Opiskelija opiskelee rennosti omalla sohvalla oleillen.

Tradenomi (AMK), tietojen-käsittely, verkko-toteutus

Yhdistä tietojenkäsittely ja liiketoiminta – verkossa opiskellen

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

Tietojenkäsittelyn tradenomina olet tietojenkäsittelyn asiantuntija ja sinulla on myös hyvä liiketoimintaosaaminen. Opinnot ovatkin yhdistelmä tietojenkäsittelyä ja liiketoimintaa.  

Tietojenkäsittelyn tradenomin työllistymismahdollisuudet ovat laajat, ja tietojenkäsittelyosaamista tarvitaan kaikilla toimialoilla. Koulutuksessa painotetaan erityisesti datan käsittelyä ja sen jalostamista liiketoiminnan päätöksenteon tueksi. Teknologiaosaamistasi voit laajentaa usealla eri alueella valinnaisissa opinnoissasi: voit valita ohjelmointiosaamista sekä tietokoneverkko- ja tietoturvaosaamista.  

Opinnot toteutetaan kokonaan verkossa, joten opinnot sopivat mainiosti myös työelämässä oleville, asuinpaikasta riippumatta. Verkko-opiskelu vaatii opiskelijalta itseohjautuvuutta ja aikataulujen hallintaa.

Koulutuksen sisältö

Savonia-ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tradenomin koulutus on käytännönläheistä ja joustavaa. Koulutus toteutetaan työelämän osaamistarpeet huomioiden.Opinnoista saat kattavan tietojenkäsittelyn sekä liiketalouden perusosaamisen.   

Datan hyödyntämisen merkitys liiketoiminnassa kasvaa voimakkaasti. Savoniassa opit muun muassa data-analytiikkaa sekä datan visualisointia – valmistuttuasi osaat käsitellä ja jalostaa dataa. Erityisesti opinnoissa painotetaan, miten datan hyödyntämisen avulla voidaan kehittää liiketoimintaa ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Tämän osaajille on kasvava tarve työmarkkinoilla.

Tutkintoon sisältyy laaja valinnaisten opintojen osuus. Opintovalinnoillasi voit laajentaa tai syventää osaamistasi oman kiinnostuksesi sekä tarpeidesi mukaan. Vaihtoehtoisia ammattiopintoja on tarjolla runsaasti ja voit hyödyntää niitä teknologiaosaamisesi laajentamisessa. Opintojen suorittaminen ja niissä menestyminen ei edellytä aiempaa osaamista datan analysoinnista tai tietotekniikasta.   

Tutkintoon sisältyvien liiketalouden opintojen lisäksi, valinnaisissa opinnoissa on mahdollista opiskella lisää liiketaloutta, esimerkiksi yrittäjyysopintoja. Käytännönläheisyyttä ja joustavuutta tukevat monipuoliset harjoittelumahdollisuudet.

Oona opiskelee tietojenkäsittelyn tradenomiksi.

Oonan tarina

”Olen kiinnostunut ohjelmoinnista ja data-analytiikasta jonka vuoksi hain opiskelemaan tietojenkäsittelyn tradenomiksi. Verkko-opinnot mahdollistavat opiskelun paikasta ja ajasta riippumatta.”

Jasper opiskelee tietojenkäsittelyn tradenomiksi.

Jasperin tarina

”Päätin aloittaa tietojenkäsittelyn tradenomiopinnot kiinnostuksesta koodaamiseen sekä liiketoimintaa kohtaan. Suunnitelmissani on perustaa oma yritys ja uskon, että tästä tutkinnosta saan yrityksen toimintaan ja aloittamiseen elintärkeää tietoa.”

Ryhmä opiskelijoita kirjaston ryhmätyöskentelytilassa.

Opiskelu liiketalouden alalla

Liiketalouden ala tarjoaa laajat menestymisen mahdollisuudet, ja opiskelu on taatusti työelämäläheistä. Todellisissa toimeksiannoissa saat onnistumisen kokemuksia ja osaamisesi kasvaa.

Kaksi opiskelijaa katsoo puhelinta.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Tietojenkäsittelyn tradenomeilla on jatkuvasti kasvava kysyntä työmarkkinoilla. Tietojenkäsittelyn ja liiketalouden ala on laaja ja uramahdollisuudet erittäin monipuolisia. Työpaikkanasi voi olla eri toimialojen yritykset tai esimerkiksi julkinen sektori. 

Tyypillisesti tietojenkäsittelyn tradenomit työllistyvät liiketoiminnan kehittämisen, hallinnon, tietohallinnon ja ICT-palveluiden asiantuntijatehtäviin, joissa on tarpeen yhdistää tietojenkäsittelyn sekä liiketalouden osaamista.  

Esimerkkejä mahdollisista tehtävänimikkeistäsi: data-analyytikko, konsultti, tietojärjestelmäsuunnittelija, liiketoiminta-analyytikko, Business Solution Developer. 

Opinnot antavat hyvät valmiudet myös yrittäjänä toimimiseen.

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Titta Järvenpää
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6016

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 50
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 40
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso, joka vastaa noin 135 tunnin työpanosta. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristössä. Hakijoille lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostilla ohjeet valintakurssille kirjautumista varten.

Valintakurssi avautuu 11.4.2024 klo 10.00 ja sulkeutuu 16.5.2024 klo 23.59.   

Valintakurssin maksimipistemäärä on 105 pistettä, joka jakautuu 4 osioon. Jokaisesta osiosta on saatava vähintään 20% osion maksimipisteistä, jotta osio on hyväksytysti suoritettu. Motivaatiovideo arvioidaan sadalta (100) eniten pisteitä saaneelta hakijalta, jotka ovat suorittaneet osiot 1-3 hyväksytysti ja saaneet osioista yhteensä vähintään 40 pistettä.

 1. Tietojenkäsittely ja yhteiskunta (0 – 30 p., saatava vähintään 6 pistettä)
 1. Talousmatematiikan ja logiikan perusteet (0 – 30 p., saatava vähintään 6 pistettä)
 1. Ohjelmoinnin perusteet (0 – 30 p., saatava vähintään 6 pistettä)
 1. Motivaatiovideo (0 – 15 p., saatava vähintään 3 pistettä)

Hakijan on suoritettava valintakurssi hyväksytysti voidakseen tulla valituksi. Valintakurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että

 • Hakija on saanut osioista 1-3 yhteensä vähintään 40 pistettä
 • Hakija on suorittanut kaikki neljä osiota hyväksytysti.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakurssin tulos muihin hakukohteisiin. Avoimen ammattikorkeakoulun suorituksen saavat kaikki hakijat, jotka ovat suorittaneet valintakurssin osiot 1 – 3 hyväksytysti ja saaneet osioista yhteensä vähintään 40 pistettä.

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, niitä tulee hakea viimeistään 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Suuntautumisen valinta

Tietojenkäsittelyn tradenomin verkkototeutuksessa ei tehdä suuntautumisen valintaa.

Opintovalinnoilla, harjoitteluilla ja opinnäytetyöllä voit personoida osaamisesi kehittymistä omien kiinnostuksen kohteidesi ja urasuunnitelmasi mukaan. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa on mahdollista huomioida ja hyödyntää aiemmin hankkimaasi osaamista.

Opintojen rakenne

Tietojenkäsittelyn tradenomin verkko-opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opintojen kesto on noin 3,5 vuotta. Opinnot ovat kokonaisuutena suunniteltu ja organisoitu siten, että opiskelija etenee opinnoissa suorittaen 60 opintopistettä lukuvuodessa.

Opintojen rakenne:

 • perusopinnot 60 op
 • yhteiset ammattiopinnot 55 op
 • vaihtoehtoiset ammattiopinnot 35 op
 • valinnaiset opinnot 15 op
 • harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista huomioida osaksi opintoja. Osa opinnoista on mahdollista toteuttaa työelämässä.

Opetuksen toteutus

Tutkinto-ohjelmassa ei ole pakollista lähiopetusta. Kaikki opintojaksot on mahdollista suorittaa etäopintoina. Ensimmäisenä lukuvuotena on 1–2 intensiivipäivää, jotka järjestetään täysin verkossa. Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen intensiivipäiviä ei ole.

Opintojaksokohtaisesti voidaan järjestää yksittäisinä arki-iltoina etäopetusta tai- ohjausta opettajan suunnittelemalla tavalla. Siihen osallistuminen on opiskelijalle mahdollisuus, osallistumispakkoa ei ole.

Verkko-opinnot vastaavat kuormitukseltaan päätoimista opiskelua, jossa yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin opiskelua/työpanosta. Opinnot etenevät tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisesti