Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

CampusOnline 19S Savonian verkko-opintotarjonta

Opintojaksokuvaus

Koodi4 CO19SLEAN
NimiLean-johtamisen perusteet
Nimi englanniksiLean Management
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetLean on maailman laajimmalle levinnein johtamisfilosofia. Lean-osaajilla riittää kysyntää toimialasta riippumatta. Pohjimmiltaan lean on ajattelu- ja johtamistapa, jonka soveltamisella voidaan saavuttaa huomattavaa kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamista. Leanin keskeisenä periaatteena on jatkuvan parantamisen ajatusmallin tuominen organisaation jokapäiväiseen toimintaan. Tulokset näkyvät tehokkaampina tuotanto- ja palveluprosesseina sekä konkreettisina tuloksina, mm. laadun ja asiakastyytyväisyyden parantuessa. Tällä opintojaksolla opit lean-johtamisen perusteet, tutustut tärkeimpiin lean-työkaluihin ja – menetelmiin ja opit soveltamaan niitä organisaatioiden johtamisessa ja kehittämisessä. Kurssi sisältää myös paljon käytännön esimerkkejä leanin soveltamisesta eri organisaatioissa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää leanin periaatteet
- osaa nimetä leanin keskeiset käsitteet ja tuntee niiden sisällön
- osaa soveltaa leanin periaatteita organisaation johtamisessa ja kehittämisessä
- osaa nimetä ja soveltaa yleisimpiä lean-työkaluja
Keskeiset sisällöt- lean johtamisfilosofiana
- tärkeimmät lean-työkalut ja –menetelmät
- lean-työkalujen ja –menetelmien soveltaminen
Suoritustavat- Verkko-opintojaksolle osallistuminen, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, lopputentti.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Moodleen koostettu luentomateriaali
- uusia teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia artikkeleita, verkkosivustoja ja yritysesimerkkejä (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta)
- lisäksi kirjallisuusluettelo omatoimisen opiskelun tueksi
- Suositellaan luettavaksi: Modig, Niklas & Åhlström, Pär: Tätä on Lean. Rheologica Publishing 2013.
Edeltävät opinnot- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöSuuronen Niina

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.