Tanssinopettaja/musiikkipedagogi (ylempi AMK), taidepedagogiikka, monimuotototeutus

Kehitä osaamistasi ja sijoita itseesi!

Savonian taidepedagogiikka YAMK-koulutuksessa saat valmiudet toimia monialaisissa yhteisöissä laaja-alaisena pedagogina sekä johtamis- ja kehittämistehtävissä.

Opit menetelmiä ja saat ammattitaitoa oman työn ja toiminnan kehittämiseen sekä muiden kouluttamiseen. Tutkinto antaa myös valmiuksia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä toimimiseen.

Taidepedagogiikka YAMK -tutkinnon suorittaneet osaavat toimia erilaisissa konteksteissa, johtaa, valmentaa ja innostaa erilaisia yhteisöjä ja yhteisöllisiä prosesseja. He osaavat käyttää, soveltaa ja luoda menetelmiä, jotka edistävät vuorovaikutusta, osallisuutta ja hyvinvointia.

Opinnot tarjoavat myös luontevan mahdollisuuden verkostoitumiseen sekä asiantuntijuuden vaihtoon opiskelijakollegoidesi kanssa. Kasvanut osaaminen auttaa sinua eteenpäin urallasi.

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena, ja opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella.

Löydät meidät Instagramista @savoniatanssi ja Facebookista @Savonia Musiikki ja Tanssi


Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina.

Koulutus sisältää taiteellisen tiedon ja taidon soveltamista käytännössä monialaisesti ja vuorovaikutteisesti.

Saat valmiuksia tutkivaan ja kehittävään työotteeseen työelämän muutosprosessien hallinnassa. Lisäksi koulutus vahvistaa elinikäisen oppimisen ja ammattitaidon ylläpitämistä sekä monipuolisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.


Kevät 2022, 2. yhteishaku

Hakuaika

16.03.2022 – 30.03.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2022 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Eeri Pihlajakari
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 7411

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Hakukelpoisuuden antaa esimerkiksi jonkin seuraavista tutkinnoista: Tanssinopettaja (AMK), Musiikkipedagogi (AMK), Muusikko (AMK), Musiikin maisteri, Tanssitaiteen maisteri. Hakukelpoisuuden antaa myös muu soveltuva korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi hakijalle täytyy olla suoritettuna 60 op:n /35 ov:n laajuiset pedagogiset opinnot. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) musiikin tai tanssin alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2022).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. organisaation nimi ja yhteystiedot, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla todistuksen antajan nimi, nimike, allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Kulttuurialalla myös taiteellinen toiminta voidaan hyväksyä työkokemukseksi. Se täytyy osoittaa esim. portfoliolla.

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 6.4.2022 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta ja valintakoe

Aloituspaikat: 15

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella.

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen, joka järjestetään 1.6.2022 klo 8.30 alkaen Kuopion Musiikkikeskuksella, Kuopionlahdenkatu 23 C.

Valintakoe koostuu haastattelusta ja toiminnallisesta ryhmätilanteesta. Hakija esittelee haastattelussa portfolionsa. Valintakokeesta kerrotaan tarkemmin valintakoeoppaassa (pdf)

Valintakokeen enimmäispistemäärä on 100 pistettä ja alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämässä valintakokeessa, täytä hakulomake ja toimita se liitteineen Savonian hakijapalveluihin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Pääaineen valinta

Koulutuksessa ei tehdä pääaineen valintaa. Tutkintonimike määräytyy pohjakoulutuksen mukaan ja on Musiikkipedagogi (ylempi AMK) tai Tanssinopettaja (ylempi AMK).

Tutkinto tuottaa työelämän edellyttämää laajaa ja syvällistä tietoa taidepedagogiikan monialaisuudesta musiikin ja tanssin alalta ja antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten.

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 60 opintopistettä.

Tutkinto-ohjelman pinnot muodostuvat alakohtaisista ammatillisista opinnoista 20 op, Savonian yhteisistä opinnoista 10 op ja opinnäytetyöstä 30 op.

Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa myös muita HOPS:in mukaan suunniteltuja samantasoisia opintoja. Opiskelusuunnitelmaan voidaan hyväksyä tutkinnon laajuuden ylittäviä opintoja silloin kun nämä eivät pidennä tutkinnon laajuutta vastaavaa opiskeluaikaa.


Henna Korhonen

Henna Korhosen tarina

"Savoniasta sain erinomaiset valmiudet pyörittää omaa yritystä. Suoritin musiikin tutkinto-ohjelman samalla, kun aloitin yritykseni toiminnan ja tämä onnistui saumattomasti."

Sormet pianon koskettimilla.

Taidokkaita tapahtumia

Kulttuurialan erityispiirteenä on kulttuuripalvelujen tuottaminen. Tällaisia palveluita ovat muun muassa musiikki- ja tanssiesitykset, joita opiskelijana pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan.

Pöydällä kannettava tietokone, kahvikuppi, kaksi lyijykynää sekä muistilappuja.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä toimiville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen.

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.