Insinööri (ylempi AMK),
Innovaatiotoiminnan
asiantuntija,
verkkototeutus  

Opiskele tulevaisuuden ratkaisujen kehittäjäksi!

Haluatko kehittää taitojasi innovaatiotoiminnan saralla ja olla mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta? Innovaatiotoiminnan asiantuntija -koulutus tarjoaa sinulle uusia ajattelumalleja, konseptointitaitoja ja muotoiluajattelun käytännön soveltamista, jotta voit luoda kestäviä ja tulevaisuuteen suuntaavia ratkaisuja.

YAMK-koulutuksessa saat kattavan ymmärryksen innovaatioprosessista ja sen eri vaiheista. Opit menestyksekkäästi kehittämään monialaisissa tiimeissä uusia ideoita ja löytämään niille toimivia kaupallistamiskeinoja.

Ensimmäisen vuoden innovaatio-opinnot tapahtuvat monialaisissa liiketalouden, tekniikan ja muotoilun ammattilaisten muodostamissa tiimeissä. Koulutus tarjoaa sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia uutta, verkostoitua alan huippuosaajien kanssa ja kehittää taitojasi innovaatiotoiminnan asiantuntijana.


Koulutuksen sisältö

Innovaatiotoiminnan asiantuntija -koulutuksen ytimessä on laaja-alainen innovaatio-osaamisen kehittäminen, jonka keskeisiä teemoja ovat asiakastarpeen tunnistaminen, asiakasymmärrys ja syntyneen ratkaisun konseptointi, tuotteen tai palvelun kaupallistaminen ja ratkaisun myyminen sijoittajille. Lisäksi opit toimimaan monialaisessa tuotekehitystiimissä ja sietämään epävarmuutta muuttuvassa innovaatioympäristössä.

Innovaatio-opintojen lisäksi voit valita myös muita henkilökohtaista osaamistasi täydentäviä ja innovaatioprosessia tukevia opintoja. Voit kehittää osaamistasi muun muassa palvelumuotoilussa, työhyvinvoinnissa, strategisessa ajattelussa ja esihenkilötoiminnassa. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman teet yhdessä opettajatuutorisi kanssa.


Syksyn yhteishaku 2023

Hakuaika

04.09.2023 – 14.09.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan syksyn 2023 yhteishaussa. Hakuaika päättyy 14.9.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Veli-Matti Tolppi
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6250

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu insinöörin (AMK) –tutkinnon suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu soveltuva korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) tekniikan alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä joulukuun loppuun (31.12.2023).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksilla. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. organisaation nimi ja yhteystiedot, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan virallinen allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Viralliseksi allekirjoitukseksi hyväksytään todistuksen antajan omakätinen allekirjoitus tai sähköinen allekirjoitus (kaunokirjoitusfontilla tehty allekirjoitus ei ole virallinen). Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavilla virallisilla dokumenteilla. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 21.9.2023 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävän ohjeet

Aloituspaikat: 20

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf)

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 21.9.2023 klo 15.00 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän enimmäispistemäärä on 60 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä, jotta tulos on hyväksytty.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Opiskeluaika on noin kaksi vuotta.

Rakenne:

  • syventävät alakohtaiset opinnot 20 op
  • valinnaiset monialaiset opinnot 10 op. Voit valita omaa osaamisprofiiliasi kehittäviä opintoja Savonian monialaisista opinnoista sekä sisällyttää opintoihin opettajatuutorin hyväksymiä muiden korkeakoulujen YAMK-tasoisia opintoja. Savonian monialaiset opinnot liittyvät toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä asiantuntijaorganisaation johtamiseen.
  • opinnäytetyö 30 op

Opetuksen toteutus

Koulutus järjestetään pääosin verkkototeutuksena. Ensimmäisen vuoden innovaatio-opinnot toteutetaan tiimeissä, jotka työskentelevät verkossa. Tiimeillä on mahdollisuus tavata muutaman kerran Kuopion kampuksella. Muut opinnot voit suorittaa verkkototeutuksena.

Sinulla on mahdollisuus osana valinnaisia opintoja päästä mukaan kansainväliselle innovaatioviikolle, joka järjestetään joko Biarritzissa Ranskassa tai Bilbaossa Espanjassa. Viikon teemana on vihreää taloutta edistävä innovointi.

Opinnot voit suorittaa joustavasti työn ohessa: oppimistehtävät ja opinnäytetyön voit kytkeä oman työsi ja toimintaympäristösi kehittämiseen.

YAMK-opinnoissa opiskellaan lukuvuoden aikana keskimäärin 30 op, mikä tarkoittaa opiskelijan kannalta noin 800 tunnin työpanosta.


Tietokoneen näyttö avoinna.

Mikon tarina

"Opiskelu ei ole aikaan tai paikkaan sidottua ainakaan tässä tutkinto-ohjelmassa. Käytämme IT-välineitä hyvin mielenkiintoisilla menetelmillä. Jatko-opintoryhmässä ihmiset ovat elämäntilanteelta hyvin samanlaisissa tilanteissa kuin itse, joten ryhmääntyminen on ollut helppoa ja yhteisiä puheenaiheita sekä kokemuksia löytyy."

Muotoilun opiskelijat tietokoneella.

Työelämä taustalla

Innovaatiotoiminnan asiantuntija -koulutuksen suunnittelu ja lähtökohdat pohjautuvat työelämän osaamis- ja kehittämisvaatimuksiin. Innovaatioprosessiopinnoissa hyödynnät omia kokemuksiasi ja osaamistasi työelämästä. Tämän osaamisen jaat monialaisessa tiimissä samalla myös itse muilta oppien.

Savonia-brändätty kahvikuppi pöydällä kannettavan tietokoneen vieressä.

Opetussuunnitelma

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja opiskeluaika noin 1,5-2 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Insinööri (ylempi AMK) on englanniksi Master of Engineering (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014).

Insinöörin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi sinulla on menestymiseen vaadittava osaaminen vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Työpaikkanasi voi olla eri alojen yritykset, tai erilaiset julkiset organisaatiot ja yhdistykset. Opinnot antavat erinomaiset valmiudet myös yrittäjänä toimimiseen.

Mahdollisia tehtävänimikkeitä:

  • tuotekehityspäällikkö
  • kehitysjohtaja
  • toimitusjohtaja
  • tuotepäällikkö
  • projektipäällikkö