Kaksi viulistia.

Tanssinopettaja/musiikkipedagogi (ylempi AMK), taidepedagogiikka, monimuotototeutus

Kehitä osaamistasi ja sijoita itseesi – pääsääntöisesti verkossa työskennellen 

Taidepedagogiikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto tarjoaa valmiudet toimia monialaisissa yhteisöissä laaja-alaisena pedagogina sekä johtamis- ja kehittämistehtävissä. 

YAMK-koulutuksessa opit menetelmiä ja saat ammattitaitoa oman työn ja toiminnan kehittämiseen sekä muiden kouluttamiseen. Tutkinto antaa myös valmiuksia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä toimimiseen. 

Taidepedagogiikka YAMK-tutkinnon suorittaneet osaavat toimia eri konteksteissa, johtaa, valmentaa ja innostaa erilaisia yhteisöjä ja yhteisöllisiä prosesseja. He osaavat käyttää, soveltaa ja luoda menetelmiä, jotka edistävät vuorovaikutusta, osallisuutta ja hyvinvointia. 

Opinnot tarjoavat myös luontevan mahdollisuuden verkostoitumiseen sekä asiantuntijuuden vaihtoon opiskelijakollegoidesi kanssa. 

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella kotipaikkakunnasta riippumatta, pääsääntöisesti verkossa työskennellen.  

Löydät meidät Instagramista @savoniatanssi ja Facebookista @Savonia Musiikki ja Tanssi 


Tanssinopettajaopiskelija tanssisalissa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Opinnot sisältävät taiteellisen tiedon ja taidon soveltamista käytännössä monialaisesti ja vuorovaikutteisesti. 

Saat valmiuksia tutkivaan ja kehittävään työotteeseen työelämän muutosprosessien hallinnassa. Lisäksi koulutus vahvistaa elinikäisen oppimisen ja ammattitaidon ylläpitämistä sekä monipuolisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Koulutus tarjoaa myös tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen.  

Tutkintonimike määräytyy pohjakoulutuksen mukaan ja on musiikkipedagogi (ylempi AMK) tai tanssinopettaja (ylempi AMK). 


Seuraava hakuaika ei tiedossa

Hakuaika

Hakeminen

Koulutuksen seuraava hakuaika ei ole tiedossa.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Eeri Pihlajakari
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 7411

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset päivitetään, kun tiedetään seuraava hakuaika.

**

Hakukelpoisuuden antaa esimerkiksi jonkin seuraavista tutkinnoista: Tanssinopettaja (AMK), Musiikkipedagogi (AMK), Muusikko (AMK), Musiikin maisteri, Tanssitaiteen maisteri. Hakukelpoisuuden antaa myös muu soveltuva korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi hakijalle täytyy olla suoritettuna 60 op:n /35 ov:n laajuiset pedagogiset opinnot. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) musiikin tai tanssin alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2023).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. organisaation nimi ja yhteystiedot, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan virallinen allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Viralliseksi allekirjoitukseksi hyväksytään todistuksen antajan omakätinen allekirjoitus tai sähköinen allekirjoitus (kaunokirjoitusfontilla tehty allekirjoitus ei ole virallinen). Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Kulttuurialalla myös taiteellinen toiminta voidaan hyväksyä työkokemukseksi. Se täytyy osoittaa esim. portfoliolla.

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 6.4.2023 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalintaa koskevat tiedot päivitetään, kun tiedetään seuraava hakuaika.

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Opiskeluaika on noin kaksi vuotta.

Opintojen rakenne:

  • alakohtaiset ammatilliset opinnot 20 op
  • yhteiset opinnot 10 op
  • opinnäytetyö 30 op

Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa myös muita henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman mukaan suunniteltuja samantasoisia opintoja. Opiskelusuunnitelmaan voidaan hyväksyä tutkinnon laajuuden ylittäviä opintoja silloin kun nämä eivät pidennä tutkinnon laajuutta vastaavaa opiskeluaikaa.


Henna Korhonen

Henna Korhosen tarina

"Savoniasta sain erinomaiset valmiudet pyörittää omaa yritystä. Suoritin musiikin tutkinto-ohjelman samalla, kun aloitin yritykseni toiminnan ja tämä onnistui saumattomasti."

Tanssinopettaja opiskelijat tanssisalissa.

Taidokkaita tapahtumia

Kulttuurialan erityispiirteenä on kulttuuripalvelujen tuottaminen. Tällaisia palveluita ovat muun muassa musiikki- ja tanssiesitykset, joita opiskelijana pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan.

Opiskelija opiskelee rennosti omalla sohvalla oleillen.

Savonia Master School

Työ- ja toimintaympäristön muuttuessa osaamisen kehittäminen ja uusimman tiedon hakeminen on tie työmarkkinoilla menestymiseen. Opiskelemalla ylemmän korkeakoulututkinnon Savonia Master Schoolissa kasvatat osaamistasi ja saat tietotaidon työelämän kehittämiseen. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativampiin tehtäviin.

Basisti ja kitaristi tutkailevat nuotteja.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen. 

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.