Rakennusarkkitehtiopiskelija ja pienoismalli.

Rakennus-
arkkitehti (AMK), päivä-
toteutus

Toimivia ja tyylikkäitä rakennuksia ja tiloja!

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 240 op, 4 vuotta

Rakennusarkkitehtina olet rakennusten ja tilojen suunnittelun asiantuntija. Työskentelet rakennussuunnittelun ja rakentamisen eri alueilla ja ratkaiset korjausrakentamiseen, energiatehokkuuteen, terveelliseen rakentamiseen ja tietomallintamiseen liittyviä haasteita.

Savonia-ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtikoulutuksessa saat laajan näkemyksen erilaisten rakennushankkeiden teknisistä ja taloudellisista asioista. Koulutuksen aikana perehdyt myös rakentamisen esteettisiin, yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin, laadullisiin ja ekologisiin tekijöihin.

Työssäsi rakennusarkkitehtina vastaat rakennushankkeen arkkitehti- ja toteutussuunnittelusta. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii sinulta teoriaosaamisen lisäksi kykyä tehdä ratkaisuja ennakoimattomissakin tilanteissa, taitoa löytää asiakasta parhaiten palvelevia ja samalla taloudellisesti kannattavia sekä kestäviä ratkaisuja. Niitä taitoja pääset kehittämään opintojesi aikana oikeissa yrityslähtöisissä projekteissa.

Valmistuttuasi olet rakennussuunnittelun, rakentamisen ja projektinhallinnan ammattilainen, joka suunnittelee toimivia ja tyylikkäitä rakennuksia ja tiloja – ympäristön, kestävyyden ja taloudellisuuden huomioiden!

Koulutuksen sisältö

Savonian rakennusarkkitehtikoulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Koulutuksessa korostuvat projektioppiminen ja monialaisuus. 

Pääset tekemään projekteja yhteistyössä alan toimijoiden, yritysten ja myös muiden opiskelijoiden kanssa.

Ensimmäisen opintovuotesi aikana suoritat rakennusarkkitehdin perusopinnot, joissa tutustut arkkitehtuurin perusteisiin sekä harjoittelet erilaisia suunnittelumenetelmiä. Perusopinnot luovat myös matemaattis-luonnontieteellisen pohjan seuraavien vuosien ammattiopinnoille.

Ammattiopintoihin kuuluu arkkitehtuurin opintojen lisäksi rakennus- ja asuntosuunnittelun, kaupunkisuunnittelun, korjaussuunnittelun, sekä tietomallintamisen opintoja. Ammattiopinnot valmistavat kohtaamaan mm. digitaalisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä haasteita.

Opintoja tehdään monipuolisina projektikursseina, joissa tehtävät ovat työelämälähtöisiä. Rakentamisen ja suunnittelun projektinhallinta on rakennusarkkitehtiopetuksen keskiössä, ja sitä harjoitellaan käytännön tehtäviä simuloivissa projekteissa.

Rakennusarkkitehtiopintojen sisällöstä saat viitteitä tutustumalla Theseus-julkaisuun Rakeita – Savonian rakennusarkkitehtiopinnot, jossa esitellään edellisen lukuvuoden harjoitustöitä. Rakeita -julkaisuun voit tutustua myös Issuu-julkaisualustan kautta.

Lumi opiskelee rakennusarkkitehdiksi.

Lumin tarina

”Ajattelin, että arkkitehtuuria voi opiskella vain yliopistossa, enkä sinne halunnut. — Tähänastiset opinnot ovat olleet mielenkiintoisia, ja olen varmistunut siitä, että tää on se, mitä mä haluan tehdä. Savonialla rakennusarkkitehdin opintoihin kuuluu mm. pientalojen ja kerrostalojen suunnittelua, paljon mallintamista, mutta myös konkreettisesti käsinkin tekemistä.”

Tekniikan opiskelijat poseeraavat.

Opiskelu tekniikan alalla

Savoniasta valmistui vuonna 2023 AVOP-kyselyn mukaan koulutukseensa tyytyväisimmät rakennusarkkitehdit! Rakennusarkkitehdiksi opiskelet Kuopiossa Microkadun kampuksella opiskelijoiden itse suunnittelemassa kotipesässä. Savilahden alueen uudet opiskeluympäristöt mahdollistavat monipuolisen yhteistyön koulutusalojen kesken sekä tulevien työnantajien kanssa.

Rakennusarkkitehtiopiskelija lukemassa rakennusalan lehteä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Savonian uusi rakennusarkkitehdin opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä arkkitehtitoimistojen ja rakennusarkkitehdeiksi valmistuneiden alumnien kanssa. Opetussuunnitelmassa korostuvat arkkitehtitoimistojen työelämätarpeet nyt ja tulevaisuudessa. Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Rakennusarkkitehdit työllistyvät rakennusten ja alueiden suunnittelu-, rakennuttamis-, rakentamis- sekä ylläpito- ja johtotehtäviin. Tyypillisesti rakennusarkkitehdit työskentelevät rakennussuunnittelutehtävissä arkkitehti- ja suunnittelutoimistoissa.

Työkokemuksen karttuessa rakennusarkkitehti voi toimia myös pääsuunnittelijana tai projektipäällikkönä. Suunnittelutehtävien lisäksi rakennusarkkitehti voi työskennellä opetus- ja viranomaistehtävissä tai rakennustuoteteollisuuden tuotekehityksessä ja markkinoinnissa.

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Markku Oikarinen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6360

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 35
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 28
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti (suluissa ensikertalaisten lukumäärä):

 • 15 (12) Ylioppilastutkinto (198p) + soveltuvuuskoe (120p) = 318p
 • 5 (4) Ammatillinen perustutkinto (150p) + soveltuvuuskoe (120p) = 270p
 • 15 (12) AMK-valintakoe (400p) + soveltuvuuskoe (360p) = 760p

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

 

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 27. – 30.5.2024 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeen yhteispistemäärän perusteella ilman AMK-valintakokeeseen osallistumista.

Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

 

RAKENNUSARKKITEHTIKOULUTUKSEN SOVELTUVUUSKOE

Jokaisen hakijan tulee suorittaa soveltuvuuskoe.

Savonian rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe järjestetään etänä verkko-oppimisympäristö Moodlessa 3.5.2024 kello 9.00 – 16.30.

Soveltuvuuskoe on yhteinen kaikkien rakennusarkkitehtikoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kanssa: Savonia-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

Hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen korkeimman rakennusarkkitehtihakutoiveensa ammattikorkeakoulun Moodle-alustalla.

Seuraa sähköpostiasi säännöllisesti. Kaikki henkilökohtaiset yhteydenotot tehdään sähköpostitse hakijan yhteishakulomakkeella ilmoittamaan osoitteeseen.

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeesta on saatava vähintään puolet (50%) voidakseen tulla valituksi.

Soveltuvuuskokeeseen osallistuminen

Jos Savonian rakennusarkkitehtikoulutus on korkein rakennusarkkitehtuurihakutoiveesi yhteishaussa, niin Savonian hakijapalvelut lähettävät sinulle 19.4. sähköpostitse kutsun ja linkin soveltuvuuskokeeseen.

Sinun pitää testata Moodleen kirjautumista ja tehtävien palauttamista 22.4. – 2.5.2024 välisenä aikana.

Tehtävät julkaistaan Moodlessa soveltuvuuskoepäivänä 3.5.2024. Koe järjestetään klo 9.00-16.30. Aamupäivän koetehtävä tehdään klo 9.00-12.00 ja iltapäivän koetehtävä klo 13.30-16.30. Koetehtävät tehdään ja palautetaan kokeen aikana. Kellonajat ovat Suomen aikavyöhykkeen kellonaikoja.

Soveltuvuuskokeessa tarvitset ainakin:
 • A3-piirustuspaperia (valkoinen)
 • lyijykyniä (eri kovuuksia ja vahvuuksia)
 • kumin, teroittimen ja suoran viivoittimen
 • puuvärit (vähintään 12 väriä, sisältäen päävärit)
 • sakset / leikkausveitsen (esim. katkoteräveitsi)
 • puu- tai kontaktiliimaa
 • teippiä
 • lankaa
 • verkkoon liitetyn tietokoneen / tabletin / älypuhelimen, jolla voit avata tehtäväsivut ja palauttaa tehtävän verkossa
 • digikameran / älypuhelimen kameran, jolla voit ottaa kuvan valmiista soveltuvuuskoetehtävästä

Päivitetty 19.4.2024

Lisäksi tutki omaa tai taloyhtiösi jätteiden lajittelupistettä ja etsi sieltä askarteluun sopivaa materiaalia.

Esimerkiksi:

Kartongeista ja papereista:
pahvia
wc- ja talouspaperirullia
erilaisia maito-, mehu- tai muita vastaavia kartonkitölkkejä
kananmunakennoja
pahvimukeja, niiden kansia ja pillejä
käärepaperia

Energiajätteistä:
muovipakkauksia
pakkausmuoveja
muovimukeja niiden kansia ja pillejä

Sekajätteestä:
puutikkuja kuten tulitikkuja, cocktail-tikkuja, jäätelö- tai grillitikkuja
lankaa
pullonkorkkeja

Valitse materiaalit niin, että ne ovat askartelukelpoisia, leikattavissa saksilla tai mattoveitsellä, sekä yhdistettävissä puu- tai kontaktiliimalla, teipillä tai langalla.

Soveltuvuuskokeen tehtävien tekemistä varten hakijan pitää tutustua alan peruskäsitteisiin seuraavien kirjojen avulla:

Todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 27.5.2024. Muut valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 4.7.2024. Ennen näitä päivämääriä ei voida antaa mitään hakijoiden valintakoemenestystä koskevia tietoja.

Mikäli et osallistu soveltuvuuskokeeseen, siitä ei tarvitse ilmoittaa.

Tutustu aikaisempien soveltuvuuskokeiden tehtäviin seuraavista linkeistä:

Kevään 2023 rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe

Kevään 2022 rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe

Kevään 2021 rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe

Kevään 2020 rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe

Kevään 2019 rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe

Suuntautumisen valinta

Rakennusarkkitehdin koulutuksessa ei ole varsinaista suuntautumisen valintaa. Rakennussuunnittelun ja korjaussuunnittelun ohella rakennusarkkitehtikoulutuksessa perehdytään myös kaupunkisuunnitteluun ja kaavoitukseen.

Valinnaisten opintojen kautta voit suunnata osaamistasi oman urasuunnitelmasi ja kiinnostuksen kohteidesi mukaan. Sisältöinä valinnaisissa opinnoissa on esimerkiksi moderni puurakentaminen, korjausrakentaminen, tietomallintaminen ja sisustusarkkitehtuuri.

Voit olla mukana myös kansainvälisessä Neptune-hankkeessa ja hankkeeseen liittyvässä työpajatyöskentelyssä.

Opintojen rakenne

Rakennusarkkitehdin opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opintojen kesto on noin neljä vuotta.

Opintojen rakenne:

 • perusopinnot 25 op
 • ammattiopinnot 155 op
 • valinnaiset opinnot 15 op
 • työharjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Perusopinnoissa keskityt viestintä- ja kieliopintoihin, yrittäjyyteen ja rakennusarkkitehdin tarvitsemiin matematiikan ja fysiikan perustietoihin.

Ammattiopinnoissa perehdyt suunnittelun ja rakentamisen perustietoihin ja syvennyt rakennusarkkitehdin tarvitsemiin taitoihin, kuten arkkitehtuuriin, rakennussuunnitteluun, asuntosuunnitteluun, korjausrakentamiseen, energiatehokkaaseen, kestävän kehityksen mukaiseen rakentamiseen, kaupunkisuunnitteluun ja sunnitteluprojektin hallintaan.

Valinnaisissa opinnoissa pääset syventymään itseäsi kiinnostaviin arkkitehtisuunnittelun erityisalueisiin, kuten esim. valaistus- ja sisustussuunnitteluun, virtuaalimalleihin, 3d-tulostamiseen. Valinnaisissa opinnoissa voit myös osallistua arkkitehtuurikilpailuihin tai kehittää omaa ammatillista osaamistasi henkilökohtaisesti valitun suunnitteluprojektiaiheen parissa opettajan ohjauksessa.

Opetuksen toteutus

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua klo 8–18 välillä. Opiskelusi sisältää lähi-, etä- ja itsenäistä opiskelua. Lähiopetus tapahtuu Kuopiossa Microkadun kampuksella.  Opiskeluun sisältyvät harjoittelut suoritetaan kesällä.

Kansainvälistyminen

Rakennusarkkitehdin opintoihisi sinulla on mahdollista sisällyttää työskentely kansainvälisessä Neptune-workshopissa. Neptune-workshop kokoontuu vuosittain aina yhteen osallistujakaupunkiin vuorollaan, jossa järjestetään intensiivinen workshop annetusta rakennus- tai ympäristön suunnitteluun liittyvästä aiheesta. Savonia on ollut Neptunen osallistujajäsen jo useiden vuosien ajan. Neptunen muita osallistujakaupunkeja ovat mm. Leuwaarden Hollannista, Maribor Sloveniasta sekä Luzern Sveitsistä. Ensimmäiset Savonian vaihto-opiskelijat ovat lähdössä matkaan kuluvana lukuvuotena.

Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen yhteisö ja kampuksella opiskelee myös ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita. Voit halutessasi osallistua erilaisiin aktiviteetteihin heidän kanssaan, vaikkapa tutor-opiskelijan roolissa. Tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voit valita myös vieraiden kielten opintoja monipuolisesta tarjonnasta: venäjää, espanjaa, saksaa, ranskaa tai italiaa.

Savonialla on Erasmus-sopimus hollantilaisen Windesheimin ammattikorkeakoulun, slovenialaisen Mariborin ammattikorkeakoulun ja puolalaisen Wroclawin polyteknisen yliopiston kanssa. Rakennusarkkitehtiopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan vaihtokoulujen englanninkielisissä arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmissa.