutkinto-ohjelmalla on vahvat juuret Pohjois-Savossa. Insinöörejä on koulutettu Savossa vuodesta 1886 asti. Tämän vuoksi Savonialla on vahvat verkostot paikallisen yritystoiminnan kanssa. 


Teknikaan opiskelijoita ja minikaivuri.

Koulutuksen sisältö

Savonia-ammattikorkeakoulun konetekniikan insinöörikoulutuksesta saat konetekniikan alalla tarvittavan tietotaidon. Koulutus on käytännönläheistä ja työtä tehdään usein konkreettisten tuotteiden ympärillä. Konetekniikkaa opiskellaan muun muassa pienoiskaivinkoneen, ja sen simulaattorissa ajettava digitaalisen kaksosen, avulla. Opintojen aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat kaivinkoneeseen erilaisia osia.  

Opintojesi aikana pääset tekemään projekteja yhdessä alan yritysten ja myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Aiemmilla vuosikursseilla opiskelijamme ovat suunnitelleet ja toteuttaneet moottoripyöriä. Savoniassa on valmistunut niin perinteinen chopperi kuin nykyaikainen sähköenduro. 

Koulutuksessa opit myös hyödyntämään nykyaikaisia tietokonepohjaisia menetelmiä: 3D-suunnittelujärjestelmiä, simulointia ja etäohjelmointia. Myös tuotekehitysprosessi, automaation menetelmät, tuotteen arkkitehtuuri, tuoterakenne ja modulointi samoin kuin verkostoituneet tuotantojärjestelmät tulevat sinulle tutuiksi. 

Lisäksi pääset perehtymään koneiden ja laitteiden elinkaariajatteluun ja palveluliiketoimintaan. 


Kevät 2023, 2. yhteishaku

Hakuaika

15.03.2023 – 30.03.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2023 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Simo Mäkinen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6091

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 60
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 48 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 15 (12) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 15 (12) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 30 (24) AMK-valintakokeen perusteella

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 29.5. – 2.6.2023 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Suuntautumisen valinta

Konetekniikan koulutukseen liittyvä suuntautumisvalinta tehdään toisen lukuvuoden keväällä. Vaihtoehdot ovat: 

  • Tuotekehityksen suuntautuminen 
  • Tuotantotekniikan suuntautuminen 

Tuotekehityksen suuntautumisessa opiskelet tuotteiden suunnitteluprosessin hallintaa. Tuotekehitykseen suuntautuneiden konetekniikan insinööreiden avulla asiakas saa haluamansa tuotteen sovitussa aikataulussa, joka on valmistettu kaupallisesti kannattavalla tavalla. 

Tuotantotekniikan suuntautumisessa opiskelet koneisiin ja laitteisiin liittyvän tuotannon johtamista. Perehdyt erilaisiin valmistusmenetelmiin, tuotantoprosesseihin, tuotannon simulointiin ja laatuajatteluun. Valtaosa ammattiopinnoista on yhdistetty projektimaiseen työskentelyyn, joiden aiheet tulevat alueen yrityksiltä. 

Opintojen rakenne

Konetekniikan insinöörin opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 4 vuotta. 

Opintojen rakenne: 

  • perus- ja ammattiopinnot 180 op 
  • harjoittelu 30 op 
  • vapaasti valittavat 15 op 
  • opinnäytetyö 15 op 

Erkka Kattainen.

Erkka Kattaisen tarina

"Savoniassa on ollut hyvä opiskella koko neljän vuoden ajan ja koulu tukee niin opinnollisissa asioissa kuin myös esimerkiksi löytämään kesätyö- tai harjoittelupaikkoja alan yrityksistä. Savonian vahvat verkostot ja tiivis yhteistyö alueen yrityksiin ovatkin yksi parhaista eduista."

Opiskelijoita konetekniikan työsalissa.

Opiskelu tekniikan alalla

Konetekniikkaa opiskelet Kuopiossa Microkadun kehittyvällä kampuksella. Insinööri- ja rakennusmestarikoulutuksella on käytössään monipuolinen laboratoriokalustus mm. hitsaus-, energia-, sähkö- ja ympäristötekniikassa.

Sähkötekniikan opiskelija lukemassa käyttöohjetta.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Konetekniikan insinöörit sijoittuvat hyvin monipuolisesti erilaisiin teollisuuden tehtäviin. Työkokemuksen ja työntekijän erikoistumisen mukaan työtehtävät muuttuvat vuosien varrella usein esimies- ja johtamistehtäviin.  

Teknologiateollisuudessa menestyminen vaatii usein myös kansainvälisyyttä, joten kielitaidon merkitys ja kulttuuriosaaminen on tärkeää. Konetekniikan opinnoissa kansainvälisyys on voimakkaassa kasvussa. Omilla valinnoillasi voit vaikuttaa opintojesi kansainvälisyyteen.