Rakennusarkkitehtiopiskelija ja pienoismalli.

Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus

Toimivia ja tyylikkäitä rakennuksia ja tiloja!

Rakennusarkkitehtina olet rakennusten ja tilojen suunnittelun asiantuntija. Työskentelet rakennussuunnittelun ja rakentamisen eri alueilla ja ratkaiset korjausrakentamiseen, energiatehokkuuteen, terveelliseen rakentamiseen ja tietomallintamiseen liittyviä haasteita. 

Savonia-ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtikoulutuksessa saat laajan näkemyksen erilaisten rakennushankkeiden teknisistä ja taloudellisista asioista. Koulutuksen aikana perehdyt myös rakentamisen esteettisiin, yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin, laadullisiin ja ekologisiin tekijöihin. 

Työssäsi rakennusarkkitehtina vastaat rakennushankkeen arkkitehti- ja toteutussuunnittelusta. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii sinulta teoriaosaamisen lisäksi kykyä tehdä ratkaisuja ennakoimattomissakin tilanteissa, taitoa löytää asiakasta parhaiten palvelevia ja samalla taloudellisesti kannattavia sekä kestäviä ratkaisuja. Niitä taitoja pääset kehittämään opintojesi aikana oikeissa yrityslähtöisissä projekteissa. 

Valmistuttuasi olet rakennussuunnittelun, rakentamisen ja projektinhallinnan ammattilainen, joka suunnittelee toimivia ja tyylikkäitä rakennuksia ja tiloja – ympäristön, kestävyyden ja taloudellisuuden huomioiden! 

Lue Arenen blogi: Rakennusinsinööriksi tai -arkkitehdiksi kannattaa opiskella 


Rakennusarkkitehtiopiskelija ja pienoismalli.

Koulutuksen sisältö

Savonia-ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtikoulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Koulutuksessa korostuvat projektioppiminen ja monialaisuus. 

Useilla opintojaksoilla pääset tekemään projekteja yhdessä alan yritysten ja myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa. 

Perusopinnot suoritat ensimmäisen opintovuotesi aikana yhdessä insinööriopiskelijoiden kanssa. Perusopinnot luovat matemaattis-luonnontieteellisen pohjan niitä seuraaville ammattiopinnoille. 

Ammattiopintoihin kuuluu arkkitehtuurin ja yhdyskuntasuunnittelun perusopintojen lisäksi rakennussuunnittelun, korjausrakentamisen, energiatehokkaan rakentamisen sekä tietomallintamisen opintoja. 

Opintoja tehdään monipuolisina projektikursseina, joissa tehtävät ovat työelämälähtöisiä. Rakentamisen ja suunnittelun projektinhallinta on rakennusarkkitehtiopetuksen keskiössä, ja sitä oppii parhaiten käytännössä tekemällä. 

Rakennusarkkitehtiopintojen sisällöstä saat viitteitä tutustumalla julkaisuun Rakeita – Savonian rakennusarkkitehtiopinnot 2021-2022 – Theseus, jossa esitellään edellisen lukuvuoden harjoitustöitä. Rakeita -julkaisuun voit tutustua myös Issuu-julkaisualustan kautta.


Kevät 2023, 2. yhteishaku

Hakuaika

15.03.2023 – 30.03.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2023 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Markku Oikarinen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6360

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 35

Ensikertalaisuuskiintiö: 28

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti (suluissa ensikertalaisten lukumäärä):

 • 10 (8) Ylioppilastutkinto (198p) + soveltuvuuskoe (120p) = 318p
 • 10 (8) Ammatillinen perustutkinto (150p) + soveltuvuuskoe (120p) = 270p
 • 15 (12) AMK-valintakoe (80p) + soveltuvuuskoe (120p) = 200p

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

 

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 29.5. – 2.6.2023 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeen yhteispistemäärän perusteella ilman AMK-valintakokeeseen osallistumista.

Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

 

RAKENNUSARKKITEHTIKOULUTUKSEN SOVELTUVUUSKOE

Seuraa tätä sivua mahdollisten muutosten tai päivitysten varalta. 

Jokaisen hakijan tulee suorittaa soveltuvuuskoe.

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe järjestetään etänä verkko-oppimisympäristö Moodlessa 3.5.2023 kello 9.00 – 16.30 (Huom. Suomen kesäaika).

Soveltuvuuskoe on yhteinen kaikkien rakennusarkkitehtikoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kanssa: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen korkeimman rakennusarkkitehtihakutoiveensa ammattikorkeakoulun Moodle alustalla.

Seuraa sähköpostiasi säännöllisesti. Kaikki yhteydenotot tehdään sähköpostitse hakijan yhteishakulomakkeella ilmoittamaan osoitteeseen.

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeesta on saatava vähintään 60 pistettä (maksimipistemäärä 120 pistettä) voidakseen tulla valituksi.

 

Soveltuvuuskokeeseen osallistuminen (päivitetty 18.4.2023)

Kutsut soveltuvuuskokeeseen lähetetään sähköpostitse 20.4.2023. Saat kutsun soveltuvuuskokeeseen siitä ammattikorkeakoulusta, jonka rakennusarkkitehtikoulutus on sinun korkein rakennusarkkitehtuurin hakutoiveesi.

Saat myös 20.4.2023 sähköpostitse ohjeet Moodleen kirjautumisesta sekä linkin soveltuvuuskokeeseen.

Sinun täytyy testata Moodleen kirjautumista ja tehtävien palauttamista ennen soveltuvuuskoetta. Tarkemmat ohjeet testaamisesta löydät kirjauduttuasi Moodleen. Tee testaus 20.4.-2.5.2023 välisenä aikana.

Tarkista Oma Opintopolku -palvelusta hakulomakkeeltasi oma hakemusnumerosi, sillä tarvitset sitä soveltuvuuskokeessa tunnistautumiseen.

Tehtävät julkaistaan Moodlessa soveltuvuuskoepäivänä 3.5.2022. Koe kestää klo 9.00-16.30. Aamupäivän koetehtävä tehdään klo 9.00-12.00 ja iltapäivän koetehtävä klo 13.30-16.30. Koetehtävät tehdään ja palautetaan kokeen aikana.

Soveltuvuuskokeen aikana chat-tuki on avoinna Zoomissa. Chat-linkki löytyy koepäivänä Moodlesta!

 

Soveltuvuuskokeessa tarvitset:

 • A3-piirustuspaperia (valkoinen)
 • lyijykyniä (eri kovuuksia ja vahvuuksia)
 • kumin, teroittimen ja suoran viivoittimen
 • puuvärit (vähintään 12 väriä, sisältäen päävärit)
 • Tyhjiä, pestyjä litran mehu- tai maitotölkkejä (kartonki), vähintään 3 kappaletta
 • Sakset ja veitsen tölkkien leikkaamista varten (esimerkiksi katkoteräveitsi)
 • Läpinäkyvää teippiä ja/tai liimaa
 • Leikkuualustan
 • verkkoon liitetyn tietokoneen / tabletin / älypuhelimen, jolla voit avata tehtäväsivut ja palauttaa tehtävän verkossa
 • digikameran / älypuhelimen kameran, jolla voit ottaa kuvan valmiista soveltuvuuskoetehtävästä

Moodlen testauksen yhteydessä vielä tarvittaessa tarkennetaan koepäivänä tarvitsemiasi tarvikkeita.

Soveltuvuuskokeen tehtävien tekemistä varten tutustu alan peruskäsitteisiin seuraavien kirjojen avulla (löytyvät internetistä):

Todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 29.5.2023. Muut valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 7.7.2023. Ennen tulosten julkaisua ei voida antaa mitään hakijoiden valintakoemenestystä koskevia tietoja.

Mikäli et osallistu soveltuvuuskokeeseen, siitä ei tarvitse ilmoittaa.

 

Suuntautumisen valinta

Rakennusarkkitehdin koulutuksessa ei ole varsinaisia suuntautumisen valintaa. Rakennussuunnittelun ja rakentamisen ohella rakennusarkkitehtikoulutuksessa perehdytään kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun. 

Valinnaisten opintojen kautta voit suunnata osaamistasi oman urasuunnitelmasi ja kiinnostuksen kohteidesi mukaan. Sisältöinä valinnaisissa opinnoissa on esimerkiksi moderni puurakentaminen, korjausrakentaminen, tietomallintaminen ja sisustusarkkitehtuuri. 

Voit olla mukana myös kansainvälisessä Neptune-hankkeessa ja hankkeeseen liittyvässä työpajatyöskentelyssä. 

Opintojen rakenne

Rakennusarkkitehdin opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin neljä vuotta. 

Opinnot koostuvat lähiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. 

Opintojen rakenne: 

 • perusopinnot 30 op 
 • ammattiopinnot 150 op 
 • valinnaiset opinnot 15 op 
 • työharjoittelu 30 op 
 • opinnäytetyö 15 op 

Perusopinnoissa keskityt rakennustekniikan perusteisiin, kieliopintoihin ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Perusopinnot suoritat pääasiassa ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana. 

Ammattiopinnot ovat kahden ensimmäisen vuoden ajan yhteisiä rakennusarkkitehdeille ja rakennusmestareille. Yhteisissä ammattiopinnoissa opit suunnittelun ja rakentamisen perustiedot. 

Syventävissa ammattiopinnoissa perehdyt arkkitehtuuriin, rakennussuunnitteluun, asuntosuunnitteluun, korjausrakentamiseen, energiatehokkaaseen, kestävän kehityksen mukaiseen rakentamiseen ja suunnitteluprojektin hallintaan. 


Katariina Heikkilä veljensä kanssa.

Katariina Heikkilän tarina

Rakennusarkkitehtiopiskelijan on hyvä kasvattaa omaa portfoliota jo opintojen aikana. Valtakunnallinen suunnittelukilpailu oli Katariinalle erinomainen tilaisuus siihen ja kunniamainintakin tuli. Katariinaa työllistävät koulun ohella omat projektit ja hän aikoo jatkossakin osallistua kilpailuihin.

Rakennusarkkitehtiopiskelija piirää tussilla.

Opiskelu tekniikan alalla

Rakennusarkkitehdiksi opiskelet Kuopiossa Microkadun kampuksella. Savilahden alueen uudet opiskeluympäristöt mahdollistavat monipuolisen yhteistyön koulutusalojen kesken sekä tulevien työnantajien kanssa.

Rakennusarkkitehtiopiskelijat lukemassa rakennusalan lehtiä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Rakennusarkkitehdit työllistyvät rakennusten ja alueiden suunnittelu-, rakennuttamis-, rakentamis- sekä ylläpito- ja johtotehtäviin. Usein arkkitehdit toimivat arkkitehti- ja suunnittelutoimistoissa projektisuunnittelijoina ja projektin vetäjinä.  

Työkokemuksen karttuessa rakennusarkkitehti voi toimia myös pääsuunnittelijana tai projektipäällikkönä. Suunnittelutehtävien lisäksi rakennusarkkitehti voi työskennellä opetus- ja viranomaistehtävissä tai rakennustuoteteollisuuden tuotekehityksessä ja markkinoinnissa.