Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ES22SP Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 1 KS 2 S 2 K 2 KS 3 S 3 K 3 KS 4 S 4 K
 
Perusopinnot
4 EXX8000 Tekniikan opiskelijan työvälineet 5                    
4 EXX8010 Matematiikka 1 5                    
4 EXX8040 Tekniikan fysiikka 5                    
4 ESP8010 Sähköalan fysiikka   5                  
4 ESP2020 Sähköalan ohjelmointi   5                  
4 EXX8020 Matematiikka 2   5                  
4 EXX8030 Matematiikka 3       5              
4 ESP8030 Fysiikan laboratoriotyöt ja kemia       5              
4 ESP8040 Yrittäjyys ja liiketoiminta         5            
4 ECB4810 Johtajuus ja työhyvinvointi               5      
 
Ammattiopinnot
Sähkötekniikan yhteiset ammattiopinnot
4 ESA2020 Sähköalan perusopinnot 5                    
4 ESA2010 Sähkönjakelujärjestelmät ja dokumentointi 5                    
4 ESA2040 Tasasähköpiirit 5                    
4 ESA2030 Vaihtosähköpiirit   5                  
4 ESA2090 Sähköturvallisuus ja sähkömittaustekniikka   5                  
4 ESA2080 Orientaatioprojekti   5                  
4 ESA2110 Kiinteistön sähkösuunnittelun perusteet       5              
4 ESA2120 Sähkökoneet       5              
4 ESA2100 Analogia- ja tehoelektroniikka       5              
4 EXX8050 Engineering English       5              
4 ESA2140 Digitaalisen säädön perusteet         5            
4 EXX8060 Teknisk svenska         5            
4 ESA2150 Projektinhallinta         5            
4 ESA2180 Ohjelmoitavat logiikat             5        
4 ESA2190 Sähkökäytöt             5        
4 ESA0050 Ammatillinen englanti ja viestintä               5      
4 ESA2240 Sähköalan projekti               5      
4 ESA2230 Tarkastukset, huolto ja kunnossapito                   5  
Sähköisen talotekniikan ja sähkönjakelun ammattiopinnot
4 ESA2210 Pienjänniteverkon suunnittelu         5            
4 ESA2200 Sähkön laatu             5        
4 ESA2220 Suurjännitetekniikka               5      
Sähköisen talotekniikan syventävät ammattiopinnot
4 ESA2160 Sähköinen talotekniikka             5        
4 ESA2310 Rakennusautomaation perusteet               5      
4 ESA2320 Kiinteistön sähkösuunnittelu ja urakointi                   5  
Sähkönjakelutekniikan syventävät ammattiopinnot
4 ESA2380 Keskijänniteverkon suunnittelu ja automaatio             5        
4 ESA2330 Sähköverkon rakentaminen             5        
4 ESA2300 Sähkön tuotanto, sähkömarkkinat ja Smart Grid                   5  
Automaatiotekniikan syventävät ammattiopinnot
4 ESA2340 Sähkökäyttöjen tehoelektroniikka         5            
4 WUA8020 Kunnossapito ja ylläpidon tietojärjestelmät             5        
4 WUS8030 Etäohjaus ja väylät               5      
4 WUS8110 IoT ja Big Data               5      
4 ESA2350 Automaatiojärjestelmät               5      
4 ESA2370 Automaation suunnittelu                   5  
Sähkö- ja automaatiotekniikan vaihtoehtoiset ammattiopinnot
4 ESV2360 Sähkökäyttöjen ohjaus                   5  
4 ESV2800 KNX-automaatiojärjestelmä               5      
4 ESV2740 Sähkön siirtojärjestelmät                   5  
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot
4 ESV2900 Sähköturvallisuustutkinnon valmennus               2      
4 LLX1600 Myynnin verkkokurssi 5 (NonStop)
 
Harjoittelu
Harjoittelu
4 ECH4100 Harjoittelu 1     5                
4 ECH4210 Harjoittelu 2a           5          
4 ECH4220 Harjoittelu 2b           5          
4 ECH4310 Harjoittelu 3a                 5    
4 ECH4320 Harjoittelu 3b                 5    
4 ECH4330 Harjoittelu 3c                   5  
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö                   15  
   5 ECONT10  Opinnäytetyön suunnittelu               5      
   5 ECONT20  Opinnäytetyön toteutus                   5  
   5 ECONT30  Opinnäytetyön viimeistely                   5  
   5 ECONT40  Kypsyysnäyte                   0  
4 SAVONT2 Opinnäytetyö                   15  
   5 ECONT50  Opinnäytetyö, projekti 1               5      
   5 ECONT60  Opinnäytetyö, projekti 2                   5  
   5 ECONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen                   5  
   5 ECONT80  Kypsyysnäyte                   0  

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.