Rakennusarkkitehtiopiskelija ja pienoismalli.

Rakennus-
arkkitehti (AMK), päivä-
toteutus

Toimivia ja tyylikkäitä rakennuksia ja tiloja!

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 240 op, 4 vuotta

Rakennusarkkitehtina olet rakennusten ja tilojen suunnittelun asiantuntija. Työskentelet rakennussuunnittelun ja rakentamisen eri alueilla ja ratkaiset korjausrakentamiseen, energiatehokkuuteen, terveelliseen rakentamiseen ja tietomallintamiseen liittyviä haasteita.

Savonia-ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtikoulutuksessa saat laajan näkemyksen erilaisten rakennushankkeiden teknisistä ja taloudellisista asioista. Koulutuksen aikana perehdyt myös rakentamisen esteettisiin, yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin, laadullisiin ja ekologisiin tekijöihin.

Työssäsi rakennusarkkitehtina vastaat rakennushankkeen arkkitehti- ja toteutussuunnittelusta. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii sinulta teoriaosaamisen lisäksi kykyä tehdä ratkaisuja ennakoimattomissakin tilanteissa, taitoa löytää asiakasta parhaiten palvelevia ja samalla taloudellisesti kannattavia sekä kestäviä ratkaisuja. Niitä taitoja pääset kehittämään opintojesi aikana oikeissa yrityslähtöisissä projekteissa.

Valmistuttuasi olet rakennussuunnittelun, rakentamisen ja projektinhallinnan ammattilainen, joka suunnittelee toimivia ja tyylikkäitä rakennuksia ja tiloja – ympäristön, kestävyyden ja taloudellisuuden huomioiden!

Koulutuksen sisältö

Savonian rakennusarkkitehtikoulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Koulutuksessa korostuvat projektioppiminen ja monialaisuus. 

Pääset tekemään projekteja yhteistyössä alan toimijoiden, yritysten ja myös muiden opiskelijoiden kanssa.

Ensimmäisen opintovuotesi aikana suoritat rakennusarkkitehdin perusopinnot, joissa tutustut arkkitehtuurin perusteisiin sekä harjoittelet erilaisia suunnittelumenetelmiä. Perusopinnot luovat myös matemaattis-luonnontieteellisen pohjan seuraavien vuosien ammattiopinnoille.

Ammattiopintoihin kuuluu arkkitehtuurin opintojen lisäksi rakennus- ja asuntosuunnittelun, kaupunkisuunnittelun, korjaussuunnittelun, sekä tietomallintamisen opintoja. Ammattiopinnot valmistavat kohtaamaan mm. digitaalisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä haasteita.

Opintoja tehdään monipuolisina projektikursseina, joissa tehtävät ovat työelämälähtöisiä. Rakentamisen ja suunnittelun projektinhallinta on rakennusarkkitehtiopetuksen keskiössä, ja sitä harjoitellaan käytännön tehtäviä simuloivissa projekteissa.

Rakennusarkkitehtiopintojen sisällöstä saat viitteitä tutustumalla Theseus-julkaisuun Rakeita – Savonian rakennusarkkitehtiopinnot, jossa esitellään edellisen lukuvuoden harjoitustöitä. Rakeita -julkaisuun voit tutustua myös Issuu-julkaisualustan kautta.

Katariina Heikkilä veljensä kanssa.

Katariinan tarina

”Opettajani tukivat minua koko projektin ajan, ja sain sisällytettyä kilpailutyön tekemistä osaksi opintojani. Rakennusarkkitehtiopiskelijana on hyvä kasvattaa omaa portfoliota jo opintojen aikana, ja siihen tämä oli erinomainen tilaisuus. Tämän kokemuksen myötä uskaltaa paljon helpommin lähteä vastaaviin projekteihin myös jatkossa.”

Tekniikan opiskelijat poseeraavat.

Opiskelu tekniikan alalla

Savoniasta valmistui vuonna 2023 AVOP-kyselyn mukaan koulutukseensa tyytyväisimmät rakennusarkkitehdit! Rakennusarkkitehdiksi opiskelet Kuopiossa Microkadun kampuksella opiskelijoiden itse suunnittelemassa kotipesässä. Savilahden alueen uudet opiskeluympäristöt mahdollistavat monipuolisen yhteistyön koulutusalojen kesken sekä tulevien työnantajien kanssa.

Rakennusarkkitehtiopiskelija lukemassa rakennusalan lehteä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Savonian uusi rakennusarkkitehdin opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä arkkitehtitoimistojen ja rakennusarkkitehdeiksi valmistuneiden alumnien kanssa. Opetussuunnitelmassa korostuvat arkkitehtitoimistojen työelämätarpeet nyt ja tulevaisuudessa. Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Rakennusarkkitehdit työllistyvät rakennusten ja alueiden suunnittelu-, rakennuttamis-, rakentamis- sekä ylläpito- ja johtotehtäviin. Tyypillisesti rakennusarkkitehdit työskentelevät rakennussuunnittelutehtävissä arkkitehti- ja suunnittelutoimistoissa.

Työkokemuksen karttuessa rakennusarkkitehti voi toimia myös pääsuunnittelijana tai projektipäällikkönä. Suunnittelutehtävien lisäksi rakennusarkkitehti voi työskennellä opetus- ja viranomaistehtävissä tai rakennustuoteteollisuuden tuotekehityksessä ja markkinoinnissa.

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Markku Oikarinen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6360

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 35
Ensikertalaisuuskiintiö: 28

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti (suluissa ensikertalaisten lukumäärä):

  • 15 (12) Ylioppilastutkinto (198p) + soveltuvuuskoe (120p) = 318p
  • 5 (4) Ammatillinen perustutkinto (150p) + soveltuvuuskoe (120p) = 270p
  • 15 (12) AMK-valintakoe (400p) + soveltuvuuskoe (360p) = 760p

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

 

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 27. – 30.5.2024 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeen yhteispistemäärän perusteella ilman AMK-valintakokeeseen osallistumista.

Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

 

RAKENNUSARKKITEHTIKOULUTUKSEN SOVELTUVUUSKOE

Jokaisen hakijan tulee suorittaa soveltuvuuskoe.

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe järjestetään 3.5.2024. Tarkemmat tiedot soveltuvuuskokeesta julkaistaan myöhemmin ennen hakuajan alkamista.

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe on kaikkien rakennusarkkitehtikoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteinen (Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu). Hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen korkeimman rakennusarkkitehtihakutoiveensa ammattikorkeakoulussa. 

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeesta on saatava vähintään puolet (50 %) voidakseen tulla valituksi. 

Tutustu aikaisempien soveltuvuuskokeiden tehtäviin:

Kevään 2022 rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe

Kevään 2021 rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe

Kevään 2020 rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe

Kevään 2019 rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe

 

 

Suuntautumisen valinta

Rakennusarkkitehdin koulutuksessa ei ole varsinaisia suuntautumisen valintaa. Rakennussuunnittelun ja rakentamisen ohella rakennusarkkitehtikoulutuksessa perehdytään kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun.

Valinnaisten opintojen kautta voit suunnata osaamistasi oman urasuunnitelmasi ja kiinnostuksen kohteidesi mukaan. Sisältöinä valinnaisissa opinnoissa on esimerkiksi moderni puurakentaminen, korjausrakentaminen, tietomallintaminen ja sisustusarkkitehtuuri.

Voit olla mukana myös kansainvälisessä Neptune-hankkeessa ja hankkeeseen liittyvässä työpajatyöskentelyssä.

Opintojen rakenne

Rakennusarkkitehdin opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opintojen kesto on noin neljä vuotta.

Opintojen rakenne:

  • perusopinnot 30 op
  • ammattiopinnot 150 op
  • valinnaiset opinnot 15 op
  • työharjoittelu 30 op
  • opinnäytetyö 15 op

Perusopinnoissa keskityt rakennustekniikan perusteisiin, kieliopintoihin ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Perusopinnot suoritat pääasiassa ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana.

Ammattiopinnot ovat kahden ensimmäisen vuoden ajan yhteisiä rakennusarkkitehdeille ja rakennusmestareille. Yhteisissä ammattiopinnoissa opit suunnittelun ja rakentamisen perustiedot.

Syventävissa ammattiopinnoissa perehdyt arkkitehtuuriin, rakennussuunnitteluun, asuntosuunnitteluun, korjausrakentamiseen, energiatehokkaaseen, kestävän kehityksen mukaiseen rakentamiseen ja suunnitteluprojektin hallintaan.

Opetuksen toteutus

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua klo 8–18 välillä. Opiskelusi sisältää lähi-, etä- ja itsenäistä opiskelua. Lähiopetus tapahtuu Kuopiossa Microkadun kampuksella.  Opiskeluun sisältyvät harjoittelut suoritetaan kesällä.