Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus

#tekniikan ala

Onko sinulla visioita, jotka haluat rakentaa todeksi?

Rakennusala on Suomessa jatkossakin monipuolinen työllistäjä. Se uudistuu koko ajan luoden uusia mahdollisuuksia alan osaajille. Rakennusarkkitehdille on tarjolla runsaasti haastavia työtehtäviä rakennussuunnittelun ja rakentamisen eri alueilla. Uusina haasteina rakennusalalla ovat korjausrakentaminen, energiatehokkuus, terveellinen rakentaminen ja tietomallintaminen. Mm. näillä osa-alueilla Savoniasta valmistuneelle rakennusarkkitehdille on aito tarve.

Rakennusarkkitehtikoulutuksessa saat laajan näkemyksen erilaisten rakennushankkeiden teknisistä ja taloudellisista asioista. Tänä päivänä rakentaminen on toki paljon muutakin kuin vain tekniikkaa ja taloutta. Koulutuksen aikana pääsetkin perehtymään myös rakentamisen esteettisiin, yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin, laadullisiin ja ekologisiin tekijöihin.

Rakennusarkkitehtina vastaat työssäsi rakennushankkeen arkkitehti- ja toteutussuunnittelusta. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii sinulta teoriaosaamisen lisäksi kykyä tehdä ratkaisuja ennakoimattomissakin tilanteissa, taitoa löytää asiakasta parhaiten palvelevia ja samalla taloudellisesti kannattavia sekä kestäviä ratkaisuja. Niitä taitoja pääset kehittämään opintojesi aikana myös oikeissa yrityslähtöisissä projekteissa.

Lue blogiRakennusinsinööriksi tai -arkkitehdiksi kannattaa opiskella


Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa. Kevään 2021 osalta hakuaika päättyi 31.3.2021 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Markku Oikarinen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6360


Koulutuksen sisältö

Savoniassa saamasi rakennusarkkitehtikoulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Koulutuksessa korostuvat projektioppiminen ja monialaisuus. Monilla opintojaksoilla pääset tekemään projekteja yhdessä alan yritysten ja myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

Lähiopetus tapahtuu arkipäivinä. Opinnoissa hyödynnetään laajalti myös verkko-oppimisympäristöä. Alkuvaiheen opintosi tulevat koostumaan perusopinnoista, jotka suoritat ensimmäisen opintovuotesi aikana yhdessä insinööriopiskelijoiden kanssa. Perusopinnot luovat matemaattis-luonnontieteellisen pohjan niitä seuraaville ammattiopinnoille.

Rakennusarkkitehdin ammattiopintoihisi tulee kuulumaan arkkitehtuurin ja yhdyskuntasuunnittelun perusopintojen lisäksi rakennussuunnittelun, korjausrakentamisen, energiatehokkaan rakentamisen sekä tietomallintamisen opintoja. Pääset suorittaman opintoja monipuolisina projektikursseina, joissa tehtävät ovat työelämälähtöisiä. Rakentamisen ja suunnittelun projektinhallinta on rakennusarkkitehtiopetuksen keskiössä, sitä oppii parhaiten käytännössä tekemällä.

Opiskelijavalinta, valintakoe ja soveltuvuuskoe

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 10 Ylioppilastutkinto (198p) + soveltuvuuskoe (120p) = 318p
  • 10 Ammatillinen perustutkinto (150p) + soveltuvuuskoe (120p) = 270p
  • 10 AMK-valintakoe (80p) + soveltuvuuskoe (120p) = 200p

 

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 31.5. – 9.6.2021 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeen yhteispistemäärän perusteella ilman AMK-valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

 

RAKENNUSARKKITEHTIKOULUTUKSEN SOVELTUVUUSKOE (päivitetty 14.4.2021)

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe järjestetään 4.5.2021 etänä verkossa. Soveltuvuuskoe on yhteinen kaikkien rakennusarkkitehtikoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kanssa: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeesta on saavutettava vähintään 60 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Kutsu soveltuvuuskokeeseen ja Moodle-tunnukset

Hakijoille lähetetään sähköpostilla kutsu soveltuvuuskokeeseen viikolla 15. Kutsun liitteenä on tarkat ohjeet soveltuvuuskokeen tekemisestä. Lue ne huolellisesti!

Rakennusarkkitehtuurin soveltuvuuskoe tehdään etämenettelyllä Moodle-sivustolla.
Tunnukset ja ohjeet Moodlen käyttöön lähetetään hakijoille sähköpostilla (viimeistään 16.4.2021). Älä hävitä ko. sähköpostia, sillä se on väyläsi soveltuvuuskokeen Moodle-sivustoon!
Huom! mikäli et ole saanut viimeistään viikolla 16 erillistä kutsua ja ohjeita Moodle käyttäjätunnuksista, tarkista ettei se ole mennyt roskapostiisi. Kirjaudu Moodleen etukäteen sähköpostin ohjeiden mukaisesti!

Tehtävien julkaisu

Tehtävät julkaistaan soveltuvuuskoepäivänä 4.5.2021.

Hakemusnumero

Selvitä opintopolusta etukäteen oma hakemusnumerosi, sillä tarvitset sitä soveltuvuuskokeessa tunnistautumiseen. Sinulle on muodostunut hakemusnumero täytettyäsi yhteishakulomakkeen Opintopolku.fi -palvelussa. Näet hakemusnumerosi kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Klikkaa järjestelmässä näkyvää ”Näytä hakemus” -linkkiä.

Välineet

Hakijalla pitää olla internetliittymä sekä laitteet internetsivun avaamiseen ja tehtävän palauttamiseen verkossa: tietokone/tabletti/älypuhelin sekä kamera kuvan ottamista varten (esimerkiksi puhelimen kamera).

Tehtävien tekemiseen tarvitset seuraavat tarvikkeet

A3 piirustuspaperia. Lyijykyniä (eri kovuuksia ja vahvuuksia), kumi ja säiliöllinen teroitin, suora viivoitin, puuvärit (vähintään 12 väriä, sisältäen päävärit).

Soveltuvuuskokeeseen valmistautuminen

Suosittelemme hakijoille tutustumista alan peruskäsitteisiin esimerkiksi kirjojen Arkkitehtuurin ABC: Löytöretki rakennettuun ympäristöön sekä Arkkitehtuurin ABC 2: Peruskäsitteitä avulla.
Kirjat ovat saatavissa mm. verkosta Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon sivuilta.

Arkkitehtuurin ABC: Löytöretki rakennettuun ympäristöön, pdf

Arkkitehtuurin ABC 2: Peruskäsitteitä, pdf

 

TULOKSET

Todistusvalintojen osalta tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 31.5.2021. Muiden valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.2021. Tätä ennen ei voida antaa mitään hakijoiden valintakoemenestystä koskevia tietoja.

 

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Pääaineen valinta

Rakennusarkkitehdin koulutuksessa Savoniassa ei ole varsinaisia pääainevalintoja. Osa opinnoista on kaikille rakennusarkkitehtiopiskelijoille yhteisiä, joiden lisäksi pääset suuntaamaan osaamisesi kehittämistä omien urasuunnitelmiesi ja kiinnostuksen kohteittesi mukaisesti. Näitä vapaasti valittavia opintoja on 15 opintopisteen verran.

Sisältöinä vapaasti valittavissa opinnoissa ovat esimerkiksi moderni puurakentaminen, korjausrakentaminen, tietomallintaminen sekä sisustusarkkitehtuuri. Valinnaisesti voit olla mukana kansainvälisessä Neptune-hankkeessa ja sen yhteydessä toteutettavassa workshop-työskentelyssä.

Savonian rakennusarkkitehtiopetuksessa perehdytään myös kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun rakennussuunnittelun ohella.

Opintojen rakenne

Rakennusarkkitehdin opintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Työsi koostuu mm. kontaktiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta sekä harjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Seuraavassa on kuvattu opintojen rakennetta:

  • perusopinnot 30 op
  • ammattiopinnot 150 op
  • valinnaiset opinnot 15 op
  • työharjoittelu 30 op
  • opinnäytetyö 15 op

Perusopinnoissa keskityt rakennustekniikan perusteisiin, kieliopintoihin sekä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Perusopinnot suoritat pääasiassa ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana.

Yhteisissä ammattiopinnoissa kahden ensimmäisen vuoden aikana opit perustiedot suunnittelun ja rakentamisen eri osa-alueista. Alakohtaista osaamistasi syvennät suuntaavissa opinnoissa perehtymällä suuntautumisalan erityiskysymyksiin. Sellaisia voivat olla mm. tietotekniikan käyttö tai energiatehokkuus uudis- ja korjausrakentamisessa.

Osa ammattiopinnoistasi kytketään rakennusalan projektioppimisympäristöön. Projektiopintojen avulla sinulle muodostuu havainnollinen käsitys rakennushankkeen eri vaiheista, rakennuttamisesta ja suunnittelusta aina tuotantoon saakka.

Rakennusarkkitehdin syventävissä ammattiopinnoissa perehdyt arkkitehtuuriin, rakennussuunnitteluun, asuntosuunnitteluun, korjausrakentamiseen, energiatehokkaaseen ja kestävän kehityksen mukaiseen rakentamiseen sekä suunnitteluprojektin hallintaan tietomallikoordinoinnin avulla.


Katariina Heikkilä veljensä kanssa.

Katariina Heikkilän tarina

Rakennusarkkitehtiopiskelijan on hyvä kasvattaa omaa portfoliota jo opintojen aikana. Valtakunnallinen suunnittelukilpailu oli Katariinalle erinomainen tilaisuus siihen ja kunniamainintakin tuli. Katariinaa työllistävät koulun ohella omat projektit ja hän aikoo jatkossakin osallistua kilpailuihin.

Kampuksen aulatila.

Opiskelu tekniikan alalla

Rakennusarkkitehdiksi opiskelet Kuopiossa Microkadun kampuksella. Savilahden alueen uudet opiskeluympäristöt mahdollistavat monipuolisen yhteistyön koulutusalojen kesken sekä tulevien työnantajien kanssa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Rakennusalan palvelukseen tarvitaan jatkuvasti uusia ammattitaitoisia suunnittelijoita. Lähivuosina työelämästä jää eläkkeelle satoja arkkitehtejä ja rakennusarkkitehtejä. Poistuman korvaamiseksi tarvitaan tulevan vuosikymmenen ajan huomattava määrä uusia rakennussuunnittelun ammattilaisia, jollaiseksi Savonian rakennusarkkitehtikoulutuksesta valmistut.

Rakennusarkkitehdit työllistyvät rakennusten ja alueiden suunnittelu-, rakennuttamis-, rakentamis- sekä ylläpito- ja johtotehtäviin. Rakennusarkkitehdit toimivat arkkitehti- ja suunnittelutoimistoissa projektisuunnittelijoina ja projektin vetäjinä. Työkokemuksen karttuessa he voivat toimia myös pääsuunnittelijoina ja projektipäälliköinä. Suunnittelutehtävien lisäksi rakennusarkkitehti voi työskennellä opetus- ja viranomaistehtävissä tai rakennustuoteteollisuuden tuotekehityksessä ja markkinoinnissa.