Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus

#tekniikan ala

Rakenna tiesi alan osaajaksi

Rakennusala monipuolisena työllistäjänä tarjoaa rakennustekniikan insinöörille runsaasti haastavia työtehtäviä rakentamisen eri osa-alueilla. Useat rakennusalan yritykset tarjoavat mahdollisuuden myös kansainväliseen toimintaan.

Rakennustekniikan opinnoissasi saat laajan näkemyksen erilaisten rakennushankkeiden teknisistä ja taloudellisista asioista. Tänä päivänä rakentaminen on toki paljon muutakin kuin tekniikkaa ja taloutta, ja koulutuksen aikana pääsetkin perehtymään myös rakentamisen esteettisiin, yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin, laadullisiin ja ekologisiin tekijöihin.

Uusina haasteina alalla ovat korjaus- ja ympäristörakentamiseen ja turvallisuuteen liittyvät ratkaisut, joihin pääset opintojesi aikana perehtymään. Rakennustekniikan insinöörinä vastaat siitä, että suunnittelun ja rakentamisen lopputuloksena syntyy laadukas, kestävän kehityksen sekä teknis-taloudelliset seikat huomioon ottava sekä aikataulun puitteissa valmistunut rakennusprojekti.

Lue blogiRakennusinsinööriksi tai -arkkitehdiksi kannattaa opiskella


Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa. Kevään 2021 osalta hakuaika päättyi 31.3.2021 klo 15.00.

Löydät hakulomakkeen Opintopolusta www.opintopolku.fi

Löydät lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Markku Oikarinen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6360


Koulutuksen sisältö

Savoniassa saamasi insinöörikoulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Koulutuksessa korostuvat projektioppiminen ja monialaisuus. Monilla opintojaksoilla pääset tekemään projekteja yhdessä alan yritysten ja myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

Opintojesi sisältö rakentuu osittain suuntautumisvalintasi mukaisesti. Kahden ensimmäisen vuoden aikana keskityt oppimaan perustiedot rakentamisen eri osa-alueista. Sen jälkeen lähdet syventämään tietojasi suuntaavissa opinnoissa.

Osan ammattiopinnoistasi suoritat projektiopintoina ja tietomallintamista hyödyntävässä oppimisympäristössä. Niiden kautta sinulle muodostuu selkeä käsitys rakennushankkeen eri vaiheista, rakennuttamisesta ja suunnittelusta aina tuotantoon saakka.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 19 ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 18 ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 26 AMK-valintakokeen perusteella
  • 7 aiempien korkeakouluopintojen perusteella


AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 31.5. – 9.6.2021 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.


TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.


OPISKELIJAVALINTA AIEMPIEN KORKEAKOULUOPINTOJEN PERUSTEELLA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi aiempien korkeakouluopintojesi perusteella. Lisätietoa opiskelijavalinnasta aiempien korkeakouluopintojen perusteella löydät täältä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Pääaineen valinta

Rakennustekniikan koulutuksessa voi suuntautumisen valita kolmesta vaihtoehdosta: rakennesuunnittelu, talonrakennustuotanto tai infrarakentaminen.

Jos valintasi on rakennesuunnittelu, keskitys opinnoissasi uudis- ja korjausrakennushankkeisiin. Tällöin opintosi antavat sinulle ammattitaidon mm. rakenne- ja rakennussuunnittelutehtäviin, rakennusprojektin tuotannonohjaukseen sekä rakentamis- ja rakennuttamistehtäviin.

Talonrakennustuotannon opinnoissa sen sijaan saat taidot toimia tuotannon johtotehtävissä työnjohtajana, työmaainsinöörinä tai -päällikkönä uudis- ja korjausrakennushankkeissa. Osaamisesi kehittyy mm. rakennushankkeen urakkalaskennan, työmaan tuotantotekniikan, tuotannonohjauksen ja valvonnan osa-alueilla. Tuotantovaiheeseen keskittyvät teollisen rakentamisen opinnot antavat sinulle valmiudet toimia myös puu-, rakennustuote- ja elementtiteollisuuden tehtävissä.

Valitsemalla infrarakentamisen suuntautumisvaihtoehdon, saat opintojen aikana taidot suunnitella, rakentaa ja rakennuttaa infran ja ympäristöalan rakenteita. Tällaisia kohteita ovat mm. sillat ja liikenneväylät. Lisäksi opintojesi aikana harjaannut vesihuoltojärjestelmien sekä ympäristö- ja kunnallisteknisten rakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Infrainsinöörinä voit toimia suunnittelutoimistoissa suunnittelijana, rakennusyritysten tuotannonjohto-, hallinto- ja markkinointitehtävissä sekä rakentamis- ja rakennuttamisorganisaatioiden asiantuntijana.

Opintojen rakenne

Rakennustekniikan insinööriopintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Työsi koostuu mm. kontaktiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta sekä harjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Alla on kuvattu opintojen rakennetta.

  • perusopinnot 40 op
  • ammattiopinnot 140 op
  • valinnaiset opinnot 15 op
  • työharjoittelu 30 op
  • opinnäytetyö 15 op.

Perusopinnoissa pääset luomaan laaja-alaisen pohjan ammattiopintoja varten. Perusopintosi suoritat pääasiassa ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana, jolloin keskityt rakentamisen perusteisiin, kieliopintoihin sekä vuorovaikutustaitoihin.

Tämän jälkeen syvennät tietoja suuntaavissa opinnoissasi, perehtymällä rakennusalan erityiskysymyksiin kuten tietotekniikan käyttöön ja energiatehokkuuteen suunnittelussa ja rakentamisessa.

Ammattiopinnot painottuvat rakennustuotantoon, ja niiden aikana perehdyt rakennushankkeen eri vaiheisiin, rakennuttamisesta ja suunnittelusta aina tuotantoon saakka.


Sannika Lahti

Sannika Lahden tarina

Suuri kysymys on varmasti se, miten tälle alalle päädyin? Pienestä pitäen urasuunnitelmani olivat kovin toisenlaiset; minusta piti tulla lääkäri. Kuitenkin yhteishaussa keväällä 2016 kaikissa hakuvaihtoehdoissani luki: Rakennustekniikka, insinööri. Lue niin tiedät, miksi suunnitelmani muuttuivat näin.

Opiskelu tekniikan alalla

Rakennustekniikan alaa opiskelet Kuopiossa Microkadun kehittyvällä kampuksella. Insinöörikoulutuksella on käytössään monipuolinen laboratoriokalustus mm. hitsaus-, energia-, sähkö- ja ympäristötekniikassa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Rakennusalalta valmistuneet sijoittuvat erinomaisesti työelämään, eli aito tarve koulutuksen saaneille osaajille on olemassa. Rakentamisen määrä pysyy korkealla suhdannevaihteluista huolimatta, koska korjausrakentamisen määrä tulee lisääntymään tulevina vuosina. Lisäksi rakennusalan eläköityvien osaajien myötä uusia ammattilaisia tarvitaan rakennusalan eri tehtäviin.

Rakennusinsinöörin opinnot antavat valmiudet toimia rakennussuunnittelijana arkkitehti- ja insinööritoimistoissa, rakennusliikkeissä, pientalo- tai rakennusmateriaalituotannossa ja kiinteistöhallinnassa. Koulutus valmentaa rakennusten, siltojen, teiden, katujen, ympäristö- ja kunnallisteknisten rakenteiden suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Työkokemuksen karttuessa rakennusinsinööri voi toimia rakennuttajana, projektipäällikkönä, tietomalliasiantuntijana sekä erilaisissa rakennusalan viranomaistehtävissä.