Kaksi opiskelijaa kirjoittaa post-it-lapuille.

Muotoilija (AMK), palvelu-muotoilu, monimuoto-toteutus

Palvelumuotoilija muuttaa maailmaa! 

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 240 op, 4 vuotta

Palvelumuotoilun opintojen aikana opit suunnittelemaan ja kehittämään uusia palveluinnovaatioita monialaisissa tiimeissä. Hyödynnät muun muassa yhteiskehittämistä, luovia menetelmiä, erilaisia visualisointi- ja konkretisointitapoja sekä kokeellista työskentelyä.

Savonia-ammattikorkeakoulun palvelumuotoilukoulutuksessa käytäntö ja teoria yhdistyvät. Palvelumuotoilun perusajatuksena on palveluiden kehittäminen ihmiskeskeisesti. Kestävä kehitys ja tulevaisuuslähtöinen ajattelu huomioidaan palvelujen suunnittelussa.  

Opinnoissa korostuu empatiataidot, asiakasymmärrys, aloitteellisuus, näkemyksellisyys ja tulevaisuuden ennakointi. Opintoihin kuuluvissa työelämä- ja yritysprojekteissa pääset kehittämään liiketoimintaosaamistasi asiakastöiden kautta.  

Palvelumuotoilijana työnkuvasi on monipuolinen. Muotoiluosaamista tarvitaan kaikissa tilanteissa, joissa ihmiset kohtaavat tai käyttävät palveluita – fyysisesti tai digitaalisesti. 

Koulutuksen sisältö

Palvelumuotoilijan koulutus koostuu palvelumuotoilun opinnoista sekä palvelumuotoilua tukevista graafisen suunnittelun opinnoista. Koulutuksen aikana opit toimimaan palvelumuotoilun prosesseissa ja projekteissa. Opintosi koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, valinnaisista opinnoista, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä.

Opintojen edetessä opit tunnistamaan omat vahvuutesi muotoilijana ja soveltuvuutesi erilaisiin tehtäviin. 
Merkittävä osa opinnoista toteutuu työelämäprojekteissa, jotka kasvattavat asiantuntijuuttasi ja ymmärrystäsi palvelumuotoilusta.

Harjoittelussa perehdyt työelämään ja saat valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien soveltamiseen. Harjoittelu tehdään joko projekti-, yrittäjä- tai työelämäharjoitteluna urasuunnitelmasi mukaisesti. 

Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai voit suorittaa harjoittelusi ulkomailla. 

Nico Uusitalo

Nicon tarina

Savoniassa parasta on opiskelijoiden yhteisö: muotoilijat ovat kuin yhtä perhettä, vaikka suuntautumisala olisi toinen tai emme tuntisikaan vielä niin hyvin. Opinnoista on ollut paljon hyötyä ja olen kehittynyt suunnittelijana koko ajan.

Opiskelijat kirjaston sohvilla.

Opiskelu muotoilun alalla

Kouluttaudu muotoilun moniosaajaksi käytännönläheisesti yhteistyökumppaneiden kanssa. Muotoilua opiskellaan upouusissa tiloissa Microkadun jatkuvasti kehittyvällä kampuksella Kuopiossa.

Opiskelija nojaa sermiin.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Opiskelijat pelaavat ristinollaa.

Muotoilijat somessa

Tutustu muotoilun opiskeluun muotoilun alan somekanavian kautta.

Opiskelija työskentelee korupajassa.

Mutka ry

Kuopion muotoilun opiskelijat Mutka ry on Savonian muotoilun opiskelijoiden oma opiskelijayhdistys, joka huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta, hyvinvoinnista ja oikeuksista. Mutka järjestää ohjelmaa ja tapahtumia myös opintojen ulkopuolelle.

Uramahdollisuudet

Muotoilualan työtehtäviin sijoittumiseen vaikuttavat muun muassa opintovalintasi ja verkostoitumisesi opintojen aikana. Urapolkuasi suuntaat ja vahvistat esimerkiksi projektien, harjoittelun ja opinnäytetyösi avulla. Tavoitteena on, että tunnistat muotoilualan tehtäväkentän mahdollisuudet ja omat vahvuutesi toimia muotoilijana muotoilun asiantuntijatehtävissä.

Valmistuttuasi voit toimia muotoilijana, joka työllistyy suunnittelupalveluja tarjoavaan muotoiluyritykseen, tai työtehtäväsi voivat olla teollisuuden, kaupan tai liike-elämän aloilla, joissa tarvitaan muotoiluasiantuntijoita. Sinusta voi tulla myös muotoilualan moniosaaja, jonka tehtävänkuvassa yhdistyvät poikkialaisuus ja luova suunnitteluosaaminen.

Tärkeä uramahdollisuus on oman osaamisen ja tuoteideoiden jalostaminen yritystoiminnaksi jo opintojen aikana. Osana koulutusta saat perustaidot toimia alan yrittäjänä valmistumisesi jälkeen.

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Raili Mähönen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 5819

Opiskelijavalinta ja valintakoe

Aloituspaikat: 30
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 26
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Opiskelijat valitaan valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakoe toteutetaan kahdessa vaiheessa ja ensimmäinen vaihe on karsiva.

Valintakokeen osa 1, etätehtävät:

Valintakokeen 1. osan tehtävät suoritetaan verkko-oppimisympäristössä. Hakijoille lähetetään ohjeet ja käyttäjätunnukset ennen valintakokeita.

Tehtävät avautuvat verkko-oppimisympäristössä 29.4.2024 klo 9.00 ja sulkeutuvat 3.5.2024 klo 22.00. 

Osa 1 sisältää 4 tehtävää:

  • Tehtävä 1: Palvelumuotoilun tehtävä (0–20 pistettä)
  • Tehtävä 2: Palvelumuotoilun tehtävä (0–20 pistettä)
  • Tehtävä 3: Palvelumuotoilun tehtävä (0–20 pistettä)
  • Tehtävä 4: Palvelumuotoilun tehtävä (0–20 pistettä)

Jokaisesta tehtävästä on saatava vähintään 1 piste, jotta tehtävä on hyväksytysti suoritettu.

Valintakokeen osa 2, haastattelu:

Valintakokeen 2. osa on haastattelu, johon kutsutaan sähköpostilla ne hakijat, jotka ovat suorittaneet osan 1 tehtävät hyväksytysti ja saaneet tehtävistä vähintään 50 pistettä (maksimi 80). Haastattelukutsut lähetetään viikolla 20.

Hakijan tulee varata haastatteluaika annetusta aikataululistasta ohjeen mukaan. Valintakoehaastattelu toteutetaan 23.– 24.5.2024 Zoom-etäyhteydellä hakijan varaaman ajan mukaan. Haastattelun kesto on 20 min.

  • Tehtävä 5: Haastattelu (0–20 pistettä)

Valintakoetehtävien maksimipistemäärä on 100 pistettä, josta hakijan on saatava vähintään 60 pistettä. Jokainen kokeen tehtävä on suoritettava hyväksytysti (joka tehtävästä on saatava vähintään 1 piste).

Hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä eikä valintakoeyhteistyössä Savonian muotoilun päivätoteutuksen kanssa. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakokeen tulos muihin hakukohteisiin.

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämässä valintakokeessa, niitä tulee hakea viimeistään 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Suuntautumisen valinta

Muotoilun monimuoto-opinnoissa suuntaudutaan palvelumuotoiluun.

Opintojen rakenne

Muotoilijan koulutuksessa opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opintojen kesto on neljä vuotta.

Opintojen rakenne:

  • perus- ja ammattiopinnot 165 op
  • valinnaiset opinnot 30 op
  • harjoittelu 30 op
  • opinnäytetyö 15 op

Aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan osaksi opintoja.

Opetuksen toteutus

Lähijaksot Microkadun kampus, Kuopio tai etäjakso verkossa

Syyslukukausi 2024 / 30 op

Syyslukukaudella on yhteensä 9 lähijaksopäivää Kuopiossa.

1. vko 38, KE-PE 18.-20.9.2024 lähijakso 3 pvä
2. vko 40, MA-KE 30.9.-2.10.2024 lähijakso 3 pvä
3. vko 43, MA-KE 21.-23.10. 2024 ETÄJAKSO 3 pvä
4. vko 48, 4 h, etäkyselytunnit
5. vko 50, MA-KE 9.-11.12.2024 lähijakso 3 pvä

Kevätlukukausi 2025 / 30 op

Kevätlukukaudella on yhteensä 9 lähijaksopäivää Kuopiossa.

1. vko 3, MA-KE 13.-15.1.2025 lähijakso 3 pvä
2. vko 5, 4 h, etäkyselytunnit
3. vko 6, MA-KE 3.-5.2.2025 ETÄJAKSO 3 pvä
4. vko 12, 4 h, etäkyselytunnit
5. vko 13, MA-KE 24.-26.3.2025 lähijakso 3 pvä
6. vko 16, 4 h, etäkyselytunnit
7. vko 17, TI-TO 22.-24.4.2025

Kurssit päätökseen toukokuun loppuun 2025.