Kaksi opiskelijaa kirjoittaa post-it-lapuille.

Muotoilija (AMK), palvelumuotoilu, monimuotototeutus

Muotoilijan kädenjälki näkyy kaikkialla!

Muotoilijan monimuotototeutus koostuu palvelumuotoilun ja graafisen suunnittelun opinnoista. 

Opintojen aikana opit suunnittelemaan ja kehittämään uusia palveluinnovaatioita monialaisissa tiimeissä hyödyntämällä muun muassa yhteiskehittämistä, luovia menetelmiä, erilaisia visualisointi- ja konkretisointitapoja sekä kokeellista työskentelyä.   

Savonia-ammattikorkeakoulun palvelumuotoilukoulutuksessa käytäntö ja teoria yhdistyvät. Palvelumuotoilun perusajatuksena on palveluiden kehittäminen ihmislähtöisesti. Myös kestävä kehitys ja tulevaisuuslähtöinen ajattelu huomioidaan palvelujen kehittämisessä. 

Palvelumuotoilijana työnkuvasi on hyvin monipuolinen. Muotoiluosaamista tarvitaan kaikissa tilanteissa, joissa ihmiset kohtaavat tai käyttävät palveluita – fyysisesti tai digitaalisesti. Muotoilijana pidät palvelun tai tuotteen loppukäyttäjän aina suunnittelutyösi keskiössä.  

Palvelumuotoiluopinnoissa korostuvat empatiataidot, asiakasymmärrys, aloitteellisuus, näkemyksellisyys ja tulevaisuuden ennakointi. Opintoihin kuuluvissa työelämä- ja yritysprojekteissa pääset kehittämään liiketoimintaosaamistasi asiakastöiden kautta. 


Opiskelijat liimailevat lappuja seinälle.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen aikana opit toimimaan palvelumuotoilun prosesseissa ja projekteissa. Opintojen edetessä opit tunnistamaan omat vahvuutesi muotoilijana ja soveltuvuutesi erilaisiin tehtäviin.  

Koulutus koostuu palvelumuotoilun opinnoista sekä palvelumuotoilua tukevista graafisen suunnittelun opinnoista. 

Opintosi koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, valinnaisopinnoista, työelämän projekteista sekä opinnäytetyöstä. 

Merkittävä osa opinnoista toteutuu työelämä- ja yritysprojekteissa. Projekteissa asiantuntijuus ja ymmärrys palvelumuotoilun merkityksestä asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä lisääntyy.  

Harjoittelussa perehdyt työelämään ja saat valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien soveltamiseen. Harjoittelu tehdään joko projekti-, yrittäjä- tai työelämäharjoitteluna urasuunnitelmasi mukaisesti. 

Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai voit suorittaa harjoittelusi ulkomailla. 

Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti lähiopetuksena, verkko-opintoina ja itsenäisenä opiskeluna. 

Lähiopetuspäivät Kuopiossa kerran kuussa: kolme päivää, maanantai-keskiviikko.

Lukuvuoden 2023-2024 lähiopetuspäivät Microkadun kampuksella:

 • 13.-15.9.2023, lähijakso 3 pvä
 • 2.-4.10. 2023, lähijakso 3 pvä
 • 13.-15.11.2023. lähijakso 3 pvä
 • 4.-5.12.2023, lähijakso 2 pvä
 • 15.-17.1.2024, lähijakso 3 pvä
 • 26.-28.2.2024,  lähijakso 3 pvä
 • 25.-27.3.2024, lähijakso 3 pvä
 • 22.-24.4.2024, lähijakso 3 pvä

Lukuvuoden 2023-2024 etäopetuspäivät:

 • 23.-25.10.2023, etäjakso 3 pvä
 • 6.2.2024, etäohjaus


Kevät 2023, 2. yhteishaku

Hakuaika

15.03.2023 – 30.03.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2023 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Raili Mähönen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 5819

Opiskelijavalinta ja valintakoe

Aloituspaikat: 26
Ensikertalaiskiintiö: ei käytössä
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

 

Opiskelijat valitaan valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Valintakoe on kaksiosainen:

Osa 1: tehtävät 1, 2, 3 ja 4 tehdään etänä Moodle-oppimisympäristössä 4.-5.5.2023. Hakeneille lähetetään sähköpostitse käyttäjätunnukset Moodleen ja ohjeet tehtävien tekemistä varten.

Tehtävät avautuvat Moodlessa torstaina 4.5.2023 klo 9.00 ja sulkeutuvat perjantaina 5.5.2023 klo 22.00.

 • Tehtävä 1: Palvelumuotoilun tehtävä (0 – 20 pistettä)
 • Tehtävä 2: Palvelumuotoilun tehtävä (0 – 20 pistettä)
 • Tehtävä 3: Palvelumuotoilun tehtävä (0 – 20 pistettä)
 • Tehtävä 4: Palvelumuotoilun tehtävä (0 – 20 pistettä)

Varaa seuraavat tarvikkeet etätehtävien tekemiseen (päivitetty 28.4.):

 • Paperia: A3-piirustuslehtiö
 • Pyyhekumi
 • Viivoitin
 • Erilaisia kyniä
 • Kännykkäkamera ja tietokone, tehtävien tallentamiseen ja palauttamiseen

 

Osa 2: tehtävä 5, haastattelu tehdään Zoom-etäyhteydellä 25.-26.5.2023. Haastatteluun kutsutaan ne hakijat, jotka ovat suorittaneet osan 1 tehtävät hyväksytysti ja saaneet yhteensä vähintään 40 pistettä (maksimi 80). Haastattelukutsu lähetetään sähköpostilla viikolla 20. Hakijan tulee varata haastatteluaika annetusta aikataululistasta ohjeen mukaan. Haastattelun kesto on 20 min.

 • Tehtävä 5: Haastattelu (0-20 pistettä)

 

Valintakoetehtävien maksimipistemäärä 100 pistettä. Voidakseen tulla valituksi, hakijan tulee saada vähintään puolet (50 pistettä) valintakokeen enimmäispistemäärästä, ja jokainen kokeen tehtävä on suoritettava hyväksytysti (eli jokaisesta tehtävästä on saatava vähintään yksi piste).

Hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakokeen tulos muihin hakukohteisiin.

Hakukohde ei ole valintakoeyhteistyössä Savonian muotoilun päivätoteutuksen kanssa.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämässä valintakokeessa, katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Suuntautumisen valinta

Muotoilun monimuotototeutuksessa suuntaudutaan palvelumuotoiluun. 

Opintojen rakenne

Muotoilijan koulutuksessa opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin neljä vuotta. 

Opintojen rakenne: 

 • muotoilun perus- ja ammattiopinnot 165 op 
 • valinnaiset opinnot 30 op 
 • harjoittelu 30 op 
 • opinnäytetyö 15 op 

Aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan osaksi opintoja. 


Kuvassa Nico Uusitalo.

Nico Uusitalon tarina

Savoniassa parasta on opiskelijoiden yhteisö: muotoilijat ovat kuin yhtä perhettä, vaikka suuntautumisala olisi toinen tai emme tuntisikaan vielä niin hyvin. Opinnoista on ollut paljon hyötyä ja olen kehittynyt suunnittelijana koko ajan.

Muotoilun opiskelijat tietokoneella.

Opiskelu muotoilun alalla

Kouluttaudu muotoilun moniosaajaksi käytännönläheisesti yhteistyökumppaneiden kanssa. Muotoilua opiskellaan upouusissa tiloissa Microkadun jatkuvasti kehittyvällä kampuksella Kuopiossa.

Opiskelijat mittaavat kangasta.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Muotoilualan työtehtäviin sijoittumiseen vaikuttavat muun muassa opintovalintasi ja verkostoitumisesi opintojen aikana. Urapolkuasi suuntaat ja vahvistat esimerkiksi projektien, harjoittelun ja opinnäytetyösi avulla. Tavoitteena on, että tunnistat muotoilualan tehtäväkentän mahdollisuudet ja omat vahvuutesi toimia muotoilijana muotoilun asiantuntijatehtävissä.

Valmistuttuasi voit toimia muotoilijana, joka työllistyy suunnittelupalveluja tarjoavaan muotoiluyritykseen, tai työtehtäväsi voivat olla teollisuuden, kaupan tai liike-elämän aloilla, joissa tarvitaan muotoiluasiantuntijoita. Sinusta voi tulla myös muotoilualan moniosaaja, jonka tehtävänkuvassa yhdistyvät poikkialaisuus ja luova suunnitteluosaaminen.

Tärkeä uramahdollisuus on oman osaamisen ja tuoteideoiden jalostaminen yritystoiminnaksi jo opintojen aikana. Osana koulutusta saat perustaidot toimia alan yrittäjänä valmistumisesi jälkeen.