Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LL22SP Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 LLX4000
NimiyTiimi-projektit: Liiketoimintalähtöinen projektitoiminta
Nimi englanniksiEntrepreneurship Team: Business-Oriented Project Management
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut sisäisen yrittäjyyden asenteen ja osaa toimia monialaisessa tiimissä tavoitteellisesti, itseohjautuvasti ja asiantuntijuuden jakamisen periaatteita noudattaen. Opiskelija osaa tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja esittää, miten niitä voi hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä. Opiskelija ymmärtää projektitoiminnan periaatteet ja osaa toimia projekteissa eri rooleissa. Opiskelija ymmärtää verkottumisen ja yritysyhteistyön merkityksen. Opiskelija omaksuu asiakaslähtöisen ajattelun ja aktiivisen myyntiasenteen. Hän osaa perustellusti valita viestinnän keinoja.
Keskeiset sisällöt- Sisäinen yrittäjyys ajattelu- ja toimintatapana (tavoitteellisuus, itseohjautuvuus, riskinottokyky, mahdollisuuksien havaitseminen)
- Yrittäjyys, liiketoimintamahdollisuudet ja liiketoiminnan kehittäminen
- Projektin suunnittelu, hallinta, toteutus ja arviointi
- Verkottuminen ja yritysyhteistyö
- Myyntiasenne, myyntityön suunnittelu ja toteutus
- Markkinointiviestintä käytännön myyntityössä
SuoritustavatAktiivinen osallistuminen lähituntien valmennuksiin. Toimiminen erilaisissa, opiskelijan tieto-taitoa ja asennetta kehittävissä Savonia-ammattikorkeakoulun liiketoiminnan projekteissa. Keskeisiin sisältöihin liittyvät oppimistehtävät.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpintojakson aikana ilmoitettu materiaali.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaaOpintojaksolle voidaan ottaa mukaan 30 opiskelijaa eri koulutusaloilta.
YhteyshenkilöKauppinen Marja

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.