esg-green-energy-sustainable-industry-environmental-social-and-corporate-governance-earth-day-the-importance-of-loving-nature

Insinööri (ylempi AMK)

Innovaatiotoiminnan asiantuntija, verkkototeutus

Opiskele tulevaisuuden ratkaisujen kehittäjäksi!

Koulutuspaikkakunta: verkkokampus
Laajuus: 60 op, 2 vuotta

Haluatko kehittää taitojasi innovaatiotoiminnan saralla ja olla mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta? Innovaatiotoiminnan asiantuntija -koulutus tarjoaa sinulle uusia ajattelumalleja, konseptointitaitoja ja muotoiluajattelun käytännön soveltamista, jotta voit luoda kestäviä ja tulevaisuuteen suuntaavia ratkaisuja.

YAMK-koulutuksessa saat kattavan ymmärryksen innovaatioprosessista ja sen eri vaiheista. Opit menestyksekkäästi kehittämään monialaisissa tiimeissä uusia ideoita ja löytämään niille toimivia kaupallistamiskeinoja.

Ensimmäisen vuoden innovaatio-opinnot tapahtuvat monialaisissa liiketalouden, tekniikan ja muotoilun ammattilaisten muodostamissa tiimeissä. Koulutus tarjoaa sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia uutta, verkostoitua alan huippuosaajien kanssa ja kehittää taitojasi innovaatiotoiminnan asiantuntijana.

Koulutuksen sisältö

Innovaatiotoiminnan asiantuntija -koulutuksen ytimessä on laaja-alainen innovaatio-osaamisen kehittäminen, jonka keskeisiä teemoja ovat asiakastarpeen tunnistaminen, asiakasymmärrys ja syntyneen ratkaisun konseptointi, tuotteen tai palvelun kaupallistaminen ja ratkaisun myyminen sijoittajille. Lisäksi opit toimimaan monialaisessa tuotekehitystiimissä ja sietämään epävarmuutta muuttuvassa innovaatioympäristössä.

Innovaatio-opintojen lisäksi voit valita myös muita henkilökohtaista osaamistasi täydentäviä ja innovaatioprosessia tukevia opintoja. Voit kehittää osaamistasi muun muassa palvelumuotoilussa, työhyvinvoinnissa, strategisessa ajattelussa ja esihenkilötoiminnassa. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman teet yhdessä opettajatuutorisi kanssa.

Tietokoneen näyttö avoinna.

Mikon tarina

”Opiskelu ei ole aikaan tai paikkaan sidottua ainakaan tässä tutkinto-ohjelmassa. Käytämme IT-välineitä hyvin mielenkiintoisilla menetelmillä. Jatko-opintoryhmässä ihmiset ovat elämäntilanteelta hyvin samanlaisissa tilanteissa kuin itse, joten ryhmääntyminen on ollut helppoa ja yhteisiä puheenaiheita sekä kokemuksia löytyy.”

People with laptops sitting around a table.

Työelämä taustalla

Innovaatiotoiminnan asiantuntija -koulutuksen suunnittelu ja lähtökohdat pohjautuvat työelämän osaamis- ja kehittämisvaatimuksiin. Innovaatioprosessiopinnoissa hyödynnät omia kokemuksiasi ja osaamistasi työelämästä. Tämän osaamisen jaat monialaisessa tiimissä samalla myös itse muilta oppien.

Savonia-brändätty kahvikuppi pöydällä kannettavan tietokoneen vieressä.

Opetussuunnitelma

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja opiskeluaika noin 1,5-2 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Insinööri (ylempi AMK) on englanniksi Master of Engineering (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014).

Insinöörin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi sinulla on menestymiseen vaadittava osaaminen vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Työpaikkanasi voi olla eri alojen yritykset, tai erilaiset julkiset organisaatiot ja yhdistykset. Opinnot antavat erinomaiset valmiudet myös yrittäjänä toimimiseen.

Mahdollisia tehtävänimikkeitä: tuotekehityspäällikkö, kehitysjohtaja, toimitusjohtaja, tuotepäällikkö, projektipäällikkö, muotoilujohtaja

Syksyn yhteishaku 2024

Hakuaika

28.08.2024 – 11.09.2024

Hakeminen

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Opiskelijavalinta

Opintojen rakenne

Opetuksen toteutus