Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EK22SP Konetekniikan tutkinto-ohjelma

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 1 KS 2 S 2 K 2 KS 3 S 3 K 3 KS 4 S 4 K
 
Perusopinnot
4 EXX8000 Tekniikan opiskelijan työvälineet 5                    
4 EXX8010 Matematiikka 1 5                    
4 EKP2000 Valmistustekniikka 1 5                    
4 EKP8010 Tekninen piirtäminen 5                    
4 EKP2020 3D-mallinnus 5                    
4 EKP2060 Materiaalitekniikka 1 5                    
4 EKP2050 Orientaatioprojekti   5                  
4 EXX8040 Tekniikan fysiikka   5                  
4 EXX8020 Matematiikka 2   5                  
4 EKP8040 Valmistustekniikka 2   5                  
4 EKP2030 Tuotantoyrityksen ympäristönhallinta   5                  
4 EXX8060 Teknisk svenska   5                  
4 ECH4100 Harjoittelu 1     5                
 
Ammattiopinnot
4 EXX8030 Matematiikka 3       5              
4 EKA8040 Sähkötekniikka       5              
4 EKA2070 Koneautomaatiojärjestelmät       5              
4 EKA2020 Mekaniikka       5              
4 EXX8050 Engineering English       5              
4 EKA2080 TKI-projekti         5            
4 EKA8000 Konetekniikan fysiikka         5            
4 EKA2060 Lujuusopin perusteet         5            
4 EKA2310 Tuotantotekniikka         5            
4 EKA2050 Materiaalitekniikka 2         5            
4 ECH4210 Harjoittelu 2a           5          
4 ECH4220 Harjoittelu 2b           5          
Osaamisen syventävät opinnot
Konealan yhteiset syventävät opinnot
4 EKS2000 Laatu ja tuottavuus             5        
4 EKS2030 Johtaminen ja organisaation toiminta             5        
4 EKA8010 Yrittäjyys ja liiketoiminta             5        
4 EKS2010 Valmistettavuus             5        
4 EKS2020 Koneenosien suunnittelu             5        
Tuotantotekniikan syventävät opinnot
4 EKS2100 Tuotannon kehittäminen               5      
4 EKS2120 Toimitusketjun hallinta               5      
4 EKS2040 CAD/CAM-valmistus               5      
4 EKS2110 Teollisuuden palveluliiketoiminta               5      
Tuotekehityksen syventävät opinnot
4 EKS2140 Koneensuunnittelu               5      
4 EKS2150 FEM ja simulointi               5      
4 EKS2130 Kestoikälaskenta               5      
4 EKS2370 Teräsrakenteet               5      
4 ECH4310 Harjoittelu 3a                 5    
4 ECH4320 Harjoittelu 3b                 5    
4 ECH4330 Harjoittelu 3c                 5    
Osaamisen soveltavat opinnot
Konealan yhteiset soveltavat opinnot
4 EKS2200 Erikoistumisprojekti 1                   5  
4 EKS2210 Erikoistumisprojekti 2                     5
Tuotantotekniikan soveltavat opinnot
4 EKS2320 Tuotannon johtaminen                   5  
4 EKS2330 Tuotantojärjestelmät                   5  
4 EKS2380 Tuotantoautomaatio                   5  
Tuotekehityksen soveltavat opinnot
4 EKS2340 Tuotekehitys                   5  
4 EKS2250 Laitesuunnittelu                   5  
4 EKS2360 Koneautomaatiojärjestelmän suunnittelu                   5  
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot
4 EKV1100 Machine Simulation Basics               5      
4 LLX1600 Myynnin verkkokurssi 5 (NonStop)
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö                     15
   5 ECONT10  Opinnäytetyön suunnittelu                   5  
   5 ECONT20  Opinnäytetyön toteutus                   5  
   5 ECONT30  Opinnäytetyön viimeistely                     5
   5 ECONT40  Kypsyysnäyte
4 SAVONT2 Opinnäytetyö                     15
   5 ECONT50  Opinnäytetyö, projekti 1                   5  
   5 ECONT60  Opinnäytetyö, projekti 2                   5  
   5 ECONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen                     5
   5 ECONT80  Kypsyysnäyte

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.