Tanssinopettaja/musiikkipedagogi (ylempi AMK), taidepedagogiikka, monimuotototeutus

#ylempi amk ala#musiikki ja tanssi #kulttuuriala

Kehitä osaamistasi ja sijoita itseesi!

Savonian taidepedagogiikka YAMK-koulutuksessa saat valmiudet toimia monialaisissa yhteisöissä laaja-alaisena pedagogina sekä johtamis- ja kehittämistehtävissä.

Opit menetelmiä ja saat ammattitaitoa oman työn ja toiminnan kehittämiseen sekä muiden kouluttamiseen. Tutkinto antaa myös valmiuksia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä toimimiseen.

Taidepedagogiikka YAMK -tutkinnon suorittaneet osaavat toimia erilaisissa konteksteissa, johtaa, valmentaa ja innostaa erilaisia yhteisöjä ja yhteisöllisiä prosesseja. He osaavat käyttää, soveltaa ja luoda menetelmiä, jotka edistävät vuorovaikutusta, osallisuutta ja hyvinvointia.

Opinnot tarjoavat myös luontevan mahdollisuuden verkostoitumiseen sekä asiantuntijuuden vaihtoon opiskelijakollegoidesi kanssa. Kasvanut osaaminen auttaa sinua eteenpäin urallasi.

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena, ja opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella.

Löydät meidät Instagramista @savoniatanssi ja Facebookista @Savonia Musiikki ja Tanssi


Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina.

Koulutus sisältää taiteellisen tiedon ja taidon soveltamista käytännössä monialaisesti ja vuorovaikutteisesti.

Saat valmiuksia tutkivaan ja kehittävään työotteeseen työelämän muutosprosessien hallinnassa. Lisäksi koulutus vahvistaa elinikäisen oppimisen ja ammattitaidon ylläpitämistä sekä monipuolisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.


Kevät 2022, 2. yhteishaku

Hakuaika

16.03.2022 – 30.03.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2022 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Eeri Pihlajakari
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 7411

Opiskelijavalinta ja valintakoe

Kevään 2022 opiskelijavalintaa koskevat tiedot päivitetään 1.11.2021 mennessä.

***

 

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämässä valintakokeessa, täytä hakulomake ja toimita se liitteineen Savonian hakijapalveluihin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Pääaineen valinta

Koulutuksessa ei tehdä pääaineen valintaa.

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 60 opintopistettä.


Henna Korhonen

Henna Korhosen tarina

"Savoniasta sain erinomaiset valmiudet pyörittää omaa yritystä. Suoritin musiikin tutkinto-ohjelman samalla, kun aloitin yritykseni toiminnan ja tämä onnistui saumattomasti."

Sormet pianon koskettimilla.

Taidokkaita tapahtumia

Kulttuurialan erityispiirteenä on kulttuuripalvelujen tuottaminen. Tällaisia palveluita ovat mm. tanssiesitykset ja muut kulttuuritapahtumat, joita opiskelijana pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan.

Orkesteri soittamassa.

Musiikki ja tanssi

Savonian musiikin ja tanssin ala kouluttaa opettajia ja osaajia taiteen kentälle. Koulutuksessa yhdistyvät luova ajattelu, työelämäläheisyys ja kansainvälisyys.


Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä toimiville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen.

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.