Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

WU19SM Energiatekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 WUS8070
NimiAutomaatiojärjestelmät
Nimi englanniksiAutomation systems
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija tietää miten tapahtuu hajautetun digitaalisen automaatiojärjestelmän avulla voimalaitosprosessien ja erilaisten energiantuotanto järjestelmien ohjaus ja säätö sekä operointi. Hän tuntee prosessiasemien suorituskyky vaatimukset eri tasoisiin sovelluksiin sekä väylätyypit ja I/O liitäntäratkaisut. Hän osaa konfiguroida PID – säädön ja tärkeimmät prosessien ohjauksen lohkot. Analogisten ja digitaalisten signaalien sekä langattomien sensorien liittäminen suoraan ja prosessiväylien avulla järjestelmään tulee tutuksi. Opiskelija tuntee miten toimii yhteydet ylemmän tason tuotannonohjaus ja optimointi ohjelmiin sekä IoT ja Big Data sovelluksiin. Lisäksi opiskelija tutustuu myös logiikkatoimintoihin ja niiden ohjelmointiin sekä etävalvonnassa käytettäviin verkkoihin.
Keskeiset sisällötDCS-järjestelmien perusrakenteet ja toiminnallinen toteutus
Signaali- ja väylätyypit toimintaperiaatteineen
Prosessiasemien ominaisuudet ja hajautus
Järjestelmien sovellus- ja ylläpitotyökalut
Sovellustyöasemat ja konfiguroinnin periaatteet
Moottori-, venttiili, mittaus- ja säätötoimintojen toteutus
Langattomat verkot ja anturit sekö IoT – sovellukset
Teollisuus 4.0 ja digitaalinen ympäristö
Boolen algebra ja logiikkatoiminnot
HMI – ja käyttöliittymäsuunnittelu
SuoritustavatOpintojakso toteutetaan teemaluennoin ja niihin liittyvien projektitöiden avulla. Projektityöt tehdään Savoniassa ja teollisuusympäristössä mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi käytetään jotain automaatiojärjestelmää osana opetusympäristöä.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliValmiit luentomateriaalit Moodlessa
Alan kirjallisuutta
Edeltävät opinnotMittaus- ja säätötekniikka, valvonta ja ohjaus
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHeikura Harri

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.