Rakennusmestarit tutkivat piirustuksia rakennustyömaalla.

Rakennusmestari (AMK), talonrakennus, monimuotototeutus

Upeita rakennuksia ja sujuvia projekteja!

Rakennusmestarina olet rakentamisen ja projektinhallinnan ammattilainen.

Savonian rakennusmestarikoulutuksessa opit johtamaan projekteja sekä suunnittelemaan ja kehittämään rakennusteollisuuden tuotantoketjuja. Lisäksi saat laajan osaamisen rakennushankkeiden teknisistä ja taloudellisista asioista. Opinnoissa suuntaudut uudis- ja korjausrakennustuotantoon ja rakennusprojektien hallintaan.

Työsi rakennusmestarina koostuu monipuolisista ja käytännönläheisistä talonrakennusalan tuotannon hallinta- ja työnjohtotehtävistä. Tehtäviisi voi kuulua erilaisia johtotehtäviä kuten laadun, työturvallisuuden, kustannusten ja aikataulujen hallinta, työn aikana tapahtuvan suunnittelun ohjaus, töiden ja toimitusten organisointi sekä työmaan hankinnat.

Vahvan ammattiosaamisen lisäksi sinun tulee hahmottaa kokonaisuuksia ja ymmärtää asioiden väliset vuorovaikutussuhteet. Johtamisosaaminen ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeä osa rakennusmestarin työtä. Opintojen aikana taitosi kehittyvät oikeissa yrityslähtöisissä projekteissa.

Valmistuttuasi sinulla on valmiudet toimia rakennustyömaan työnjohtotehtävissä. Lisäksi saat kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana.


Tekniikan opiskelijat poseeraavat.

Koulutuksen sisältö

Opintosi koostuvat perusopinnosta, ammattiopinnoista ja valinnaisista opinnoista.

Ammattiopinnoissa opiskelet rakennustekniikka, esimiehenä toimimista, johtamista ja työn suunnittelua. Opiskelet myös suunnitelman mukaisen työmaan toteutusta, hallintaa ja työmaatekniikkaa.

Koulutuksessa korostuvat projektioppiminen ja monialaisuus. Monilla opintojaksoilla pääset tekemään projekteja yhdessä alan yritysten ja Savonian muiden alojen opiskelijoiden kanssa.


Syksyn yhteishaku 2023

Hakuaika

04.09.2023 – 14.09.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan syksyn 2023 yhteishaussa. Hakuaika päättyy 14.9.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Markku Oikarinen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6360

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 40
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 32
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.  

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso, joka vastaa noin 135 tunnin työpanosta. Valintakurssi toteutetaan Savonian verkko-oppimisympäristössä. Hakijoille lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostilla ohjeet valintakurssille kirjautumista varten.  

Valintakurssi avautuu 27.9.2023 klo 10.00 ja sulkeutuu 1.11.2023 klo 23.59.   

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Valintakurssi on yhteinen seuraaville Savonian syksyn 2023 yhteishaun hakukohteille:

  • Rakennusmestari (AMK), talonrakennus, monimuotototeutus
  • Rakennusmestari (AMK), infrarakentaminen, monimuotototeutus

Tämä hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, eikä hakukohteessa käytetä AMK-valintakoetta tai todistusvalintaa. 

Avoimen ammattikorkeakoulun suorituksen saavat kaikki hakijat, jotka ovat suorittaneet valintakurssin hyväksytysti. 

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, niitä tulee hakea viimeistään 21.9.2023 klo 15:00 mennessä. Katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Opintojen rakenne

Rakennusmestarin opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Monimuotototeutuksessa opiskeluaika on noin 3,5 vuotta.

Opintojen rakenne:

  • perusopinnot 30 op
  • ammattiopinnot 130 op
  • valinnaiset opinnot 10 op
  • työharjoittelu 30 op
  • opinnäytetyö 10 op

Perusopinnoissa luot laaja-alaisen pohjan ammattiopintoja varten. Perusopintosi suoritat pääasiassa ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana. Keskityt rakentamisen perusteisiin, kieliopintoihin ja vuorovaikutustaitoihin.

Ammattiopinnot painottuvat rakennustuotantoon. Ammattiopintojen aikana perehdyt rakennushankkeen vaiheisiin – rakennuttamisesta ja suunnittelusta aina tuotantoon saakka. Opinnoissa käsittelet muun muassa seuraavia aiheita: rakennusten suunnittelu, rakenteiden mitoitus, rakennusfysiikka ja tietokoneavusteinen suunnittelu.

Syventävissä ammattiopinnoissa suuntaat osaamistasi ja perehdyt talonrakennustuotannon erityiskysymyksiin: perehdyt talonrakennustyömaan toimintoihin, tuotantomenetelmiin, tuotannonohjaukseen, kustannuslaskentaan, uuden rakentamiseen, vanhan korjaamiseen ja kunnossapitoon.

Opetuksen toteutus

Koulutus järjestetään monimuotototeutuksena ja opiskelu on päätoimista. Opinnot sisältävät lähiopetusta, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Yksi lukuvuosi on laajuudeltaan noin 60 op ja sen suorittamiseen vaaditaan keskimäärin 1600 tunnin työpanos.

Osa opiskelusta on läsnäolovelvoitteista. Lähiopiskelua Kuopiossa Microkadun kampuksella on muutama viikko lukuvuodessa. Lähiopetus ja ohjaus ajoittuu pääasiassa maanantai-, tiistai- ja torstaipäiviin klo 13–18. Lähiopetus koostuu luennoista, seminaareista ja käytännön harjoituksista.

Monimuoto-opinnoissa oppiminen tapahtuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Monimuoto-opiskelijana olet aktiivinen oppija ja vastaat itse opintojesi etenemisestä. Henkilöstömme tukee sinua tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa.


Tekniikan opiskelijat.

Työelämäläheistä tekemistä

Savonia tekee aktiivista yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Verkostoitumalla työnantajien kanssa yritysvierailujen, projektiopintojen ja opinnäytetöiden kautta, opiskelijat saavat tietoa työelämän tarpeista ja odotuksista.

Rakennusarkkitehtiopiskelijat lukemassa rakennusalan lehtiä.

Opiskelu tekniikan alalla

Rakennusmestariksi opiskelet Kuopiossa Microkadun kehittyvällä kampuksella. Insinööri- ja rakennusmestarikoulutuksella on käytössään monipuolinen laboratoriokalustus mm. hitsaus-, energia-, sähkö- ja ympäristötekniikassa.

Rakennusarkkitehtiopiskelija tietokoneella.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Rakennusalalta valmistuneet sijoittuvat erinomaisesti työelämään, eli aito tarve koulutuksen saaneille osaajille on olemassa. Rakentamisen määrä pysyy korkealla suhdannevaihteluista huolimatta, koska korjausrakentamisen määrä tulee lisääntymään tulevina vuosina.

Lisäksi rakennusalan eläköityvien osaajien myötä uusia ammattilaisia tarvitaan rakennusalan eri tehtäviin.

Rakennusmestarit työllistyvät rakennustyömaiden työnjohtotehtäviin tai työmaamestariksi.

Työkokemuksen kartuttua rakennusmestarit voivat edetä rakennustyömaiden vastaavan työnjohtajan tehtäviin, rakennusliikkeiden työpäällikön-, projektipäällikön tehtäviin tai rakennuttajaorganisaatioissa esimerkiksi valvojan tehtäviin. Rakennusliikkeissä rakennusmestarit voivat sijoittua myös määrälaskenta-, kustannuslaskenta- tai työnsuunnittelutehtäviin.

Monipuolisia työtehtäviä löytyy myös kaupan ja materiaaliteollisuuden palveluksesta, asiakaspalvelussa, myynti- ja neuvontatehtävissä.