Rakennusarkkitehdin tekemä havainnekuva

Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus

Toimivia ja tyylikkäitä rakennuksia ja tiloja!

Rakennusarkkitehtina työskentelet rakennussuunnittelun ja rakentamisen eri alueilla ja ratkaiset korjausrakentamiseen, energiatehokkuuteen, terveelliseen rakentamiseen ja tietomallintamiseen liittyviä haasteita.

Savonian rakennusarkkitehtikoulutuksessa saat laajan näkemyksen erilaisten rakennushankkeiden teknisistä ja taloudellisista asioista. Koulutuksen aikana perehdyt myös rakentamisen esteettisiin, yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin, laadullisiin ja ekologisiin tekijöihin.

Työssäsi rakennusarkkitehtina vastaat rakennushankkeen arkkitehti- ja toteutussuunnittelusta. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii sinulta teoriaosaamisen lisäksi kykyä tehdä ratkaisuja ennakoimattomissakin tilanteissa, taitoa löytää asiakasta parhaiten palvelevia ja samalla taloudellisesti kannattavia sekä kestäviä ratkaisuja. Niitä taitoja pääset kehittämään opintojesi aikana oikeissa yrityslähtöisissä projekteissa.

Valmistuttuasi olet rakennussuunnittelun, rakentamisen ja projektinhallinnan ammattilainen, joka suunnittelee toimivia ja tyylikkäitä rakennuksia ja tiloja – ympäristön, kestävyyden ja taloudellisuuden huomioiden!

Lue Arenen blogi: Rakennusinsinööriksi tai -arkkitehdiksi kannattaa opiskella


Rakennusarkkitehdin tekemä havainnekuva

Koulutuksen sisältö

Savonian rakennusarkkitehtikoulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Koulutuksessa korostuvat projektioppiminen ja monialaisuus.

Useilla opintojaksoilla pääset tekemään projekteja yhdessä alan yritysten ja myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

Alkuvaiheen opinnot koostuvat perusopinnoista, jotka suoritat ensimmäisen opintovuotesi aikana yhdessä insinööriopiskelijoiden kanssa. Perusopinnot luovat matemaattis-luonnontieteellisen pohjan niitä seuraaville ammattiopinnoille.

Rakennusarkkitehdin ammattiopintoihin kuuluu arkkitehtuurin ja yhdyskuntasuunnittelun perusopintojen lisäksi rakennussuunnittelun, korjausrakentamisen, energiatehokkaan rakentamisen sekä tietomallintamisen opintoja.

Suoritat opintoja monipuolisina projektikursseina, joissa tehtävät ovat työelämälähtöisiä. Rakentamisen ja suunnittelun projektinhallinta on rakennusarkkitehtiopetuksen keskiössä, ja sitä oppii parhaiten käytännössä tekemällä.


Kevät 2022, 2. yhteishaku

Hakuaika

16.03.2022 – 30.03.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2022 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Markku Oikarinen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6360

Opiskelijavalinta, valintakoe ja soveltuvuuskoe

Aloituspaikat: 30

Ensikertalaisuuskiintiö: 24

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 10 Ylioppilastutkinto (198p) + soveltuvuuskoe (120p) = 318p
  • 10 Ammatillinen perustutkinto (150p) + soveltuvuuskoe (120p) = 270p
  • 10 AMK-valintakoe (80p) + soveltuvuuskoe (120p) = 200p

 

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 30.5. – 3.6.2021 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeen yhteispistemäärän perusteella ilman AMK-valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

 

RAKENNUSARKKITEHTIKOULUTUKSEN SOVELTUVUUSKOE 

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe järjestetään 3.5.2022 klo 9.00 – 16.30 etänä verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Soveltuvuuskoe on yhteinen kaikkien rakennusarkkitehtikoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kanssa: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Moodle-linkki lähetetään 20.4.2022 siitä rakennusarkkitehtikoulutusta tarjoavasta ammattikorkeakoulusta, joka on sinun ylin hakutoiveesi.

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeesta on saavutettava vähintään 60 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Ohjeet rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeen suorittamiseen (pdf)

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Pääaineen valinta

Rakennusarkkitehdin koulutuksessa ei ole varsinaisia pääainevalintoja. Rakennussuunnittelun ja rakentamisen ohella rakennusarkkitehtikoulutuksessa perehdytään kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun.

Valinnaisten opintojen kautta voit suunnata osaamistasi oman urasuunnitelmasi ja kiinnostuksen kohteidesi mukaan. Sisältöinä valinnaisissa opinnoissa on esimerkiksi moderni puurakentaminen, korjausrakentaminen, tietomallintaminen ja sisustusarkkitehtuuri.

Voit olla mukana myös kansainvälisessä Neptune-hankkeessa ja hankkeeseen liittyvässä työpajatyöskentelyssä.

Opintojen rakenne

Rakennusarkkitehdin opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin neljä vuotta.

Opinnot koostuvat lähiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Opintojen rakenne:

  • perusopinnot 30 op
  • ammattiopinnot 150 op
  • valinnaiset opinnot 15 op
  • työharjoittelu 30 op
  • opinnäytetyö 15 op

Perusopinnoissa keskityt rakennustekniikan perusteisiin, kieliopintoihin ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Perusopinnot suoritat pääasiassa ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana.

Ammattiopinnot ovat kahden ensimmäisen vuoden ajan yhteisiä rakennusarkkitehdeille ja rakennusmestareille. Yhteisissä ammattiopinnoissa opit suunnittelun ja rakentamisen perustiedot.

Rakennusarkkitehdin syventävissä ammattiopinnoissa perehdyt arkkitehtuuriin, rakennussuunnitteluun, asuntosuunnitteluun, korjausrakentamiseen, energiatehokkaaseen, kestävän kehityksen mukaiseen rakentamiseen ja suunnitteluprojektin hallintaan.


Katariina Heikkilä veljensä kanssa.

Katariina Heikkilän tarina

Rakennusarkkitehtiopiskelijan on hyvä kasvattaa omaa portfoliota jo opintojen aikana. Valtakunnallinen suunnittelukilpailu oli Katariinalle erinomainen tilaisuus siihen ja kunniamainintakin tuli. Katariinaa työllistävät koulun ohella omat projektit ja hän aikoo jatkossakin osallistua kilpailuihin.

Microkadun kampuksen aulatila.

Opiskelu tekniikan alalla

Rakennusarkkitehdiksi opiskelet Kuopiossa Microkadun kampuksella. Savilahden alueen uudet opiskeluympäristöt mahdollistavat monipuolisen yhteistyön koulutusalojen kesken sekä tulevien työnantajien kanssa.

Kannettava tietokone, sekä kahvikuppi ja kyniä pöydällä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Rakennusalan palvelukseen tarvitaan jatkuvasti uusia ammattitaitoisia suunnittelijoita. Lähivuosina työelämästä jää eläkkeelle satoja arkkitehtejä ja rakennusarkkitehtejä. Poistuman korvaamiseksi tarvitaan tulevan vuosikymmenen ajan huomattava määrä uusia rakennussuunnittelun ammattilaisia, jollaiseksi Savonian rakennusarkkitehtikoulutuksesta valmistut.

Rakennusarkkitehdit työllistyvät rakennusten ja alueiden suunnittelu-, rakennuttamis-, rakentamis- sekä ylläpito- ja johtotehtäviin. Rakennusarkkitehdit toimivat arkkitehti- ja suunnittelutoimistoissa projektisuunnittelijoina ja projektin vetäjinä.

Työkokemuksen karttuessa he voivat toimia myös pääsuunnittelijoina ja projektipäälliköinä. Suunnittelutehtävien lisäksi rakennusarkkitehti voi työskennellä opetus- ja viranomaistehtävissä tai rakennustuoteteollisuuden tuotekehityksessä ja markkinoinnissa.