Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LYDA22KY Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 K 1 S 2 K 2 KS 2 S 3 K
 
Syventävät ammattiopinnot
Koulutusalan ammattiopinnot
4 TYDA10 Digitaaliset ratkaisut sosiaali- ja terveysalalla 5          
4 TYDA20 Tietoturva ja tietosuoja digitaalisissa järjestelmissä 5          
4 TYDA30 Potilas- ja asiakasturvallisuus digitaalisissa ja teknologisissa ympäristöissä   5        
4 TYDA40 Digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen tuotekehitys ja hankinta   5        
4 TYDA50 Digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen ja käyttö potilas- ja asiakastyössä     5      
4 TYDA60 Palveluohjaus digitaalisissa ympäristöissä     5      
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVYONT Opinnäytetyö         30  
   5 SAVYONT50  Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä 5          
   5 SAVYONT250  Opinnäytetyön toteutus 25          
 
Savonian yhteiset opinnot
Valinnaiset yhteiset opinnot
4 X991000 Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus 5 (NonStop)
4 X991006 Asiantuntijuus ja esimiestoiminta 5 (NonStop)
4 X991008 Working and Studying in International Environment 5 (NonStop)
4 X991010 Hyvinvointi työyhteisössä 5 (NonStop)
4 X991012 Digitalised Working Environment 5 (NonStop)
4 X991014 Innovaatio-osaaminen 5 (NonStop)
4 X991026 Vuorovaikutteinen viestintä esimiestyössä 5 (NonStop)
4 X991028 Yrittäjävalmennus 5 (NonStop)
4 X991030 Strateginen projektiosaaminen 5 (NonStop)
4 X991050 Business in Digital Health 5 (NonStop)
4 X991054 Successful Organisation 5 (NonStop)
4 X991056 Innovation Knowledge 5 (NonStop)
4 X991058 Expertise and Supervisory Work 5 (NonStop)
4 X9910601 Strategic Project Knowledge 5 (NonStop)
4 X991062 Strategic Thinking and Future Orientation 5 (NonStop)
4 X991064 Service Design       5    
4 X991066 Sustainable development in changing climate, what has it to do with me? 5 (NonStop)

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.