Tekniikan opiskelijat lukemassa rakennusalan lehtiä.

Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus

Kestäviä rakennuksia ja sujuvia projekteja!

Rakennustekniikan insinöörinä olet rakenteiden ja rakennusten suunnittelun sekä työnjohtotehtävien asiantuntija. 

Savonia-ammattikorkeakoulun rakennustekniikan insinöörikoulutuksessa saat laajan näkemyksen rakennushankkeiden teknisistä ja taloudellisista asioista. Koulutuksen aikana perehdyt myös rakentamisen esteettisiin, yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin, laadullisiin ja ekologisiin tekijöihin. Uusina haasteina alalla ovat korjaus- ja ympäristörakentamiseen ja turvallisuuteen liittyvät ratkaisut, joihin opintojesi aikana pääset myös perehtymään. 

Työssäsi rakennustekniikan insinöörinä vastaat esimerkiksi työnjohtotehtävistä, korjausrakentamisen kuntotutkimus- ja suunnittelutehtävistä, rakenteiden ja rakennusten suunnittelusta sekä työmaan tai tuotantolaitoksen tuotannonsuunnittelusta. 

Valmistuttuasi olet taitava rakenteiden ja rakennusten suunnittelun ammattilainen. Vastaat siitä, että suunnittelun ja rakentamisen lopputuloksena syntyy laadukas, kestävä, ympäristöystävällinen ja teknisesti sekä taloudellisesti järkevä rakennus – suunnitellun aikataulun ja budjetin mukaisesti. 

Lue Arenen blogi: Rakennusinsinööriksi tai -arkkitehdiksi kannattaa opiskella 


Rakennusmestarit rakennustyömaalla.

Koulutuksen sisältö

Savonia-ammattikorkeakoulun rakennustekniikan insinöörikoulutuksessa saat rakentamisen suunnittelussa ja työnjohtotehtävissä tarvittavan tietotaidon. Koulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. 

Perusopinnoissa luot laaja-alaisen pohjan ammattiopintoja varten. Keskityt rakentamisen perusteisiin, kieliopintoihin ja vuorovaikutustaitoihin. Perusopinnot suoritat pääasiassa kahden ensimmäisen vuoden aikana. 

Ammattiopinnot painottuvat rakennustuotantoon ja perehdyt rakennushankkeen eri vaiheisiin. Osan ammattiopinnoistasi suoritat projektiopintoina ja tietomallintamista hyödyntävässä oppimisympäristössä. Näin sinulle muodostuu selkeä käsitys rakennushankkeen eri vaiheista, rakennuttamisesta ja suunnittelusta aina tuotantoon saakka. 

Suuntaavissa opinnoissa perehdyt rakennusalan erityiskysymyksiin kuten tietotekniikan käyttöön ja energiatehokkuuteen suunnittelussa ja rakentamisessa. 

Insinöörikoulutuksessa korostuu projektioppiminen ja monialaisuus. Monilla opintojaksoilla pääset tekemään projekteja yhdessä alan yritysten ja Savonian muiden alojen opiskelijoiden kanssa. 


Kevät 2023, 2. yhteishaku

Hakuaika

15.03.2023 – 30.03.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2023 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Markku Oikarinen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6360

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 80
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 64 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

 • 20 (16) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
 • 20 (16) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
 • 40 (32) AMK-valintakokeen perusteella

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 29.5. – 2.6.2023 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Suuntautumisen valinta

Rakennustekniikan koulutuksessa voi suuntautumisen valita kolmesta vaihtoehdosta:  

 • rakennesuunnittelu 
 • talonrakennustuotanto 
 • infrarakentaminen 

Rakennesuunnittelun suuntautumisessa keskityt uudis- ja korjausrakennushankkeisiin. Opintosi antavat ammattitaidon muun muassa rakenne- ja rakennussuunnittelutehtäviin, rakennusprojektin tuotannonohjaukseen sekä rakentamis- ja rakennuttamistehtäviin. 

Talonrakennustuotannon suuntautumisessa saat taidot toimia tuotannon johtotehtävissä työnjohtajana, työmaainsinöörinä tai -päällikkönä uudis- ja korjausrakennushankkeissa. 

Osaamisesi kehittyy muun muassa rakennushankkeen urakkalaskennan, työmaan tuotantotekniikan, tuotannonohjauksen ja valvonnan osa-alueilla. Tuotantovaiheeseen keskittyvät teollisen rakentamisen opinnot antavat sinulle valmiudet toimia myös puu-, rakennustuote- ja elementtiteollisuuden tehtävissä. 

Infrarakentamisen suuntautumisessa saat taidot suunnitella, rakentaa ja rakennuttaa infran ja ympäristöalan rakenteita. Tällaisia kohteita ovat muun muassa sillat ja liikenneväylät. Lisäksi harjaannut vesihuoltojärjestelmien sekä ympäristö- ja kunnallisteknisten rakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen. 

Infrainsinöörinä voit toimia suunnittelutoimistoissa suunnittelijana, rakennusyritysten tuotannonjohto-, hallinto- ja markkinointitehtävissä sekä rakentamis- ja rakennuttamisorganisaatioiden asiantuntijana. 

Opintojen rakenne

Rakennustekniikan insinööriopintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 4 vuotta. 

Opintojen rakenne: 

 • perusopinnot 40 op 
 • ammattiopinnot 140 op 
 • valinnaiset opinnot 15 op 
 • työharjoittelu 30 op 
 • opinnäytetyö 15 op 

Sannika Lahti.

Sannika Lahden tarina

"Savonia itsessään luo ympäristön, jossa varmasti jokainen opiskelija viihtyy. Koulu on viihtyisä, opetus on hyvää ja ilmapiiri on positiivinen."

Rakennusarkkitehtiopiskelijat lukemassa rakennusalan lehtiä.

Opiskelu tekniikan alalla

Rakennustekniikan alaa opiskelet Kuopiossa Microkadun kehittyvällä kampuksella. Insinöörikoulutuksella on käytössään monipuolinen laboratoriokalustus mm. hitsaus-, energia-, sähkö- ja ympäristötekniikassa.

Tekniikan opiskelija opiskelemassa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Rakennustekniikan insinööriksi valmistuneet sijoittuvat erinomaisesti työelämään. Rakentamisen määrä pysyy korkealla suhdannevaihteluista huolimatta, koska korjausrakentamisen määrä tulee lisääntymään tulevina vuosina. Lisäksi rakennusalan eläköityvien osaajien myötä uusia ammattilaisia tarvitaan rakennusalan eri tehtäviin. 

Rakennusinsinöörin opinnot antavat valmiudet toimia rakennussuunnittelijana arkkitehti- ja insinööritoimistoissa, rakennusliikkeissä, pientalo- tai rakennusmateriaalituotannossa ja kiinteistöhallinnassa. Koulutus valmentaa rakennusten, siltojen, teiden, katujen, ympäristö- ja kunnallisteknisten rakenteiden suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.  

Työkokemuksen karttuessa rakennusinsinööri voi toimia rakennuttajana, projektipäällikkönä, tietomalliasiantuntijana sekä erilaisissa rakennusalan viranomaistehtävissä.