_jkp1737_45668001654_o

Sosionomi
(AMK),
verkko-
toteutus

Ihmisläheistä asiakkaiden kohtaamista!

Koulutuspaikkakunta: Verkkokampus
Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

Sosionomina olet hyvinvoinnin, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistäjä. 

Savonian sosionomikoulutuksessa saat asiantuntevan ja työelämäläheisen osaamisen. Tunnet hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tuottavan palvelujärjestelmän, sosiaali- ja terveysalan palveluiden tuottamisen muodot ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt. Osaat toimia moniammatillisessa yhteistyössä sosiaaliohjauksen asiantuntijana.   

Työssäsi sosionomina olet elämänkaaren vaiheiden sekä eri asiakasryhmien ja työmenetelmien erikoisosaaja. Toimit eri ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa ja tuet heitä muuttuvissa elämäntilanteissa sekä arjen haasteissa.

Sosiaalialan palvelut suunnitellaan asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti asiakkaiden tarpeet huomioiden. Tämä edellyttää toimintojen tehokasta koordinointia, selkeää työnjakoa ja palveluiden vaikuttavuuden arviointia.

Valmistuttuasi sinulla on kyky uudistaa sosiaali- ja hyvinvointipalveluja sekä kehittää yhteisöllisiä ja osallistavia toiminta- ja tukimuotoja eri väestöryhmien tarpeisiin, painottaen ihmisläheisyyttä ja eettisiä näkökulmia.

Koulutuksen sisältö

Savonian sosionomikoulutuksesta saat sosionomin työssä tarvittavan tietotaidon. Koulutuksen opetussuunnitelma rakentuu vuositeemoista:

Ensimmäisenä opiskeluvuotena hankit perusosaamisen sosiaalialan tietoperustasta asiakastyössä ja perehdyt alan ammattietiikkaan.

Toisena opiskeluvuotena syvennät osaamistasi asiakaslähtöiseen työhön ja perehdyt sosiaalialan työmenetelmiin erilaisissa työympäristöissä.

Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena vahvistat ammatillista osaamistasi varhaiskasvatuksen tai sosiaaliohjauksen osaajana. Lisäksi hankit, sovellat ja syvennät tutkimuksellista kehittämis-, yhteiskunta- sekä johtamisosaamistasi.

Katri opiskelee sosionomiksi.

Katrin tarina

”Pidän erityisesti opinnoista siitä, että ne antavat valmiuksia työskennellä minkä ikäisen kohderyhmän kanssa tahansa, ”vauvasta vaariin”.”

Terveydenhoitajaopiskelija ja vauvanukke.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee aina osaajia ja tarjoaa elinikäisiä mahdollisuuksia uralla kehittymiseen. Sosionomikoulutuksen kotipesänä toimii Microkadun kampus Kuopiossa.

Opettaja ja opiskelijaryhmä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkailemaan opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Sosionomi voi työskennellä sosiaaliohjauksen ja kasvatuksen asiantuntijana hyvinvointialueiden, kuntien, yritysten ja järjestöjen palveluksessa.

Työpaikkasi voi olla esimerkiksi: koulu, nuorisotyö, palvelu- tai päiväkeskus, kotipalvelu, lastensuojelun toimipiste, työvoiman palvelukeskus, Kansaneläkelaitos, kriminaalihuolto, järjestö, vakuutuslaitos tai hoiva- ja palveluyritys.

Sosionomi voi toimia myös asiantuntijana tai kehittämis- ja esihenkilötehtävissä moniammatillisesti verkostoituneissa varhaiskasvatus- sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Syksyn yhteishaku 2024

Hakuaika

28.08.2024 – 11.09.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan syksyn 2024 yhteishaussa, hakuaika päättyy 11.9.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta, sekä yleiset hakukelpoisuusvaatimukset löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Anna Hatunen
anna.hatunen@savonia.fi
Puh. 044 785 6459

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 45
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 41
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Opiskelijat valitaan Savonian sosiaali- ja terveysalan yhteisen valintakurssin perusteella. Valintakurssi on yhteinen seuraavien syksyn 2024 yhteishaun hakukohteiden kesken:

 • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus (Kuopio)
 • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus (Iisalmi)
 • Sosionomi (AMK), verkkototeutus
 • Sosionomi (AMK), rikosseuraamusala, verkkototeutus
 • Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Kuopio

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso, joka vastaa noin 135 tunnin työpanosta. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristössä. Hakijoille lähetetään 24.9. mennessä sähköpostilla ohjeet valintakurssille kirjautumista varten.

Valintakurssi avautuu 25.9.2024 klo 10.00 ja sulkeutuu 30.10.2024 klo 23.59.

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä ja siitä on saatava vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Avoimen ammattikorkeakoulun suorituksen saavat kaikki hakijat, jotka ovat suorittaneet valintakurssin hyväksytysti. Valintakurssi hyväksiluetaan valitun opiskelijan opintoihin.

Valintakurssi voi sisältää mm. monivalintatehtäviä, kirjoitustehtäviä ja aikarajallisia tenttejä. Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, niitä tulee hakea viimeistään 18.9.2024 klo 15.00 mennessä. Katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

 

Suuntautumisen valinta

Sosionomiopinnoissa ei tehdä varsinaista suuntautumisen valintaa. Valinnaisissa ammattiopinnoissa voit suunnata opintojasi mielenkiintoasi ja urasuunnitelmiasi tukevaksi.

Varhaiskasvatuksen osaaja valitsee opintojaksoja, jotka tukevat varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvaa. Kyseisten opintojaksojen antamia valmiuksia tarvitaan työskenneltäessä lasten ja perheiden kanssa varhaiskasvatuksen eri työpaikoissa, erityiskasvatuksessa ja perhetyössä.

Opiskelija oppii kasvun tukemisen ja ohjauksen taitoja. Lisäksi opiskelija oppii toimimaan työryhmissä sosiaalialan asiantuntijana ja kehittämään ammatillista toimintaansa lasten ja perheiden tarpeet huomioiden. Opiskelijan on suoritettava varhaiskasvatuksen opintopolun opintoja vähintään 60 op saadakseen kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin.

Sosiaaliohjauksen osaaja valitsee opintojaksoja, jotka tukevat osallisuutta sosiaalialalla yksilöt, perheet ja ryhmät huomioiden. Opintojaksoilla perehdytään myös sosiaalialan rakenteelliseen työhön digitaaliset palvelut huomioiden.

Opiskelija oppii tekemään ammatillisesti yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä.

Opintojen rakenne

Sosionomin opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opintojen kesto on noin 3,5 vuotta.

Opintojen rakenne:

 • perusopinnot 45 op
 • ammattiopinnot:
  • kaikille pakolliset ammattiopinnot 90 op
  • valinnaiset ammattiopinnot 15 op: varhaiskasvatuksen osaaja ja sosiaaliohjauksen osaaja
  • ammatillinen harjoittelu 45 op: kolme 15 op harjoittelua toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Harjoittelupaikka voi olla sosiaalialan palvelu-, kuntoutus- ja toimintayksiköissä, kehittämisprojektissa tai varhaiskasvatuksen yksikössä. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla
 • opinnäytetyö 15 op

Opetuksen toteutus

Koulutus järjestetään verkkototeutuksena. Opinnot voi suorittaa kokonaan verkossa ammatillisia harjoitteluita lukuun ottamatta.

Opinnot koostuvat itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta, harjoittelusta, verkkovälitteisesti tehtävistä ryhmätöistä ja etäluennoista

Keväällä 2025 läsnäoloa edellyttävää verkko-opetusta on viikolla 2, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20 ja 21. Verkko-opetusta on keskiviikkoisin ja torstaisin kuusi tuntia päivässä.

Opiskelu on päätoimista. Yksi lukuvuosi on laajuudeltaan noin 60 opintopistettä ja sen suorittamiseen vaaditaan keskimäärin 1600 tunnin työpanos.