Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ET21SP Tietotekniikan tutkinto-ohjelma

Koulutuksen toteutus

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Moninaiset virtuaaliset ja fyysiset ympäristöt Savoniassa ja verkostokumppaneiden tiloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin kytkevät teorian ja käytännön laajasti ja kiinnostavasti osaksi opiskelijan oppimista ja organisaa-tioiden kehittämistä. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus sekä aikaan ja paikkaan sitomattomuus.

Kokonaisvaltaisella ohjauksella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua koko opintopolun ajan. Savoniassa jokainen opiskelija on yksilö. Koulutus toteutetaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Monipuolisilla koulutuksen toteutustavoilla mahdollistetaan vaihtoehtoiset suoritustavat sekä opiskelijan omien tavoitteiden mukainen eteneminen opinnoissa.

Savoniassa hyödynnetään laajasti aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä työn opinnollistamista osana opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Opiskelija voi syventää tai laajentaa osaamistaan hyödyntämällä Savonian kansallisten ja kansainvälisten korkeakoulukumppaneiden tarjontaa.

Tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa lähiopetus toteutetaan luokka-, laboratorio- sekä ryhmätyötiloissa. Itsenäiseen opiskeluun suunniteltu kurssimateriaali on opiskelijan saatavilla koulun tietojärjestel¬missä. Koulutukseen sisältyy CDIO-muotoista projektiopiskelua. Tutkinto-ohjelmaan sisältyy vähintään viisi opintopistettä vieraskielistä opetusta (muuta kuin kieliopintoja).

Ensimmäisen vuoden opiskelijoilla on oma opettaja- ja opiskelijatutor sekä 2 - N luokan opiskelijoilla on oma opettajatutor. He auttavat opiskelijoita opiskeluun liittyvien pulmien ratkaisussa ja harjoittelu- sekä päättötyöasioissa. Myös tietotekniikan tutkinto-ohjelman oma opinto-ohjaaja auttaa opiskelijoita opintoihin liittyvissä pulmatilanteissa. Lisäksi opiskelijat voivat hyödyntää tutkinto-ohjelman kansainvälisiä kontakteja opiskelun, harjoittelun tai päättötyön yhteydessä. AMK-tutkinnon jälkeen tietotekniikkainsinööri voi erillishaulla jatkaa opintojaan Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen maisteriohjelmassa.

Koulutuksen toteutussuunnittelu ja opiskelijapalaute
Koulutuksen toteutussuunnittelu toteutetaan lukukausittain. Saman lukukauden aikana toteutettavat opintojaksot suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena ja tästä laaditaan tutkinto-ohjelmittain toteutussuunnitelma. Toteutussuunnitelmassa tulee huomioida lukuvuositeemaan/ alateemaan linkittyvät osaamistavoitteet. Kompetenssien linkittyminen opintojaksoihin voidaan kuvata myös taulukkomuodossa.

Lukukaudesta kerätään määrällistä ja laadullista palautetta, joka käsitellään opiskelijoiden kanssa. Tämän lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus antaa palautetta Repun yleisen Kaiku-palautejärjestelmän kautta. Palaute on mahdollista antaa omalla nimellä tai anonyymisti. Opettajat keräävät opintojaksopalautteen pitämistään opintojaksoista. Kuvaus opintojaksopalautteen keräämisestä ja käsittelystä on sisällytettävä opintojakson toteutussuunnitelmaan.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.