esg-green-energy-sustainable-industry-environmental-social-and-corporate-governance-earth-day-the-importance-of-loving-nature

Tradenomi (ylempi AMK), Innovaatio-
toiminnan asiantuntija, verkko-
toteutus

Opiskele tulevaisuuden ratkaisujen kehittäjäksi!

Koulutuspaikkakunta: verkkokampus
Laajuus: 90 op, 2-3 vuotta

Haluatko kehittää taitojasi innovaatiotoiminnan saralla ja olla mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta? Innovaatiotoiminnan asiantuntija -koulutus tarjoaa sinulle uusia ajattelumalleja, konseptointitaitoja ja muotoiluajattelun käytännön soveltamista, jotta voit luoda kestäviä ja tulevaisuuteen suuntaavia ratkaisuja.

YAMK-koulutuksessa saat kattavan ymmärryksen innovaatioprosessista ja sen eri vaiheista. Opit menestyksekkäästi kehittämään monialaisissa tiimeissä uusia ideoita ja löytämään niille toimivia kaupallistamiskeinoja.

Ensimmäisen vuoden innovaatio-opinnot tapahtuvat monialaisissa liiketalouden, tekniikan ja muotoilun ammattilaisten muodostamissa tiimeissä. Koulutus tarjoaa sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia uutta, verkostoitua alan huippuosaajien kanssa ja kehittää taitojasi innovaatiotoiminnan asiantuntijana.


Koulutuksen sisältö

Innovaatiotoiminnan asiantuntija -koulutuksen ytimessä on laaja-alainen innovaatio-osaamisen kehittäminen, jonka keskeisiä teemoja ovat asiakastarpeen tunnistaminen, asiakasymmärrys ja syntyneen ratkaisun konseptointi, tuotteen tai palvelun kaupallistaminen ja ratkaisun myyminen sijoittajille. Lisäksi opit toimimaan monialaisessa tuotekehitystiimissä ja sietämään epävarmuutta muuttuvassa innovaatioympäristössä.

Innovaatio-opintojen lisäksi voit valita myös muita henkilökohtaista osaamistasi täydentäviä ja innovaatioprosessia tukevia opintoja. Voit kehittää osaamistasi muun muassa palvelumuotoilussa, työhyvinvoinnissa, strategisessa ajattelussa ja esihenkilötoiminnassa. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman teet yhdessä opettajatuutorisi kanssa.


Syksyn yhteishaku 2023

Hakuaika

04.09.2023 – 14.09.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan syksyn 2023 yhteishaussa. Hakuaika päättyy 14.9.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Ulla Pekkarinen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6055

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu tradenomin (AMK), kauppatieteiden kandidaatin tai restonomin (AMK) tutkinnon suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu soveltuva korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) liiketalouden alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä joulukuun loppuun (31.12.2023).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksilla. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. organisaation nimi ja yhteystiedot, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan virallinen allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Viralliseksi allekirjoitukseksi hyväksytään todistuksen antajan omakätinen allekirjoitus tai sähköinen allekirjoitus (kaunokirjoitusfontilla tehty allekirjoitus ei ole virallinen). Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavilla virallisilla dokumenteilla. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 21.9.2023 klo 15.00 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävän ohjeet

Aloituspaikat: 20

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf)

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 21.9.2023 klo 15.00 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän enimmäispistemäärä on 60 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä, jotta tulos on hyväksytty.

Hakukohde ei ole mukana  valintakoeyhteistyössä.

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä. Opiskeluaika on 2,5–3 vuotta.

Rakenne:

  • syventävät alakohtaiset opinnot 30 op (koostuu pakollisista ja valinnaisista alakohtaisista ammatillisista opinnoista)
  • monialaiset valinnaiset opinnot 30 op. Voit valita omaa osaamisprofiiliasi kehittäviä opintoja Savonian monialaisista opinnoista sekä sisällyttää opintoihin opettajatuutorin hyväksymiä muiden korkeakoulujen YAMK-tasoisia opintoja. Savonian monialaiset opinnot liittyvät toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä asiantuntijaorganisaation johtamiseen.
  • opinnäytetyö 30 op

Opetuksen toteutus

Koulutus järjestetään pääosin verkkototeutuksena. Ensimmäisen vuoden innovaatio-opinnot toteutetaan tiimeissä, jotka työskentelevät verkossa. Tiimeillä on mahdollisuus tavata muutaman kerran Kuopion kampuksella. Muut opinnot voit suorittaa verkkototeutuksena.

Sinulla on mahdollisuus osana valinnaisia opintoja päästä mukaan kansainväliselle innovaatioviikolle, joka järjestetään joko Biarritzissa Ranskassa tai Bilbaossa Espanjassa. Viikon teemana on vihreää taloutta edistävä innovointi.

Opinnot voit suorittaa joustavasti työn ohessa: oppimistehtävät ja opinnäytetyön voit kytkeä oman työsi ja toimintaympäristösi kehittämiseen.

YAMK-opinnoissa opiskellaan lukuvuoden aikana keskimäärin 30 op, mikä tarkoittaa opiskelijan kannalta noin 800 tunnin työpanosta.


Innotech-liiketoiminnan opiskelijat tekemässä tiimityötä.

Sadun tarina

"Opinnoissa minua on yllättänyt kaikki ja ei mikään. Onhan tämä aika mukavaa olla taas opiskelija ja varsinkin Aikuisopiskelija. Nyt keskitytään opiskelemaan, ennen ehkä opiskelijaelämään.. On huikeaa päästä tutustumaan uusiin ihmisiin ja päästä luomaan tärkeitä verkostoja. YAMK-tutkinnosta on hyvät mahdollisuudet saada uusia työmahdollisuuksia ja ainakin uusia ajatuksia työelämään."

Opiskelijat istuvat neuvottelutilassa ja keskustelevat.

Työelämä taustalla

Innovaatiotoiminnan asiantuntija -koulutuksen suunnittelu ja lähtökohdat pohjautuvat työelämän osaamis- ja kehittämisvaatimuksiin. Innovaatioprosessiopinnoissa hyödynnät omia kokemuksiasi ja osaamistasi työelämästä. Tämän osaamisen jaat monialaisessa tiimissä samalla myös itse muilta oppien.

Savonia-brändätty kahvikuppi pöydällä kannettavan tietokoneen vieressä.

Opetussuunnitelma

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja opiskeluaika noin 2,5–3 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan opetussuunnitelman avulla.

Opiskleijoita tietokoneiden äärellä sohvalla

Master School

Työ- ja toimintaympäristön muuttuessa osaamisen kehittäminen ja uusimman tiedon hakeminen on tie työmarkkinoilla menestymiseen. Opiskelemalla ylemmän korkeakoulututkinnon Savonia Master Schoolissa kasvatat osaamistasi ja saat tietotaidon työelämän kehittämiseen. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativampiin tehtäviin.


Uramahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Tradenomi (YAMK) on englanniksi Master of Business Administration (MBA) (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014).

Tradenomin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi sinulla on menestymiseen vaadittava osaaminen vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Työpaikkanasi voi olla eri alojen yritykset, tai erilaiset julkiset organisaatiot ja yhdistykset. Opinnot antavat erinomaiset valmiudet myös yrittäjänä toimimiseen.

Mahdollisia tehtävänimikkeitä:

  • tuotekehityspäällikkö
  • kehitysjohtaja
  • toimitusjohtaja
  • tuotepäällikkö
  • projektipäällikkö