Opiskelijoita tekemässä ryhmätöitä.

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus

Yhdistä tietojenkäsittely ja liiketoiminta! – verkossa opiskellen

Tietojenkäsittelyn tradenomina olet tietojenkäsittelyn asiantuntija ja sinulla on myös hyvä liiketoimintaosaaminen. Opinnoissa voit yhdistää kiinnostuksesi molempiin. 

Tietojenkäsittelyn tradenomin työmahdollisuudet ovat laajat, ja tietojenkäsittelyosaamista tarvitaan kaikilla toimialoilla. Koulutuksessa painotetaan erityisesti datan käsittelyä ja sen jalostamista liiketoiminnan päätöksenteon tueksi. IT-osaamistasi voit laajentaa usealla eri alueella valinnaisissa opinnoissasi: voit valita ohjelmointiosaamista sekä tietokoneverkko- ja tietoturvaosaamista. 

Opinnot toteutetaan kokonaan verkossa, joten opinnot sopivat mainiosti myös työelämässä oleville! Koulutuksessa ei ole lainkaan pakollisia lähipäiviä ja koulutuksen voit suorittaa joustavasti asuinpaikasta riippumatta. 


Opiskelija opiskelee etänä kotisohvalta.

Koulutuksen sisältö

Savonia-ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tradenomin koulutus on käytännönläheistä ja joustavaa. Koulutus toteutetaan työelämän osaamistarpeet huomioiden. Opinnoista saat kattavan tietojenkäsittelyn sekä liiketalouden perusosaamisen.   

Datan hyödyntämisen merkitys liiketoiminnassa kasvaa voimakkaasti. Savoniassa opit muun muassa data-analytiikkaa sekä datan visualisointia, ja valmistututtuasi osaat käsitellä ja jalostaa dataa. Erityisesti opinnoissa painotetaan, kuinka datan hyödyntämisen avulla voidaan kehittää liiketoimintaa ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Tämän osaajille on jatkuvasti kasvava tarve työmarkkinoilla. 

Tutkintoon sisältyy laaja valinnaisten opintojen osuus. Opintovalinnoillasi voit laajentaa tai syventää osaamistasi oman kiinnostuksesi sekä tarpeidesi mukaan. Tietotekniikan valinnaisia opintoja on tarjolla runsaasti ja voit hyödyntää niitä IT-osaamisesi laajentamisessa. Opintojen suorittaminen ja niissä menestyminen ei edellytä aiempaa osaamista datan analysoinnista tai tietotekniikasta. 

Tutkintoon sisältyvien liiketalouden opintojen lisäksi liiketalouden valinnaisissa opinnoissa on mahdollista opiskella esimerkiksi yrittäjyysopintoja. Käytännönläheisyyttä ja joustavuutta tukevat myös monipuoliset harjoittelumahdollisuudet.  


Kevät 2023, 2. yhteishaku

Hakuaika

15.03.2023 – 30.03.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2023 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Titta Järvenpää
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6016

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 35
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 28
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun Moodle verkko-oppimisympäristössä. Hakuajan päättymisen jälkeen hakijoille lähetetään sähköpostitse ohjeet valintakurssille kirjautumisesta.

Valintakurssi avautuu Moodlessa 12.4.2023 klo 10.00 ja kurssin tehtävät on palautettava 17.5.2023 klo 23:59 mennessä.

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä, joka jakautuu neljään osioon. Jokaisesta osiosta on saatava vähintään 20 % osion maksimipisteistä, jotta osio on hyväksytysti suoritettu. Motivaatiovideo arvioidaan sadalta eniten pisteitä saaneelta hakijalta, jotka ovat suorittaneet osiot 1-3 hyväksytysti ja saaneet osioista yhteensä vähintään 40 pistettä.

  1. Tietojenkäsittely ja yhteiskunta (0 – 30 p., saatava vähintään 6 pistettä)
  2. Talousmatematiikan ja logiikan perusteet (0 – 30 p., saatava vähintään 6 pistettä)
  3. Ohjelmoinnin perusteet (0 – 30 p., saatava vähintään 6 pistettä)
  4. motivaatiovideo (0 – 10 p., saatava vähintään 2 pistettä)

Hakijan on suoritettava valintakurssi hyväksytysti voidakseen tullakseen valituksi. Valintakurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että hakijan valintakurssin osioista 1-3 saama yhteispistemäärä on vähintään 40 pistettä ja hakija on suorittanut kaikki neljä osiota hyväksytysti.

Suoritusmerkinnän Savonian Avoimen amk:n rekisteriin saavat ne, jotka ovat suorittaneet valintakurssin osiot 1-3 hyväksytysti ja saaneet osioista yhteensä vähintään 40 pistettä.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakurssin tulos muihin hakukohteisiin.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Suuntautumisen valinta

Tietojenkäsittelyn tradenomin verkkokoulutuksessa ei tehdä suuntautumisen valintaa. 

Opintovalinnoilla, harjoitteluilla ja opinnäytetyöllä voit suunnata osaamisesi kehittymistä omien kiinnostuksen kohteidesi ja urasuunnitelmasi mukaan. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa on mahdollista huomioida ja hyödyntää aiemmin hankkimaasi osaamista. 

Opintojen rakenne

Tietojenkäsittelyn tradenomin verkko-opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 3,5 vuotta.  

Opintojen rakenne:  

  • perusopinnot 60 op  
  • yhteiset ammattiopinnot 55 op  
  • vaihtoehtoiset ammattiopinnot 35 op  
  • valinnaiset opinnot 15 op 
  • harjoittelu 30 op  
  • opinnäytetyö 15 op  

Savonia-muki ja läppäri.

Viljami Turpeisen tarina

"Tradenomiopinnoista saamani kansainvälisen kokemuksen sekä markkinoinnin osaamisen ansiosta lähden seuraavaksi Kööpenhaminaan tekemään digitaalista markkinointia kiinnostavaan kasvuyritykseen."

Opettaja ja opiskelijaryhmä.

Opiskelu liiketalouden alalla

Liiketalouden ala tarjoaa laajat menestymisen mahdollisuudet. Wellness-liiketoimintaa opiskellaan Kuopiossa Microkadun kehittyvällä kampuksella. Kampus ja opiskelijat ovat tärkeänä osana Savilahden alueen kehittyvää yritys-, yrittäjyys- ja opiskelukeskeistä aluetta.

Opiskelijoita istumassa Kampussydämessä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Tietojenkäsittelyn tradenomeilla on jatkuvasti kasvava kysyntä työmarkkinoilla. Tietojenkäsittelyn ja liiketalouden ala on laaja ja uramahdollisuudet erittäin monipuolisia. Työpaikkanasi voi olla eri toimialojen yritykset tai esimerkiksi julkinen sektori. 

Tyypillisesti tietojenkäsittelyn tradenomit työllistyvät liiketoiminnan kehittämisen, hallinnon, tietohallinnon ja ICT-palveluiden asiantuntijatehtäviin, joissa on tarpeen yhdistää tietojenkäsittelyn sekä liiketalouden osaamista.  

Esimerkkejä mahdollisista tehtävänimikkeistäsi: data-analyytikko, konsultti, tietojärjestelmäsuunnittelija, liiketoiminta-analyytikko, Business Solution Developer. 

Opinnot antavat hyvät valmiudet toimia myös yrittäjänä.