Kaksi lehtoria ja opiskelijaryhmä.

Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen, verkkototeutus

Kehitä osaamistasi ja sijoita itseesi – pääsääntöisesti verkossa työskennellen 

Ketteryys ja muutoskyvykkyys ovat nopeasti muuttuvan työelämän ja liiketoimintaympäristön edellytyksiä. Tradenomin ylempi ammattikorkeakoulututkinto kehittää asiantuntijuuttasi muutostarpeiden tunnistamisessa ja keinojen löytämisessä liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.   

Koulutuksessa täydennät omaa liiketalouden asiantuntemustasi ja hankit uutta osaamista liiketoiminnan eri osa-alueiden, prosessien, henkilöstön ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisestä ja johtamisesta. Saat näkökykyä tulevaisuuden muutostarpeisiin sekä keinoja, työkaluja ja rohkeutta muutokseen ryhtymiseen sekä sen hallitsemiseen.  

Koulutuksen käytyäsi osaat:  

  • strategisesti johtaa, kehittää ja uudistaa organisaation toimintaa tulevaisuuden tarpeisiin  
  • arvioida ja kehittää monipuolisesti omia esihenkilö- ja asiantuntijavalmiuksia  
  • toimia menestyksekkäästi esihenkilönä  
  • johtaa henkilöstön osaamista jatkuvasti muuttuvassa ja moninaistuvassa työyhteisössä  

Savonia-ammattikorkeakoulun ylempi ammattikorkeakoulututkinto tarjoaa myös luontevan väylän verkostoitumiseen ja asiantuntijuuden vaihtoon opiskelijakollegoittesi kanssa.   

Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella kotipaikkakunnasta riippumatta.


Opiskelija opiskelee läppärillä.

Koulutuksen sisältö

Liiketoiminnan kehittämisen YAMK-koulutuksessa vahvistat kehittämis- ja johtamisosaamiseesi liittyviä osa-alueita, kuten tulevaisuuden johtajuutta, liiketoiminnan luovaa kehittämistä, asiakkuuksien ja myynnin johtamista sekä strategista talouden ohjausta. Opintojen aikana sinulla on mahdollista kehittää osaamistasi myös esimerkiksi palvelumuotoilussa, työhyvinvoinnissa ja esihenkilöviestinnässä oman osaamisprofiilisi kehittämistarpeet huomioiden. 

Opinnot koostuvat verkkoympäristössä opiskelusta, intensiivilähipäivistä, itsenäisestä opiskelusta, käytännön työstä ja kehittämistehtävistä. Koulutus sisältää asiantuntijuutta syventäviä ammatillisia opintoja ja monialaisia valinnaisia opintoja.  

Sinulla on mahdollisuus tavata opiskelijakollegoita ja osallistua pääosin työpajatyyppisiin intensiivipäiviin muutamia kertoja lukuvuoden aikana. Intensiivilähipäivät järjestetään hybridinä. Opetukseen voi osallistua joko paikan päällä Microkadun kampuksella Kuopiossa tai verkon kautta. Syksyn 2023 intensiivipäivät järjestetään 15.-16.9., 22.-23.9., 3.-4.11. ja 8.12.

Intensiivipäivät ovat yleensä perjantaisin ja lauantaisin. Lähipäivien määrään ja rytmitykseen vaikuttavat myös opiskelijan omat valinnat valinnaisten opintojen osalta.

Halutessaan tutkinto-ohjelman voi suorittaa kokonaan verkossa, vierailematta lainkaan Savonian kampuksella. Osallistuminen ainakin koulutuksen aloitussessioon Microkadun kampuksella Kuopiossa on kuitenkin vahvasti suositeltavaa.


Kevät 2023, 2. yhteishaku

Hakuaika

15.03.2023 – 30.03.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2023 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Markku Haapakoski
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6065

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Hakukelpoisuuden antaa korkeakoulututkinto, esimerkiksi tradenomin (AMK), kauppatieteiden kandidaatin tai restonomin (AMK) tutkinto. Hakukelpoisuuden antaa myös vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) liiketalouden alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2023).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. organisaation nimi ja yhteystiedot, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan virallinen allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Viralliseksi allekirjoitukseksi hyväksytään todistuksen antajan omakätinen allekirjoitus tai sähköinen allekirjoitus (kaunokirjoitusfontilla tehty allekirjoitus ei ole virallinen). Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 6.4.2023 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Aloituspaikat: 25

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja haastattelun yhteispistemäärän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf)

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 6.4.2023 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 60 pistettä. Ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä, jotta se on hyväksytty.

Haastatteluun kutsutaan hakijat, joiden ennakkotehtävä on hyväksytty. Henkilökohtainen haastatteluaika ilmoitetaan sähköpostitse. Haastattelut järjestetään 30.5.2023 Zoom-etäyhteydellä. Haastattelun maksimipistemäärä on 40 pistettä ja siitä on saatava vähintään 10 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Opintojen rakenne

Tradenomin YAMK-tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä. Opiskeluaika on 1,5-3 vuotta. 

Opintojen rakenne: 

  • syventävät alakohtaiset opinnot 30 op 
  • monialaiset valinnaiset opinnot 30 op 
  • opinnäytetyö 30 op 

Jos olet kiinnostunut yrittäjyydestä, valittavanasi on 5–15 opintopisteen laajuudelta yPolkuopintoja. YPolkuopintojen avulla voit edistää omaa liikeideaasi osana opintojasi.  

Opintojen aikana on mahdollista osallistua kansainväliselle intensiiviviikolle Pariisissa. Saat opintomatkaa varten Erasmus-tukea, joka kattaa osan kuluista. 

Opintojesi alussa laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Koulutuksen tutkintovastaava yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.  Voit kytkeä oppimistehtävät ja opinnäytetyön suoraan oman työsi ja toimintaympäristösi kehittämiseen.  


Nora opiskelee tradenomi (YAMK) -tutkintoa

Lue Noran tarina

"Savonian tarjoama monimuotototeutus ja joustava mahdollisuus suorittaa opintoja työn ohessa tekivät ratkaisustani helpon. Lisäksi kiinnostava ala liiketoiminnan kehittämisen parissa vaikuttivat valintaani."

Opiskelijaryhmä.

Opiskelu liiketalouden alalla

Suuntaa rohkeasti eteenpäin urallasi ja paranna mahdollisuuksiasi työelämässä hankkimalla ylempi ammattikorkeakoulututkinto! Liiketaloutta opiskellaan Kuopiossa Microkadun kehittyvällä kampuksella. Kampus ja opiskelijat ovat tärkeänä osana Savilahden alueen kehittyvää yritys-, yrittäjyys- ja opiskelukeskeistä aluetta.

Kaksi opiskelijaa katsoo puhelinta.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen. 

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin. 

Tradenomi (YAMK) on englanniksi Master of Business Administration (MBA).