Rakennusmestarit tutkivat piirustuksia rakennustyömaalla.

Rakennus-
mestari (AMK), talon-
rakennus, monimuoto-
toteutus

Upeita rakennuksia ja sujuvia projekteja!

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

Rakennusmestarina olet rakentamisen ja projektinhallinnan ammattilainen.

Savonian rakennusmestarikoulutuksessa opit johtamaan projekteja sekä suunnittelemaan ja kehittämään rakennusteollisuuden tuotantoketjuja. Lisäksi saat laajan osaamisen rakennushankkeiden teknisistä ja taloudellisista asioista. Opinnoissa suuntaudut uudis- ja korjausrakennustuotantoon ja rakennusprojektien hallintaan.

Työsi rakennusmestarina koostuu monipuolisista ja käytännönläheisistä talonrakennusalan tuotannon hallinta- ja työnjohtotehtävistä. Tehtäviisi voi kuulua erilaisia johtotehtäviä kuten laadun, työturvallisuuden, kustannusten ja aikataulujen hallinta, työn aikana tapahtuvan suunnittelun ohjaus, töiden ja toimitusten organisointi sekä työmaan hankinnat.

Vahvan ammattiosaamisen lisäksi sinun tulee hahmottaa kokonaisuuksia ja ymmärtää asioiden väliset vuorovaikutussuhteet. Johtamisosaaminen ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeä osa rakennusmestarin työtä. Opintojen aikana taitosi kehittyvät oikeissa yrityslähtöisissä projekteissa.

Valmistuttuasi sinulla on valmiudet toimia rakennustyömaan työnjohtotehtävissä. Lisäksi saat kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana.

Koulutuksen sisältö

Opintosi koostuvat perusopinnosta, ammattiopinnoista ja valinnaisista opinnoista.

Ammattiopinnoissa opiskelet rakennustekniikka, esihenkilönä toimimista, johtamista ja työn suunnittelua. Opiskelet myös suunnitelman mukaisen työmaan toteutusta, hallintaa ja työmaatekniikkaa.

Koulutuksessa korostuvat projektioppiminen ja monialaisuus. Monilla opintojaksoilla pääset tekemään projekteja yhdessä rakennusalan yritysten ja Savonian muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

Sanita opiskelee rakennusmestariksi.

Sanitan tarina

”Pienläinhoitajasta rakennusmestariksi, minäkö? Pitkä ura takana aivan toisenlaisessa ammatissa, ei varsinaista alan kokemusta. Ja silti, tässä sitä ollaan: monimuoto-opiskelijana.”

Rakennusmestarit tutkivat piirustuksia rakennustyömaalla.

Työelämäläheistä tekemistä

Savonia tekee aktiivista yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Verkostoitumalla työnantajien kanssa yritysvierailujen, projektiopintojen ja opinnäytetöiden kautta, opiskelijat saavat tietoa työelämän tarpeista ja odotuksista.

Rakennusarkkitehtiopiskelija lukemassa rakennusalan lehteä.

Opiskelu tekniikan alalla

Rakennusmestariksi opiskelet Kuopiossa Microkadun kehittyvällä kampuksella. Insinööri- ja rakennusmestarikoulutuksella on käytössään monipuolinen laboratoriokalustus mm. hitsaus-, energia-, sähkö- ja ympäristötekniikassa.

Rakennusarkkitehtiopiskelija tietokoneella.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Rakennusmestarit työllistyvät rakennustyömaiden työnjohtotehtäviin tai työmaamestariksi.

Työkokemuksen kartuttua rakennusmestarit voivat edetä rakennustyömaiden vastaavan työnjohtajan tehtäviin, rakennusliikkeiden työpäällikön-, projektipäällikön tehtäviin tai rakennuttajaorganisaatioissa esimerkiksi valvojan tehtäviin. Rakennusliikkeissä rakennusmestarit voivat sijoittua myös määrälaskenta-, kustannuslaskenta- tai työnsuunnittelutehtäviin.

Monipuolisia työtehtäviä löytyy myös kaupan ja materiaaliteollisuuden palveluksesta, asiakaspalvelussa, myynti- ja neuvontatehtävissä.

Syksyn yhteishaku 2024

Hakuaika

28.08.2024 – 11.09.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan syksyn 2024 yhteishaussa, hakuaika päättyy 11.9.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Markku Oikarinen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6360

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 40
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 36
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso, joka vastaa noin 135 tunnin työpanosta. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristössä. Hakijoille lähetetään 24.9. mennessä sähköpostilla ohjeet valintakurssille kirjautumista varten.

Valintakurssi avautuu 25.9.2024 klo 10.00 ja sulkeutuu 30.10.2024 klo 23.59.

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä ja siitä on saatava vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Avoimen ammattikorkeakoulun suorituksen saavat kaikki hakijat, jotka ovat suorittaneet valintakurssin hyväksytysti. Valintakurssi hyväksiluetaan valitun opiskelijan opintoihin.

Valintakurssi voi sisältää mm. monivalintatehtäviä, kirjoitustehtäviä ja aikarajallisia tenttejä. Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, niitä tulee hakea viimeistään 18.9.2024 klo 15.00 mennessä. Katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

 

Suuntautumisen valinta

Koulutuksessa suuntaudutaan talonrakennukseen.

Opintojen rakenne

Rakennusmestarin opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Monimuotototeutuksessa opiskeluaika on noin 3,5 vuotta.

Opintojen rakenne:

  • perusopinnot 30 op
  • ammattiopinnot 125 op
  • valinnaiset opinnot 15 op
  • työharjoittelu 30 op
  • opinnäytetyö 10 op

Perusopinnoissa luot laaja-alaisen pohjan ammattiopintoja varten. Perusopintosi suoritat pääasiassa ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana. Keskityt rakentamisen perusteisiin, kieliopintoihin ja vuorovaikutustaitoihin.

Ammattiopinnot painottuvat rakennustuotantoon. Ammattiopintojen aikana perehdyt rakennushankkeen vaiheisiin – rakennuttamisesta ja suunnittelusta aina tuotantoon saakka. Opinnoissa käsittelet muun muassa seuraavia aiheita: rakennusten suunnittelu, rakenteiden mitoitus, rakennusfysiikka ja tietokoneavusteinen suunnittelu.

Syventävissä ammattiopinnoissa suuntaat osaamistasi ja perehdyt talonrakennustuotannon erityiskysymyksiin: perehdyt talonrakennustyömaan toimintoihin, tuotantomenetelmiin, tuotannonohjaukseen, kustannuslaskentaan, uuden rakentamiseen, vanhan korjaamiseen ja kunnossapitoon.

Opetuksen toteutus

Koulutus järjestetään monimuotototeutuksena ja opiskelu on päätoimista. Opinnot sisältävät lähiopetusta, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Osa opiskelusta on läsnäolovelvoitteista.

Lähiopetus järjestetään Microkadun kampuksella Kuopiossa. Lähiopetusta on 28 arkipäivää lukuvuodessa. Lähiopetus järjestetään maanantaisin ja tiistaisin klo 8–16. Etäopetus järjestetään tiistaisin klo 13–18 niinä viikkoina, kun lähiopetusta ei järjestetä. Lähiopetus koostuu luennoista, yritysvierailuista, seminaareista ja käytännön harjoituksista.

Monimuoto-opinnoissa oppiminen tapahtuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Monimuoto-opiskelijana olet aktiivinen oppija ja vastaat itse opintojesi etenemisestä. Henkilöstömme tukee sinua tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa.

Yksi lukuvuosi on laajuudeltaan noin 60 op ja sen suorittamiseen vaaditaan keskimäärin 1600 tunnin työpanos.